Város
Komárom
Amelyből árad a történelem
POLGÁRMESTERI DÍJPRO URBEDÍSZPOLGÁR
1992
1. MUDr. Bastrnák František
2. Jókaiho divadlo
3. Komárňanský kajak-kanoe club
4. Ing. Kopčok Milan
5. Mácza Michal
6. Stirber Ľudovít
7. Szulcsányi Krisztián
8. Tuška Ján ♦
9. Vargová Anna
  
1993
1. Bangha Dezider2. Ing. Urban Eduard
3. Tarics Ján
4. Oláh Imrich ♦
5. Stubendek István
6. Ing. Jasovský Vojtech
7. Beke Sándor
8. Dr. Krajczár Gyula ♦
1. Gáspár Tibor ♦
2. Dr. Szénássy Zoltán ♦
 
1994
1. MUDr. Viola Pavol2. Kiss Péntek József
3. Csukás Ladislav
4. Kuchař Rózsa
5. Holczhei Viktor
6. CONCORDIA spev. zbor
7. Boráros Imre
8. Broczky Ladislav ml.
9. Medovčíková Kristína
10. IVV Komárno
1. Bihari Mihály ♦
2. Gymnázium s vyuč. jaz. maď.
 
1995
1. Czókoly Béla ♦2. MUDr. Ivan Drobáň
3. Gymnázium s vyuč. jaz. slov.
4. Jády Karol
5. Liszka Jozef
6. Lászlóová Zuzana
7. Sidó Zoltán
8. Szilva Jozef
9. Wessels Gerhard
10. Základná škola Ul. mieru
11. Základná umelecká škola
1. HAJOS – folkl. súbor
2. Ing. Fábry Viliam ♦
Kecskés László ♦
1996
1. MUDr. Bajnok István2. Szuchy M. Emil
3. Kaszás Margit
4. Kovácsová Júlia
5. Virág Štefan
6. Gallovich Ľudovít
7. Török František
8. Šebő Eduard
9. Klub vodného póla
10. Stredná poľnohospodárska škola
11. Slovenská asociácia športu na školách
1. CSEMADOK
2. Cséplő Ladislav ♦
 
1997
1. T & O spol. s.r.o.
2. Doc. Ing. Vincze Koloman,CSc
3. Bedecs Júlia
4. Kadnár Ľubomír
5. Dr. Szöllösy Ferenc
Krúžok priateľov múzea
(adresa na zaslanie pozvánky:
Kállay Jolán, Bubnová 6/32, KN)
Capt. DDr. Juba Ferenct
1998
1. Mgr. Katarína Čupková
2. Ferenczy Anna
3. Gogola Frigyes
4. Václav Hudeček
5. PhDr. František Chmelár
6. Kocsis István
7. Tóth Zoltán
8. Ing. Varga Tibor
9. Juraj Tarr
10. Bača Juraj
11. Riszdorfer Mihály
Slovenské lodenice a.s. Komárno
ThDr. Takács Zoltán, mérnök
Ag Tibor
1999
1. RNDr. Ján Ďurkovský, CSc. ♦2. Mgr. Jozef Paulik
3. JUDr. Szabó Rezső
4. Szuchy Magdolna ♦
 Boros Jeno
2000
1. RNDr. Klokner Lóránd
2. Horváth József ♦
3. Kajtár József ♦
4. Komáromi Nyomda Kft.
1. Concordia Chorus
2. Vikartovsky Irma ♦
 
2001
1. Fügedi Jenő
2. Ing. Szabó Kamil
3. Szabó Zoltán
1. MUDr. Bajnok István ♦
2. Stredná priemyselná škola
 
2002
1. Dobi Géza ♦
2. MUDr. Gaulider Jozef
3. Kopócs Tibor
4. Oláh György
5. Ölveczky Gábor
6. Ing. Robel Jozef
7. Siliga Zsuzsanna
8. Varsányi Mari
1. Podunajská knižnica 
2003
1. Molnár Dóra ♦
2. PaedDr. Bende Štefan
3. MUDr. Kochanová Ildikó
4. Keszegh István
5. Oláh Ilona
1. Dráfi Mátyás
2. Mácza Mihály
 
2004
1. MUDr. Hollósy Tamás
2. Meszlényi István
3. Pálinkás Márta
4. Ropog József
5. Ing. Soós Tibor
6. Szabó Endre
7. MUDr. Škodáček Gustáv
 Bugár Béla
2005
1. Kosztolányi Veronika
2. Kustyán Ilona
3. Gergely István
4. Vörös Mária
5. Mgr. Mária Múčková
6. Vladimil Podstránsky
1. Ferenczi Anna
2. Schola Comaromiensis
 
2006
1. Németh Szilárd
2. Kiss Mihály ♦
3. Trenčík Katalin
4. Keszeg István
5. Slovenský rybársky zväz MsO Komárno
6. Mgr. Kajan Karol
7. MUDr. Ján Pisár
8. Tóth Tibor
9. Klub dôchodcov Komárno
10. Galéria LIMES
1. Czókoly Béla ♦
2. COMORRA
 
2007
1. Borošová Zuzana
2. Klapka György Dalkör
3. PaedDr. Kocsis Ernő, CSc.
4. Lőrincz György és családja
5. Polhammer László
6. MUDr. Sebők Zoltán
7. Ing. Peter Skala
8. Mgr. Soósová Katarína
9. Zsapka József
1. MUDr. Baštrnák Ferenc
2. Dobi Géza ♦
 
2008
1. MUDr. Baránková Alžbeta
2. Bertók Tibor
3. Bobrovniczký Ján
4. Fambauer Béla
5. Kravec Mária
6. Nyugdíjasok Klubja – Őrsújfalu
7. Zdeněk Macháček
8. Molnár János
9. Németh Éva ♦
10. Ódor Éva
1. Jókaiho divadlo v Komárne
2. Kiss Mihály in memoriam
 
2009
1. Gyurovszky László
2. Harsányi István
3. Mgr. Alica Koczianová
4. Mokos Attila
5. Palatinus Polgári Társulás
6. Ing. Ján Schlett
7. Skuta Miklós
1. Folklórny súbor Dunaj 
2010
1. Miroslav Bazinský ml.
2. Bott Frigyes
3. akad. mal. Jozef Bubák ♦
4. Jozef Černek
5. Fabó Tibor
6. Keszegh Pál
7. Mgr. Korpás Éva
8. Mester Péter
9. MUDr. František Tóth
10. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
1. PhDr. Farkas Veronika
2. Stirber Lajos
 
2011
1. RNDr. Rudolf Csölle
2. Eva Ipóthová
3. Kovács Magdaléna
4. Nagy János
5. MUDr. Ladislav Pásztor MSc.
6. Podunajské múzeum
7. Szentpétery Aranka
8. Ivan Reitman
1. Oláh Imre ♦
2. Základná umelecká škola
 
2012
1. MUDr. Ernest Bašternák
2. Helena Belokosztolszká
3. Ing. Zdeněk Jedlička
4. PaedDr. Ondrej Óváry
5. Mgr. Ján Pluhár
6. Stubendek István
7. Varsányi Mária
8. Mgr. Zsákovics László
1. Ilona Oláh
2. Ing. Tibor Soós
 
2013
1. Imrich Krajmer ♦
2. Rieker Obuv s.r.o., Komárno
3. Prof. Ing. Ivan Hrivňák, DrSc., Dr.
4. RNDr. Mária Rosinská
5. Szayka Róbert
6. Švecné Voros Ilona
7. Mgr. Zsákovics László
1. RNDr. Ipóth Barnabáš
2. Batta György
Ivan Reitman
2014
1. Cestovná kancelária Pepita Tours
2. Nánássyová Ildikó
3. Mgr. Mikuláš Getler
4. MUDr. Ildikó Kochanová
5. MUDr. Viera Lehotská
6. Kollár Zoltán
7. GIMISZ Diákszínpad
8. Dramatický krúžok Gymnázia Ľ.J.Šuleka
pri Matici slovenskej v Komárne
9. Ľudovít Gallovich
1.Eva Ipóthová
2. Univerzita J. Selyeho
Beke Sándor
2015
1. Mgr.Daniela Kallós Belokostolská
2. Dr. Erdélyi Zsuzsanna (in memoriam)
3. Mgr. Rudolf Harmat
4. JUDr. Vincent Hegedűs
Rímskokatolická cirkev, farnosť Komárno
5. Ing. Matej Pisár
6. Ružička Zsuzsanna
7. Rigó Pál
8. Charita Komárno, n.o
9. Komáromi Önkéntesek Csoportja
10. Komáromi Szalon
Rímskokaolická cirkev,
farnosť Komárno
 
2016
1. Intercad, s.r.o.
2. Občianské združenie És
3. Občianské združenie Pre lepšie KN + Endresz csoport
4. Teodor Kubík a Tibor Kubík
5. Občianské združenie Franza Lehára
6. Mgr. Helena Nyersová
7. Anna Boráros Petrécs
8. Mgr. Adriana Spátay
9. Veronika Szabó
10. ZŠ Jána Amosa Komenského
1. MUDr. Viola Pál
2. Podunajské múzeum Komárno
István Gergely
2017
1. RNDr. Holczhei Árpád
2. Ing. Ivan Kubala
3. Daniela Kapitáňová
4. Ryšavý Baltazár
5. Animátori Komárno
6. Helios fotoklub
7. Schola Mariana Nagyok Kórusa
8. Mgr. Orsovics Yvette, PhD.
9. Paszternák Tamás, Paszternák András
10. Bandor Éva
1. Erik Vlček
2. Mgr. Fazekas László, biskup – püspök
Nemes Andrásné
2018
1. Mgr. Roberta Krmášková
    Mgr. Júlia Černeková
    Mgr. Jana Pipíšková
2. Komáromi Regionális Művelödesi Központ
3. Magyar Lovas Színház Komárom
    Magyarock Dalszínháza Komárom
4. Ing. Eva Gajdáčová
5. Hodek Dávid, Hodek Áron
6. Borbély Alexandra
7. Szénássy Edit
8. Rév – Magyar Ház
9. Kristóf Réka
10. Lakatos Róbert
1. PaedDr. Bende István
2. A komáromi Selye János Gimnázium
és Városi Művelődési Központ
GIMISZ Diákszínjátszó csoportja
 
   2019
1. MUDr. Gustáv Škodáček
2. Ing. Ferencz Ladislav
3. Mgr. Laboda Róbert
4. KompAkt n.o.
5. Vincze István
1. PaedDr. Kiss Péntek József ♦
2. Keszegh István ♦
Koltay Gábor
2020
 1. Kollár Zoltán
2. Kustyán Ilona
ThDr. Erdélyi Géza
2021
1. Mgr. Ľudovít Gráfel
2. PharmDr. Komjáthy Hajnalka, PhD.
3. František Petr, Dis. art. 
1. Terézia Klemendoc. Ing. Albert Sándor, PhD.
2022
1. Helena Greisingerová
2. Mgr. Szilva József, akademický maliar
3. A Szlovák Horgászszövetség Komáromi Városi Szervezete
4. PhD. Galo Vilmos
5. Tarics Lőrincz Margit in memoriam  ♦
1. Mgr. Korpás Éva
2. JUDr. Horváth Juraj in memoriam ♦
Rudolf Čerňanský
2023
1. MUDr. Csekes József
2. Ing. Fabó Mária  és a  Komáromi Szinnyei József Könyvtár Csapata
3. Fuisz Attila
4. Gálik Gábor
5. Prof. RNDr. Máthis Krisztián, DrSc.
1. Mgr.  Gráfel Ľudovít
2. Dr. Szénássy Árpád ♦
2024
1. Bödők Gergely
2. Jana Mačicová
3. Szabó Csekei Tímea
4. Dávid Štumpf
5. Várady Kornélia
1. Ľudovít Gallovich
2. RNDr. Holczhei Árpád
3. Alapy Gáspár – in memoriam ♦
Mgr.  Miroslav  Jaška MPH
♦ – elhunyt