Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Pályázati felhívás a 2024-es támogatási kérelmek benyújtására Komárom város költségvetéséből a kultúrához és a sporthoz tartozó célirányos alapból

Meghirdetve Komárom város 2/2012-es sz. Általános Érvényű Rendeletének (ÁÉR) 5. § (1) bekezdése szerint, valamint a 15/2012 ÁÉR alapján, továbbá a Általános Érvényű Rendeletének 4/2020 és 6/2022 ÁÉR.

1. Sport területén igényelhető pénzügyi támogatásra olyan, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában bejegyzett sportegyesület (társulás) egész év folyamán pályázhat, amelynek székhelye a város területén található.

2. A kultúra területen nyújtandó pénzügyi támogatásra, ill. a sport területén elért egyszeri események támogatását kérheti:
a) jogi személy, amelynek alapítója a város,
b) más jogi személy, természetes személy – vállalkozó, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye van a városban, ill. a város területén működik, vagy szolgáltatásokat nyújt a város lakosai számára.

3. Az egész éves sporttevékenység támogatására pályázónak pályázatába bele kell foglalnia valamennyi tervezett tevékenységét azon kalendáriumi év során, amelyre Komárom városától pénzügyi támogatást igényel. Mindez maga után vonja, hogy ezen kérelmező nem nyújt be támogatási kérelmet egyszeri tevékenység támogatására.

4. A sporttal kapcsolatos pénzügyi támogatás felhasználható:
a) komáromi sportolók regionális, országos vagy nemzetközi szintű felkészítéséhez
b) versenyeken való részvétel költségeinek részleges megtérítésére,
c) sportesemények szervezésére a város területén,
d) támogatni a csoportos vagy egyéni sportok helyi ifjúsági oktatásának megszervezését és biztosítani a kapcsolódó anyagi és technikai hátteret.

A kulturális területen a pénzügyi támogatás felhasználható kulturális és oktatási tevékenységek megvalósítására.

5. A pályázóknak a pénzügyi támogatási kérelmet írásban és elektronikusan kell benyújtaniuk a város weboldalán keresztül. A kérelem akkor tekinthető benyújtottnak, amennyiben annak leadása mindkét módon megtörtént. /elektronikusan és nyomtatott formában az iktatóban leadva /.

A nyomtatásnál ellenőrizze, hogy beállította-e az A4-es nyomtatási formátumot!

6. Az elektronikus pályázati űrlapot a város honlapján teszik közzé: www.komarno.sk – Városi Hivatal – Oktatási-, Szociális-, Kultúra és Sportügyi Főosztály – Űrlapok- “A kultúra és a sport támogatása iránti kérelem” / ” A kulturális és művészeti érdekű pénzügyi támogatás iránti kérelem “(az E-dokumentumok részben).

7. Pályázatának elektronikus változatát a pályázó közvetlenül a Komárom város weboldaláról küldi legkésőbb:
a) a sport területén 2023. december 15-ig , az írásos /nyomtatott / változatot legkésőbb 2023. december 18-ig be kell nyújtani a városi hivatalhoz
b) a kultúra területén 2023. december 31-ig, az írásos /nyomtatott / változatot legkésőbb 2024. január 2-ig igazolható módon be kell nyújtani a városi hivatalhoz,
(iktató: Klapka tér 1, postacím: Komáromi Városi Hivatal, Oktatási, Szociális, Kultúra és Sportügyi Főosztály , Klapka tér 1, 945 01 Komárom). Azok a pályázók, akik nem regisztráltak a “Sport / Kultúra Partnerek nyilvántartásaiban”, a mellékelt zárt borítékot a “Ne nyissa fel – pályázat és mellékletei” felirattal adják le.

8. A pályázat írásbeli változatának kötelező mellékletei a sport területén:
Jogi személy: Kivonat a cégnyilvántartásból (másolat), vagy
Természetes személy – vállalkozó: kivonat a vállalkozói jegyzékből (másolat), vagy
Szövetségek: Kivonat a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának jegyzékéből és a Szervezet Alapszabályából (másolat), vagy
Költségvetési szervezet: alapítólevél (másolat),
Bankszámla-igazolás – eredeti.
Az edzők jegyzéke, beleértve a szakmai képesítések fénymásolatát is.
A pályázat írásbeli változatának kötelező mellékletei a kultúra területén:
Jogi személy: Kivonat a cégnyilvántartásból (másolat), vagy
Természetes személy – vállalkozó: kivonat a vállalkozói jegyzékből (másolat), vagy
Szövetségek: Kivonat a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának jegyzékéből és a Szervezet Alapszabályából (másolat), vagy
Költségvetési szervezet: alapítólevél (másolat),
Bankszámla-igazolás – eredeti.
Az edzők jegyzéke, beleértve a szakmai képesítések fénymásolatát is.

9. A Sport / Kultúra Partnerregisztrációban jegyzett partnerek csatolmányok nélkül nyújtják be a kérelem írásos változatát.

10. A támogatások nyújtásáról a bizottságok javaslata alapján a város képviselő-testülete dönt. A támogatás odaítélésénél a határidő lejárta után beérkezett kérelmeket, a hiányos kérelmeket, valamint azon pályázók kérelmeit, akik nem nyújtották be a 2023-ban odaítélt támogatás elszámolását, figyelmen kívül hagyják.

11. A polgármesteri alapból kapott pályázatokat a pályázóknak írásban kell benyújtaniuk a polgármester titkárságához a naptári évben.

