Obrazová príloha

 


Západné priečelie Bratislavskej brány postavenej v roku 1844, pred rekonštrukciou.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART