Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Városi Rendőrség

Beosztás vagy megnevezésVonalas telefonMobil telefone-mail
Alexander Tóth
rendőrparancsnok
035 2851 2560911 935 982mp@komarno.sk
Ernest Ujj
rendőrparancsnok
helyettese
035 2851 2590948 120 205mp@komarno.sk
Adela Tánczos
referens – kihágások
0911 935 983adela.tanczos@komarno.sk
állandó szolgálat1590911 935 981
Mária Csontos
referens
035 2851 257mp@komarno.sk
  • A Komáromi Városi Rendőrség a helyi képviselőtestület 1991. évi 2. számú általános érvényű rendelete alapján jött létre. A Városi Rendőrség tevékenységi és -jogkörét a Szlovák Nemzeti Tanács 1991. évi 564 sz. – a Városi Rendőrségről szóló többször módosított törvénye, a Városi Rendőrség jogállásáról szóló 1995. március 17.-i Tv.  és egyéb törvények  határozzák meg.
  • A Városi Rendőrség rendfenntartó szervnek minősül, feladata a város közrendjének és  környezetvédelmének biztosítása, valamint további feladatok ellátása az általános érvényű rendeletek és képviselőtestületi,  illetve polgármesteri határozatok alapján.
  • Az állami és a városi rendőrség közötti együttműködés szabályait a két szerv együttműködéséről szóló szerződés taglalja.
  • A Városi Rendőrség létszámát a helyi képviselőtestület határozza meg.
  • A Komáromi Városi Rendőrség helyi illetékessége a komáromi és az őrsújfalui kataszteri területen belül van.


A város az alábbi körzetekre oszlik:

1.    körzet: városközpont
2.    körzet: VI. és VII. lakótelep
3.    körzet: III., IV. és V. lakótelep
4.    körzet: Letecké pole és Bašty lakótelepek
5.    körzet: I. és II. lakótelepek, valamint Bauring és Bene
6.    körzet: a köv. városrészek –
      Őrsújfalu, Gadóc, Lándor, Kava, Gyulamajor, Harcsás, Kis-Izsa

Városi Rendőrség tevékenységi jelentése