Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Mgr. Keszegh Béla

Székhely: Városi hivatal főépülete, Klapka tér 1., 945 01  Komárom (első emelet)
Tel: 035/2851-212 (titkárság)

E-mail: polgarmester@komarom.sk

Életrajz:  link

Fogadóóra:
Szerda:  10,00 – 12,00
Időpontok egyeztetése a titkárságon a 035/2851 212 tel. számon vagy a
primator@komarno.sk e-mail címen

Vagyonnyilatkozat – 2019

Vagyonnyilatkozat – 2020

Vagyonnyilatkozat – 2021

Vagyonnyilatkozat – 2022

Korábbi polgármesterek: link

A polgármesternek két helyettese van, akiket a városi képviselő-testület tagjai közül jelöl ki és meghatározza a sorrendjüket.

I. ALPOLGÁRMESTER

JUDr. Varga Tamás

Főállásban látja el az alpolgármesteri tisztséget.
Székhely: Városi hivatal főépülete, Klapka tér 1.,945 01  Komárom, első emelet

Tel: 035/2851-207
E-mail: viceprimator@komarno.sk

Fogadóóra:

Kedd :  09,00 – 11,00

Időpontok egyeztetése a 035/2851 212 telefonszámon vagy a
viceprimator@komarno.sk e-mail címen

II. ALPOLGÁRMESTER

Mgr. Gajdáč Ondrej

Részmunkaidőben tölti be az alpolgármesteri tisztséget.
Székhely: Városi hivatal főépülete, Klapka tér 1.,945 01  Komárom, első emelet

E-mail: viceprimator@komarno.sk

Fogadóóra:
Kedd :  15,00 – 16,00

Időpontok egyeztetése a 035/2851 212 telelefonszámon vagy a
viceprimator@komarno.sk e-mail címen

– képviseleti szerv a város vagyoni viszonyaiban
– képviseleti szerv a város alkalmazottainak munkaviszonyaiban
– képviseli a várost az állami szervekkel, jogi és természetes személyekkel szemben
– igazgatási szerv adminisztratív viszonyokban
– a város igazgatását végzi
– dönt a városigazgatás minden olyan ügyében, amely törvény vagy statútum alapján nem a képviselőtestülethez tartozik
– összehívja és vezeti a képviselőtestület és a városi tanács üléseit
– kizárólagos joga van a képviselőtestületi határozatok aláírására
– joga van felfüggeszteni a határozat végrehajtását bizonyos feltételek teljesítéséhez kötve azt