Obrazová príloha

 


Pevnostný objekt v strede Dunajského predmostia (celkový pohľad).
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART