Város
Komárom
Amelyből árad a történelem
29. ápr. 2024 11:28
2024. ápr. 29. 11:28
Átadták a városi elismeréseket

Április 26-án, ünnepi testületi ülés keretén belül adták át a városi díjakat. A képviselő testület döntése alapján Gallovich Ľudovit és Holczhei Árpád kapott Pro Urbe díjat, továbbá a város korábbi polgármestere Alapy Gáspár in memoriam Pro Urbe díjban részesült. A testület Miroslav Jaškának, a komáromi kórház igazgatójának díszpolgári címet ítélt oda. Polgármesteri díjban részesült Bödők Gergely, Macičova Jana, Štumpf Dávid, Szabó Csekei Tímea és Várady Kornélia.

A díjazottaknak gratulálunk, köszönjük, hogy tevékenységükkel gazdagítják városunk.

PRO URBE DÍJ – Ľudovít Gallovich

Ľudovít Gallovich 1935-ben született a Pozsony melletti Dunacsúnon. Már gyermekként is érdekelték a soknemzetiségű község (szlovákok, magyarok, németek és horvátok lakták) dalokban és táncokban megőrzött népi hagyományai. Tanulmányai befejezése után a komáromi határőrséghez került. 1959-ben ott volt a Dunaj néptáncegyüttes létrehozásánál. 10 évvel később, mikor fennállt az együttes megszűnésének veszélye, vette a bátorságot és elvállalta a csoport vezetését és a koreográfus igényes feladatát.
Akkoriban Szlovákiában kevés volt az alkotáshoz szükséges etnomuzikológiai anyag. Ľudovít Gallovich úgy döntött, hogy interjúk által és zenészként szerzett tapasztalatai révén létrehozza saját kutatását, amelyet koreográfiákká alakított át. Szoros kapcsolatot tartott fenn a SĽUK vezetőjével, Juraj Kubánek úrral, ami szilárd alapot adott a népviselet-gyűjteménynek, de a Dunaj művészegyüttes repertoárjának is.
Gallovich úr munkája mellett az együttes minden alkotóelemével, énekesekkel, táncosokkal, és a népzenével is foglalkozott. Sohasem tűrte a nemzetek közti viszálykodást. A körülötte lévő fiatalokban soha nem alakított ki mást, mint a hagyományok iránti szeretetet, a művészet tiszteletét, a szülőföld és Komárom városa iránti elkötelezettséget. Neki is köszönhető, hogy Komáromot megismerték a folklórmozgalomban, és összetéveszthetetlen nyomot hagyott a hazai és külföldi fesztiválokon. A legnagyobb érdeme városunk számára a kreatív alkotás, a kultúra szeretete és az emberiesség tisztelete.
Mi komáromiak büszkék lehetünk Ľudovít Gallovich személyiségére, hisz sokak személyiségét formálta Komárom mai meghatározó polgárai közül.

Észak – Komárom Képviselőtestülete Pro Urbe díjat adományoz Ľudovít Gallovich részére a folklórmozgalomban végzett fáradhatatlan munkájáért és városunk jó hírnevének örggbítéséért idehaza és külföldön egyaránt.

PRO URBE DÍJ – RNDr. Holczhei Árpád
a Selye János Gimnázium nyugalmazott tanára

Egyetemi tanulmányai befejezése után a mai Selye János Gimnáziumban kezdte tanári pályáját, ahol 1982-től biológiát tanított. Az iskolában folyó tehetséggondozás egyik legaktívabb vezetője volt: 1986-tól a biológiai olimpia A és B kategóriáiban készítette fel a tanulmányi versenyek résztvevőit. Az elmúlt több mint 35 év alatt közel 100 eredményes tanulója volt a verseny kerületi fordulóiban, 29 alkalommal pedig országos döntősökként mérhették fel tudásukat diákjai. Három diákja lett tagja az országos válogatottnak, mely a Nemzetközi Biológiai Diákolimpián képviselte az országot a világ több pontján.

Diákjaival bekapcsolódott a magyarországi Kitaibel Pál biológiaversenybe és a levelezőszemináriumba is. Írt szak-konverzációs tankönyvet a magyar tannyelvű középiskolák számára, illetve részt vett a Biológia 1–6. rész tankönyvsorozat fordításában. Részt vett a gimnáziumok Biológia 2. tankönyvének és a nyolcosztályos gimnáziumok 6. osztálya számára kiadott biológia könyv előkészítő munkájában

Az 1990-es évek elejétől tagja volt a nyitrai kerületi biológia olimpia szervezőbizottságának és több mint egy évtizedig volt a gimnázium biológia–kémia–földrajz szakmai munkaközösség vezetője.

Munkássága elismeréseként többször díjazta őt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, az Oktatási Minisztérium, a Nyitrai Kerületi Hivatal Iskolaügy Osztálya valamint a Király Püspök Alapítvány. 2011-ben elnyerte a Szent Gorazd-díjat – mely a szlovákiai iskolaügyi minisztérium legmagasabb kitüntetése, 2021-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által részesült a Németh László-díjban.

Az ő igényes és következetes pedagógiai munkájának köszönhetően sok komáromi gimnazista folytathatta egyetemi tanulmányait természettudományi, illetve orvosi felsőoktatási intézményben.

Észak – Komárom Képviselőtestülete Holczhei Árpád  részére sokéves sikeres pedagógiai munkájáért és a természettudományi tárgyak oktatásában elért kitűnő eredményeiért Pro Urbe díjat adományoz.

PRO URBE IN MEMORIAM DÍJ – Alapy Gáspár

Alapy Gáspár Károly 1880. szeptember 10-én született Komáromban.  Tanulmányai elvégzése után 1907-ben kezdett el dolgozni a városházán. Az első világháború alatt a déli hadszíntéren szolgált. 1921-ben Komárom Magyarországon maradt részére költözött, ahol bekapcsolódott a város vezetésébe 1922-től helyettes, majd 1928-tól választott polgármesterként. Városépítő tevékenysége során déli városrész hétutcás településből 53 utcás virágzó kisvárossá vált. Népszerűségének köszönhetően és érdemeinek elismeréseként 1939. július 15-től az újraegyesített Komárom polgármestere lett.

A nácizmus térhódítása és propagandája érzékenyen érintette, ellentmondott mindenféle antiszemita megnyilvánulásnak, az egyetlen nyilvántartott magyarországi polgármester volt, aki felemelte szavát a zsidótörvények és a deportálások ellen. 1944. augusztus 31-én nyugdíjba ment. 1944. október 17-én zsidópártolás vádjával a nyilasok letartóztatták,  a Csillagerődbe, majd Dachauba hurcolták, ahol mint a 136708-as számú fogoly halt mártírhalált 1945. február 5-én, 65 éves korában. Más források szerint cukorbeteg lévén még az odavezető úton elhunyt.

Mondása szállóigévé vált: „Én esküt tettem rá, hogy minden polgár ügyét egyformán szolgálom.”

Észak-Komárom Város Képviselőtestülete Alapy Gáspár részére városunk irányításáért, példamutató kiállásáért és megtörhetetlen emberi méltóságáért Pro urbe in memoriam díjat adományoz.

DÍSZPOLGÁRI CÍM – Miroslav Jaška
Kórházigazgató AGEL Komárom

Mgr. Miroslav Jaška, MPH. 1969-ben született Trencsénben, s itt van ma is az állandó lakhelye. 1992-ben fejezte be főiskolai tanulmányait a Komensky Egyetem Matematika-fizikai karán. Előbb a bankszakmában dolgozott, majd 2009-től az egészségügyben töltött be menedzseri pozíciókat.

2017 júliusában lett a komáromi kórház igazgatója, majd 2018. május 1-től a komáromi AGEL kórház Kft. ügyvezető igazgatója. Kórházi tevékenysége kezdetétől jelentős felujítások és átépítések történtek több osztályon, új épületek készültek el és a gyógyászati technika is megújult.

Megújult az aneszteziológiai és intenzív gyógyászati osztály, valamint teljesen felújították a belgyógyászati pavilon épületét.

