Obrazová príloha

 


Železničná trať bola vedená až do aorty Monoštorskej pevnosti.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART