Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Önkormányzat eredeti hatáskörei:

– rendes gazdálkodással kapcsolatos jogügyletek
– a városi költségvetés elfogadása
– helyi adók és illetékek
– a város közgazdasági tevékenységének irányítása
– saját kezdeményezési és vállalkozási tevékenységet végez
– a költségvetési és járulékos (saját fenntartású) szervezeteinek létesítése, alapítása, megszüntetése, ellenőrzése
– fogyasztóvédelmi feladatok ellátása
– a területfejlesztési terv kidolgozása és elfogadása
– szociális segítséggal kapcsolatos feladatok ellátása
– Biztosítja és védi a városi lakosság élet- és munkakörülményeit
– iratok és iratokon levő aláírások hitelesítése
– városi krónika vezetése
– a lakossági szavazások megszervezése
– biztosítja a helyi úthálózatok és közterületek berendezéseinek kialakítását, karbantartását és ezek irányítását
– biztosítja a közszolgáltatásokat
– biztosítja a város közbiztonságát
– biztosítja a kulturális emlékek és természeti értékek védelmét

Önkormányzat származékos hatáskörei:

– közúthálózat
– az anyakönyvvezetés általános belső irányítása
– szociális segítségnyújtás
– természetvédelem
– testnevelés
– egészségügy
– iskolaügy
– színház
– területfejlesztési terv és építésügyi eljárási rend
– regionális fejlesztés
– idegenforgalom