Ma menedzseri képességeit latba vetve, az új komplex onkológiai centrum befejezésén dolgozik, amely több százezer embert szolgál majd ki a déli régióban a legmodernabb orvosi berendezésekkel felszerelve.

A 2020-ban beadott fejlesztési pályázaton a kórház az eurofondokból nyert támogatásnak köszönhetően felépítette az új sürgősségi osztály épületét, amely az egész járás lakosságának ellátását emelte egy magasabb minőségi szintre.

Mgr. Miroslav Jaška segítette az új kórházi gyógyszertár, rendelők, és az MRI vizsgálóhely kiépítését is. Napjaink befektetései a kórházi terek és azok berendezésének bővítését segítik. Az utóbbi öt évben 22 mil. eurós befektetés történt a kórházban az AGEL csoport, a Nyitra megyei önkormányzat és EU-s források segítségével.

Az igazgató úrnak komoly szerepe volt abban, hogy a komáromi kórház az általános kórház kategóriában Szlovákiában elsőként szerezte meg az SAK európai minősítő rendszer akreditációját. Együttműködik a város sportklubjaival (kajakosok, röplabdások, focisták).

Mgr. Miroslav Jaška a komáromi AGEL kórházban végzett munkájával nagymértékben hozzájárult a kórház fejlesztéséhez és az egészségügyi ellátás minőségének javításához városunk és régiónk lakosai részére. Elvitathatatlan érdemei vannak abban, hogy sikerült  a polgároknak nyújtott egészségügyi ellátást egy új magas szintre emelni a mai kor medicínájának gyógyászati módszereivel és az ehhez társuló modern berendezésekkel.  Észak – Komárom képviselőtestülete díszpolgári címet adományoz Miroslav Jaška részére a komáromi kórház jelentős fejlesztéséért és az egészségügyi ellátás minőségének javításáért városunk és régiónk lakosainak javára.

POLGÁRMESTERI DÍJ – Bödők Gergely
történész

Bödők Gergely Dunaszerdahelyen született 1983-ban. 2001-ben a komáromi Selye János Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE történelem szakán végzett – egyúttal a budapesti Eötvös Collegiumnak hallgatója volt. Előbb ugyanitt, az ELTE Történelemtudományi Doktori képzésén szerzett abszolutóriumot, majd az egri Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori képzésén doktorált történelemből

Kutatási területe a magyarországi vörös- és fehérterror, az első világháború alatti mindennapi élet, Magyarország román megszállásának története – az utóbbi években pedig a hazai vadászatok kultúrtörténete is. 2018-tól alapítója és annak 2023 nyári megszűnéséig, társügyvezetője a budapesti Clio Intézetnek. 2018 őszétől az Új Szó hasábjain jelentkezik cikkeivel – újabban interjúival.

2018 őszétől hívta életre a Kikötő – Polgári Szalon rendezvénysorozatot, amely a koronavírus-helyzet miatti kényszerű kétéves leálláson kívül előbb havi rendszerességgel, az utóbbi évben viszont már kétheti gyakorisággal működik Bödők Gergely szervezésével és műsorvezetésével. A “Kikötő” célja, kezdettől fogva, hogy a felvidéki és magyarországi kultúra-, tudomány és kisebb részt a közélet ismert és méltán elismert személyiségeit invitálja meg Révkomáromba és hozza testközelségbe egy közönség előtti beszélgetésre. A “Kikötő” mostanra számos teltházas beszélgetést tudhat maga mögött és a helyi és a regionális sajtó szerint mára Komárom egyik legsikeresebb és legkedveltebb rendezvénysorozatává vált.

Észak – Komárom polgármestere Bödők Gergely részére a komáromi közösség érdekében kifejtett tevékenységéért és a kulturális-tudományos előadások szervezéséért polgármesteri díjat adományoz.

POLGÁRMESTERI DÍJ – Jana Mačicová
Regionális művelődési központ Komárom

Jana Mačicová 1974-ben született Nagysurányban, és itt is éretségizett a közgazdasági szakközépiskolában. Először egy bankban dolgozott és az irodai munkát azzal pihente ki, hogy szabadidejében fényképezett, és selyemre festett.
2012-ben egy számára álommunka ajánlatot kapott a Komáromi művelődési központban. Módszertani munkatársként képzőművészettel, fényképezéssel és filmművészettel foglalkozhatott, így a hobbija vált az igazi munkájává, amit nagyon örömmel teljes szívvel végzett. Szervezési készségeit bizonyította különféle oktatási rendezvények, versenyek, workshopok és kiállítások megrendezésével minden korosztály számára. Szívügye lett a marginalizált felnőtt csoportokkal való munka. Küldetésévé vált a szellemi fogyatékosokat segítő egyesülettel és az időseket segítő egyesülettel való együttműködés. Az alkotóműhelyek, kulturális előadások, nyári alkotótáborok és egyéb rendezvények, amelyekre kifejezetten a fogyatékkal élőkkel készül, mint mondja, megőrzik valóságérzetét, ugyanakkor hatalmas energiát és lendületet adnak a további munkájához.
2023 év végéig a Komáromi Városi Televízió bemondójaként is láthattuk a szlovák nyelvű adásokban.

A város polgármestere Jana Mačicovának ítéli oda a polgármesteri díjat a vizuális művészetek, a fényképezés, a filmezés területén végzett gazdag kulturális és oktatási tevékenységéért, valamint a fogyatékkal élők megsegítéséért.

POLGÁRMESTERI DÍJ – Štumpf Dávid
rendező

Štumpf Dávid 1991-ben született Komáromban.

Tanulmányait szülővárosában, a Komensky utca alapiskolában kezdte. Pozsonyban a Művészeti szakközépiskolán animált alkotás szakon végzett, majd a pozsonyi Előadóművészeti Akadémián, majd a Prágai Előadóművészeti Akadémia Film – és Televíziós Karán tanult. Tanulmányait az “SH_T HAPPENS” című filmmel fejezte be, amelyet a velencei La Biennalen mutattak be, és több mint 100 fesztiválon vetítették, köztük a Sundance-en, a Clermont-Ferrand-on (Nemzetközi Rövidfilmfesztivál Franciaországban) és az Ottawai Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon (OIAF).

Rendező és animátor, aki a saját kisfilmjein végzett munkát a megrendelői munkával ötvözi. Különféle nemzetközi stúdiókkal dolgozott együtt, köztük a Marvel Studios-al, a Netflix-szel, a Buck-al, az FX Network-el és a Framestore-ral, valamint olyan ügyfelekkel, mint az Apple, a Nike, a Facebook, a Google és az Instagram.

Jelenleg animációs kurzusokat vezet a Prágai Művészeti, Építészeti és Design Egyetem hallgatói számára.

2024-ben elnyerte az EMMY Primetime Award – Kiváló animáció – díjat az Ms. Marvel.

A város polgármestere a polgármesteri díjat átadja Štumpf Dávidnak az animáció terén végzett kiemelkedő munkájáért és Komárom város jó hírnevének terjesztéséért itthon és külföldön.

POLGÁRMESTERI DÍJ – Szabó Csekei Tímea
a Duna Menti Múzeum művészettörténésze

Szabó Csekei Tímea Léván született 1976-ban, Komáromban érettségizett, a művészettörténész diplomát Budapesten szerezte. Az egyetem elvégzése után Komáromban telepedett le. Azóta is itt él, két lánya is itt született. 2006-tól dolgozik a Duna Menti Múzeumban, mint művészettörténész.

Az elmúlt évek során a város története szempontjából fontos tárgyakkal sikerült gyarapítania a múzeum gyűjteményét. Egyik jelentős munkája a tavalyi JESZO 100 c. kiállítás, ahol kurátorként igyekezett a Jókai Egyesület Szépművészeti Osztályának sokrétű működését bemutatni. Örömmel vállalta a Harmos Károlyról, ill. Berecz Gyuláról szóló kültéri kiállítások elkészítését is Komárom város önkormányzata megbízásából.

