Obrazová príloha

 


Pôdorys Starej pevnosti s postavením delostrelectva na bastiónoch., Ledentu album 1639, Podunajské múzeum Komárno.
 


 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART