A városi képviselőtestület a város Komárom polgárai által közvetlen választás útján megválasztott képviselőkből álló képviseleti szerve (A város statútuma 14. §).

A városi képviselőtestület dönt Komárom városának minden alapvető kérdéséről, teljesíti a Település jogállásáról szóló törvény 11. § (3) bek. szerint számára kijelölt hatáskörben foglaltakat (A város statútuma 15. §).
 

NévVálasztási körzete-mail, mobil
1. 
Marián Molnár, Ing.
HÍD – MKDSZ1marian.molnar@komarno.sk
2.
Ján  Vetter, Ing.
független 2jan.vetter@komarno.sk
3.
Ondrej Gajdáč, Mgr.
független 2 ondrej.gajdac@komarno.sk
4.
Magdaléna Tárnok, Mgr.
független2magdalena.tarnok@komarno.sk
5.
Baltazár Ryšavý
független2baltazar.rysavy@komarno.sk
6.
  Zoltán Bujna, Ing.
független2zoltan.bujna@komarno.sk
7.
Anton Marek, MUDr.
független2anton.marek@komarno.sk

0911 703 325
8.

Imre Andruskó, Mgr.
HÍD – MKDSZ2imre.andrusko@komarno.sk

0915 613 422
9.
Csilla Szabó, Mgr.
független2csilla.szabo@komarno.sk
10.
György Batta, Mgr.
HÍD – MKDSZ2gyorgy.batta@komarno.sk
11.
Károly Less, Mgr.
SMK-MKP2karoly.less@komarno.sk

0915 370 710
12.
 Štefan Bende, JUDr.
független2stefan.bende@komarno.sk
13.
  Patrik Ruman, Mgr.
független2patrik.ruman@komarno.sk
14.
Attila Horváth, MUDr.
független3attila.horvath@komarno.sk

Facebook

0905 933 566
15.
Szilárd Ipóth, MUDr.
független3szilard.ipoth@komarno.sk
16.
Margit Keszegh, JUDr.
független3margit.keszegh@komarno.sk

0908  784 494
17.
Dávid Kovács
független3david.kovacs@komarno.sk

Facebook

0904 588 199
18.
Imre Knirs, PhDr.
SMK-MKP3imre.knirs@komarno.sk
19.
László Stubendek, Ing.
független3laszlo.stubendek@komarno.sk
20.
Timea Szénássy, Mgr.
független3timea.szenassy@komarno.sk

Facebook
21.
Zsolt Feszty
független3feszty.zsolt@gmail.com

zsolt.feszty@komarno.sk
22.
Peter Korpás, Ing.
független3peter.korpas@komarno.sk
23. 
Ildikó Bauer, Mgr.
SMK – MKP3ildiko.bauer@komarno.sk
24. 
Zsolt Sebő, MUDr.
HÍD – MKDSZ3zsolt.sebo@komarno.sk
25. 
Tamás Varga, JUDr.
független3tamas.varga@komarno.sk

Választási körzetek:

– meghatározza a vagyon kezelésének elveit
– jóváhagyja a város vagy városrész területfejlesztési tervét és a város életének egyes területeinek fejlesztésére vonatkozó koncepciókat
– jóváhagyja a város zárszámadását, ellenőrzi a költségvetés alakulását, dönt a hitel vagy kölcsön elfogadásáról, jóváhagyja a városi javak egyesítését
– helyi adók és illetékek bevezetése és megszüntetése
– jóváhagyja a rendeleteket
– jóváhagyja a város nemzetközi együttműködésekről és tagságról szóló szerződéseket hazai és nemzetközi szervezeteknél
– meghatározza a városi hivatal szervezetét, meghatározza a polgármester és a főellenőr fizetését, jóváhagyja a város alkalmazottainak jutalmazási rendjét
– a főellenőri poszt megalapítása
– a város költségvetési és járulékos (saját fenntartású) szervezetek alapítása
– a város önigazgatásához szükséges szervek alapítása
– a városi választások eredményeinek kihirdetése
– díszpolgárság, városi kitüntetések és díjak adományozása
– a város szimbólumainak meghatározása asovania obyvateľov obce

A képviselők jelenléti ívei a 2018 -as évtől megtekinthetők ITT.

A képviselők jelenléti ívei PDF formátumban a 2017 évre megtekinthetők ITT.

Válaszok a 26. testületi ülésen, 2021. május 20.-án elhangzott interpellációkra:

• Feszty Zsolt

Válaszok a 25. testületi ülésen, 2021. április 26.-án elhangzott interpellációkra:

• Feszty Zsolt

Válaszok a 21. testületi ülésen, 2020. november 5.-én elhangzott interpellációkra:

• MUDr. Sebő Zsolt

Válaszok a 14. testületi ülésen, 2020. február 6.-án elhangzott interpellációkra:

• Mgr. Less Károly

Válaszok a 14. testületi ülésen, 2020. február 6.-án elhangzott interpellációkra:

• MUDr. Sebő Zsolt

Válaszok a 10. testületi ülésen, 2019. szeptember 12.-én elhangzott interpellációkra:

• Feszty Zsolt (független)

• PhDr. Knirs Imre (MKP) , Melléklet

Válaszok a 8. testületi ülésen, 2019.június 27.-én elhangzott interpellációkra:

• Feszty Zsolt (független) , Melléklet

Válaszok a 5. testületi ülésen, 2019. március 14.-én elhangzott interpellációkra:

• Mgr. Andruskó Imre (Most-Híd)

Válaszok a 3. testületi ülésen, 2019. január 31.-én elhangzott interpellációkra:

• Mgr. Andruskó Imre (Most-Híd)

• PhDr. Knirs Imre (MKP)

• Mgr. Less Károly (MKP)

 Ing. Korpás Péter (független)

Válaszok a 2. testületi ülésen, 2018. december 20-án elhangzott interpellációkra:

• Mgr. Andruskó Imre (Most-Híd)

• PhDr. Knirs Imre (MKP)

 Ing. Korpás Péter (független)

• Mgr. Less Károly (MKP) 

• MUDr. Anton Marek (független)