Ráday Mihály Unokáink sem fogják látni… c. városvédő műsora hatására szeret nyitott szemmel sétálni a városban. Hisz a részletek erejében, ezért keresi az utcák rejtett kincseit, majd néhány sor kíséretében megosztja azokat az érdeklődőkkel. Ezeknek a megosztott történeteknek közösségépítő erejük van, s ennek köszönhetően márciusban egy temetőséta keretében a szabadságharchoz kötődő neves komáromiak síremlékeit koszorúzták meg a helytörténet iránt érdeklődők. Reméljük, ezzel a kezdeményezéssel sikerül új hagyományt teremtenie a városban.

Kulturális örökségünk értékeire tematikus sétákkal hívja fel a különböző korosztályok figyelmét. Épített örökségünk megismerése céljából épületbejárásokat szervez kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ezzel járulva hozzá ahhoz, hogy az itt lakók másként viszonyuljanak kulturális örökségünkhöz. Szerinte fontos, hogy ne csak nézzünk, de lássunk is!

Észak – Komárom polgármestere Szabó Csekei Tímearészére a város kulturális és építészeti emlékeinek széleskörű megismertetéséért polgármesteri díjat adományoz.

POLGÁRMESTERI DÍJ – Mgr. Várady Kornélia (szül. Bedecs)
az ÉS Polgári Társulás elnöke és a Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Csallóközaranyos igazgatónője

Várady Kornélia 1964-ben született. Középiskolai tanulmányait a mai Selye János Gimnáziumban végezte, ahonnan a Konstantin Filozófus Egyetem, pedagógiai karára jelentkezett, Nyitrára. Kiegészítő képzésként elvégezte az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, drámapedagógiai szakirányzatát, Zsámbékon.

A színjátszás, a színház régóta érdekelte. 1979-től tagja az őrsújfalusi Csemadok alapszervezet mellett működő színjátszó csoportnak. 1989-től 2000-ig az alapszervezet elnöke is volt.

Alapító tagja az 1993-ban létrejött őrsújfalui ÉS?! Színháznak. Később az ÉS?! Színházat működtető, 2006-ban létrejött ÉS Polgári Társulás elnöke lett. A polgári társulás nem csak az ÉS?! Színházat működteti, hanem felvállalta Őrsújfalu városrész kulturális életének szervezését is. Ennek keretén belül színházi előadásokat, koncerteket, gyermekfoglalkozásokat, fesztiválokat, workshopokat, nyári táborokat és egyéb kulturális eseményeket rendeznek. A társulás egyik legnagyobb munkájának és büszkeségnek az őrsújfalusi kultúrház felújítását tartja. Szerénységét bizonyítja hitvallása, mi szerint minden feladat, ami a fent említett programok szervezésével jár, nem egyedül az ő érdeme, hanem komoly csapatmunka van mögötte.

Észak-Komárom polgármestere Várady Kornélia részére közösségépítő tevékenységéért és Őrsújfalu városrész kulturális életének szervezéséért polgármesteri díjat adományoz.

További hírek
Megkezdték a szúnyogok biológiai gyérítését

Pár nappal ezelőtt megkezdték a szúnyoglárvák biológiai gyérítését. A vizes területeken lehet használni a biológiai regulációt, amely a a szúnyogokat még…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Részletek megjelenítése
Elismerés a történelmi sikerhez

A város vezetése a városházán fogadta a KFC férfi csapatát, melynek a bajnokság vége előtt két fordulóval sikerült kivívni a feljutást az első ligába. Keszegh…

17. 05. 2024
2024. 05. 17.
Részletek megjelenítése
Bajnok a komáromi csapat

A hét elején sikerült a férfi röplabda csapatnak kivívni az aranyérmet az extraligában. A bajnokcsapatot a városházán Keszegh Béla polgármester, Ondrej Gajdáč…

3. 05. 2024
2024. 05. 3.
Részletek megjelenítése
Változik a buszok menetrendje

Május elsejétől módosul a városi buszok menetrendje. A járatok sűrűsége nem változik, csak az időpontok módosultak, alkalmazkodva a változó vasúti és…

2. 05. 2024
2024. 05. 2.
Részletek megjelenítése