Obrazová príloha

 


Pôdorys Starej a Novej pevnosti s pomenovaním jednotlivých
fortifikačných článkov z konca 17. storočia.
Rytina Gaspara Bouttatsa podľa F. Wymesa. Podunajské múzeum Komárno
 


 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART