Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

1. “Prvá stavebná sporiteľna” Alapítványa: Akadálymentesített járda a Nádor utcán Komáromban (támogatás nagysága 4700 €)

2. ” Két oldalon partot érni …” – záró jelentész

3. Komárno és Komárom városok területrendezési és fejlesztési programjainak  összehangolása közös fejlődésük érdekébenj 

        —  Közös fejlesztési stratégiatervezet

        —  Partnerségeket építünk

        —  Közös stratégia

                   —  Területrendezés összehangolása_KNSK_KNHU    —  szöveges rész

                   —  KOMARNO_KOMAROM_rajz     —   “A” rész

                   —  KOMARNO_KOMAROM_rajz     —   “B” rész


4. Szociális terepmunka Komárom

Az Európai Uniós forrásokból megvalósított pályázatok a 2007-2013-as időszakban

Megvalósítás időpontja: 2014-2015

ROP, Regionális operatív program: Az Újvár tetőszerkezetének rekonstrukciója Komáromban – Támogatás összege: 1.854.144 EUR

Megvalósítás időpontja: 2012-2014

HUSK, Határon Átnyúló Együttműködési program Magyarország – Szlovákia: A erődrendszer hozzáférhető kazamatáinak kibővítése – Támogatás összege: 570.361 EUR

Megvalósítás időpontja: 2010-2012

ROP, Regionális operatív program: A központi városrész revitalizációja – főtér – Támogatás összege: 1.524.000 EUR

Észak-Komárom, mint a projekt vezetőpartnere a dél-komáromi Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlék-helyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt felelősségű társasággal együtt 2020. február 3-án nyújtotta be az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, Referencia szám SKHU/1902, Prioritási tengely 1. – Természet és kultúra, Specifikus cél 1.1 – A határterület vonzerejének fokozása keretében a „KOMFORT – Az észak- és dél-komáromi erődrendszer közös fejlesztése” elnevezésű pályázatot.

A projekt célja a két Komárom területén található Erődrendszer vonzerejének növelése. Az Erődrendszer már ma is jelentős határ menti turisztikai látványosság, jelentőségét és értékét bizonyítja, hogy és szerepel az UNESCO Világörökség várományos listáján is. Annak érdekében, hogy az Erődrendszer még kiemelkedőbb szerepet töltsön be az ide látogatók programjában, a két projekt partner néhány nagy jelentőségű fejújítást végez majd el.

    Az észak-komáromi Központi erődben a Laktanya épület újul meg, melynek eredményeképp a főbejárat mellett egy 150 m hosszúságú homlokzatrész és útfelület készül el, a szükséges mellékhelységekkel együtt kiépül egy korszerű fogadó iroda, valamint egy új kiállító terem is berendezésre kerül. Az új trafóállomás kiépítésének köszönhetően végre megoldódik az Öreg- és Újvár energiaellátása is. A laktanya mentén régészeti kutatás zajlik majd, melynek eredményeit figyelembe véve készülnek el az épület környékének helyreállítási tervei. Az Öregvár kéményeinek és szellőzőnyílásainak felújításával, valamint az invazív növényzet eltávolításával az erőd sáncai is hozzáférhetővé válnak a látogatók számára.

    A projekt keretén belül elkészül egy, a mindkét erődöt bemutató promo videó és a 360°-os térképezésnek köszönhetően a Központi- és az Igmándi erőd több része virtuálisan is látogathatóvá válik. Elkészül a Központi erőd kézzel festett térképe és modellje is.

    A dél-komáromi Igmándi erődben a meglévő kiállító tér, a kantin és a fogyasztói tér, az irodák és a tárolók, valamint a vizesblokkok is felújításra kerülnek. Emellett új melegítő konyhát is létesítenek, hogy az Igmándi erőd különféle események megszervezésére alkalmas rendezvényhelyszínné válhasson. Ezen kívül elvégezik az erőd homlokzatának tisztítását és utókezelését, valamint parkosítási és térrendezési teendőket is.

A projektnek köszönhetően mindkét erődben bővülni fog a látogatható területek mérete, az interaktivitás, javulni fognak a látogatók fogadásának körülményei, mivel korszerű látogatófogadó központok kerülnek majd kialakításra.
    
A támogatást nyújtotta:
Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma, Szlovák Köztársaság Befektetési, Régiófejlesztési és Informatizációs Minisztériuma

A projekt megvalósításának időpontja:
2021/06 – 2023/12
A projekt jóváhagyott költségvetése1 565 550,00 €
Támogatás az Európai Régiófejlesztési Alapból 85%1 330 717,50 €
A projekt társfinanszírozása az államtól 10%156 555,00 €
Önrész 5%78 277,50 €
Észak-Komárom, mint vezetőpartner:
A projekt jóváhagyott költségvetése995 550,00 €
Támogatás az Európai Régiófejlesztési Alapból 85%846 217,50 €
A projekt társfinanszírozása az államtól 10%99 555,00 €
Önrész 5%49 777,50 €
Monostori erőd, mint partner:
A projekt jóváhagyott költségvetése570 000,00 €
Támogatás az Európai Régiófejlesztési Alapból 85%484 500,00 €
A projekt társfinanszírozása az államtól 10%57 000,00 €
Önrész 5%28 500,00 €

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Jelen sajtótájékoztató tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

A 150 méter hosszú bejárati homlokzat teljes felújításon esik át.
Új turisztikai iroda és illemhelyek 3D-s megjelenítése a Laktanya épületében.
Új turisztikai iroda és illemhelyek 3D-s megjelenítése a Laktanya épületében.

A projekt kódja: SKHU/1601/1.1/209
https://www.cultplay.eu/hu

CULTPLAY – Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív
használata
“, elnevezésű  projekt  a  az INTERREG V-A Szlovákia  – Magyarország
Együttműködési Program keretén belül valósul meg.

A projekt átfogó célja, hogy a kulturális  örökségek innovatív hasznosítását lehető tevő
határon átnyúló innovatív attrakciók létrehozása által vonzóbbá tegye a határtérséget.  

A CULTPLAY projekt stratégiai  célja, hogy bevonja a helyi lakosokat, turistákat
(életkoruktól függetlenül) a meglévő kulturális  örökségek új módon való felhasználásába,
nem csupán a kulturális örökségek látogatása és passzív megfigyelés által, hanem aktívan
bekapcsolódva, hasznosítva az aktuális tematikus parkot.  

CULTPLAY park 9 városban épült (SK: Érsekújvár, Komárom, Ógyalla, Gúta, Vágsellye,
HU:  Komárom,  Tata,  Oroszlány,  Kisbér)  annak  érdekében,  hogy  bemutassa  a  kulturális
örökségeket a Duna mindkét oldalán. 

 
A  CULTPLAY  tematikus  parkok minden településen egy, a partnerségben szereplő másik
település jelentős épített örökségét (vár, erőd, vízimalom, bánya) középpontba állítva lettek
kialakítva. Komáromban a Csillag erőd mintájára épült meg a játszótér. Az egyes parkokat, helyszíneket mutatja be és propagálja a projekt keretei között forgatott kisfilm és füzet is:

A kisfilmet megtalálja a következő linken : Link

A tematikus park kiépítésének költsége 258 500,00 euró
A projekt jóváhagyott költségvetése345 770,00 euró
Az uniós forrásokból származó társfinanszírozás: 85%293 904,50 euró
Az állami forrásokból származó társfinanszírozás: 10 %34 577,00 euró
Önrész: 5%17 288,50 euró

 


A CUTPLAY játszótér építését a DARTON s.r.o. kivitelezte.

A CULTPLAY játszótér átadására 2021.06.23 -án került sor

Komárom és Komárno városok sikeresen pályáztak az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjának keretében, a Természet és kultúra prioritási tengelyen belül az SKHU/WETA/1901 pályázati felhívásra.

A projekt címe: Ismerd meg, szeresd, védd a Duna két partján fekvő Komárom természeti környezetét!

A projekt teljes költségvetése: 57.499,02 EUR

Ebből Komárno költségvetése: 22.999,95 EUR

A projekt keretén belül olyan természetes területek kerültek kialakításra Észak- és Dél-Komáromban, amelyek bemutatják a helyi környezeti értékeket, növény- és állatvilágot, valamint felhívják a figyelmet a természet és annak védelme fontosságára. Mindkét városban egy-egy új helyszín jött létre, amelyek egyrészt rekreációs színtérként szolgálnak a lakosság számára, másrészt természeti látványosságot is nyújtanak az idelátogató turistáknak.

Az észak-komáromi helyszínen kiültetésre került 74 db földlabdás fa és bokor, valamint több, mint 1 000 db különféle növény: sáfrány, hóvirág, árnyékliliom, rózsa. Kialakításra került továbbá egy 17 féle gyógynövényből álló gyögynövény spirál, és egy méhlegelő is.

Az Anglia parkba elhelyezésre került 4 információs tábla, melyek bemutatják a Duna két partján található természeti értékeket. A tanösvény mentén új padok biztosítják a kényelmes, aktív kikapcsolódást.

A tanév utolsó napjaiban több városi iskola diákjai meglátogatták a projekt helyszínéül szolgáló Anglia parkot, ajándékul kapták a projekt keretén belül kiadott négynyelvű ismertető kiadványt, melynek segítségével a későbbiekben is olvashatnak a témáról, és a határ túloldalán található természeti örökségről is informálódhatnak. A gyerekparkot a jövőben újszerű edukatív játékok és egy mezítlábas ösvény is gazdagítják.

A projekt fő célkitűzése a kerékpáros forgalom részarányának növelése a város közlekedésében, olyan kerékpárút kiépítésével, mely javítja az összeköttetést a közszolgálatok eléréséhez a városban, valamint hozzájárul az életkörnyezet minőségének javulásához.

A projekttevékenységek megvalósításával lehetőség nyílik a kerékpáros közlekedés fejlesztésére a városi mobilitáson belül, annak érdekében, hogy ez a közlekedési mód teljes értékűen legyen használható a városi közlekedésben, így változhat a kerékpározás percepciója nemcsak sport vagy turisztikai kihasználással összefüggésben.

A kerékpáros közlekedés a projekt által érintett szakaszon jelenleg nem megoldott. A kerékpárosok az első osztályú út sávjait használják közlekedésre az autós forgalom mellett. Az érintett útszakaszon nagy a forgalom intenzitása, minimális intézkedésekkel a nem motorizált közlekedés számára. Az adott útszakaszon viszonylag magasnak mondható a baleseti arány. A kerékpárosok egy része az út mindkét oldalán elhelyezkedő járdaszakaszokat használja közlekedésre, ami azonban veszélyeztetheti a gyalogosok biztonságát. Az érintett járdaszakaszok kibővítésével egy biztonságos terület alakul ki a közút mellett, elkülönítve a kerékpáros és gyalogos forgalmat

A pályázat tárgya a B – déli vonal kiépítése 580 m hosszú szakaszon, ahol a meglévő járda helyén új kerekpáros és gyalogút létesül. Mindemellett 4 gyalogos átkelőhely is megújul a projekt keretén belül, amelyek megvilágítását 9 db. új acél lámpaoszlop biztosítja. Az építési munkálatok részét képezi komplex közúti jelzések elhelyezése.

Az új kerékpárút javítja majd a városi mobilitás körülményeit az adott városrészben, nagymértékben hozzájárul a gyalogosok és kerékpárosok biztonságához, összeköti a lakóövezetet a közszolgáltatásokkal (2 óvoda, játszótér, alapiskola, egészségügyi központ, gyógyszertár, posta, bevásárlóközpont, vásárcsarnok, gyűjtőparkoló, üzleti egységek, stb.)

A projekt az EU támogatásával valósul meg az Integrált Regionális Operatív Program (IROP) keretén belül.

A projekt megvalósításának időpontja: 2022/01 – 2022/12 –

A projekt jóváhagyott költségvetése286 998,59 € 
Az uniós és állami forrásokból származó társfinanszírozás95%
A vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulás kért összege 272 648,66 €
Önrész14 349,93 €