12. A támogatást a kérelmező a 2024. december 31-ig veheti igénybe.

Komárom, 2023. október 15.
Oktatási-, Szociális-, Kultúra és Sportügyi Főosztály
Komáromi Városi Hivatal

évdotáció
2024564/2024 határozat a sportklubok éves támogatásáról – 2024
2024563/2024 határozat a sportklubok egyszeri támogatásáról – 2024
2023A polgármester sport támogatásai 2023 évben
2023A polgármester sport támogatásai a 2023-as év I. felében
2023123/2023 határozat a sportklubok éves támogatásáról – 2023
2023122/2023 határozat a sportklubok egyszeri támogatásáról – 2023
2022A polgármester sport támogatásai 2022 évben
20221585/2022 határozat a sportklubok éves támogatásáról – 2022
20221584/2022 határozat a sportklubok egyszeri támogatásáról – 2022
2021A polgármester sport támogatásai 2021 évben
2021Komárno város sportfejlesztésének koncepciója a 2021-2026-os évekre
20211145/2021 határozat a sportklubok éves támogatásáról – 2021
20211144/2021 határozat a sportklubok egyszeri támogatásáról – 2021
2020A polgármester sport támogatásai 2020 évben
2020628/2020 határozat a sportklubok éves támogatásáról – 2020
2020627/2020 határozat a sportklubok egyszeri támogatásáról – 2020
2019A polgármester sport támogatásai 2019 évben
201961/2019 határozat a sportklubok egyszeri támogatásáról – 2019
201960/2019 határozat a sportklubok éves támogatásáról – 2019
20181707/2018 határozat a sportklubok éves támogatásáról – 2018
2018A polgármester sport támogatásai 2018 évben
20171139/2017 határozat a sportklubok éves támogatásáról – 2017
20171140/2016 határozat a sportklubok egyszeri támogatásáról – 2017
2017A polgármester sport támogatásai 2017 évben
2016561/2016 határozat a sportklubok éves támogatásáról – 2016
2016562/2016 határozat a sportklubok egyszeri támogatásáról – 2016
2016Sportszervezetek támogatása a polgármester alapjából 2016
2015Sportszervezetek támogatása a polgármester alapjából 2015

Sport támogatásával kapcsolatos AÉR: 2/201215/2012

Sportszervezetek jegyzéke 2015

Pályázati felhívás a 2024-es támogatási kérelmek benyújtására Komárom város költségvetéséből a kultúrához és a sporthoz tartozó célirányos alapból

Meghirdetve Komárom város 2/2012-es sz. Általános Érvényű Rendeletének (ÁÉR) 5. § (1) bekezdése szerint, valamint a 15/2012 ÁÉR alapján, továbbá a Általános Érvényű Rendeletének 4/2020 és 6/2022 ÁÉR.

1. Sport területén igényelhető pénzügyi támogatásra olyan, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában bejegyzett sportegyesület (társulás) egész év folyamán pályázhat, amelynek székhelye a város területén található.

2. A kultúra területen nyújtandó pénzügyi támogatásra, ill. a sport területén elért egyszeri események támogatását kérheti:
a) jogi személy, amelynek alapítója a város,
b) más jogi személy, természetes személy – vállalkozó, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye van a városban, ill. a város területén működik, vagy szolgáltatásokat nyújt a város lakosai számára.

3. Az egész éves sporttevékenység támogatására pályázónak pályázatába bele kell foglalnia valamennyi tervezett tevékenységét azon kalendáriumi év során, amelyre Komárom városától pénzügyi támogatást igényel. Mindez maga után vonja, hogy ezen kérelmező nem nyújt be támogatási kérelmet egyszeri tevékenység támogatására.

4. A sporttal kapcsolatos pénzügyi támogatás felhasználható:
a) komáromi sportolók regionális, országos vagy nemzetközi szintű felkészítéséhez
b) versenyeken való részvétel költségeinek részleges megtérítésére,
c) sportesemények szervezésére a város területén,
d) támogatni a csoportos vagy egyéni sportok helyi ifjúsági oktatásának megszervezését és biztosítani a kapcsolódó anyagi és technikai hátteret.

A kulturális területen a pénzügyi támogatás felhasználható kulturális és oktatási tevékenységek megvalósítására.

5. A pályázóknak a pénzügyi támogatási kérelmet írásban és elektronikusan kell benyújtaniuk a város weboldalán keresztül. A kérelem akkor tekinthető benyújtottnak, amennyiben annak leadása mindkét módon megtörtént. /elektronikusan és nyomtatott formában az iktatóban leadva /.

A nyomtatásnál ellenőrizze, hogy beállította-e az A4-es nyomtatási formátumot!

6. Az elektronikus pályázati űrlapot a város honlapján teszik közzé: www.komarno.sk – Városi Hivatal – Oktatási-, Szociális-, Kultúra és Sportügyi Főosztály – Űrlapok- “A kultúra és a sport támogatása iránti kérelem” / ” A kulturális és művészeti érdekű pénzügyi támogatás iránti kérelem “(az E-dokumentumok részben).

7. Pályázatának elektronikus változatát a pályázó közvetlenül a Komárom város weboldaláról küldi legkésőbb:
a) a sport területén 2023. december 15-ig , az írásos /nyomtatott / változatot legkésőbb 2023. december 18-ig be kell nyújtani a városi hivatalhoz
b) a kultúra területén 2023. december 31-ig, az írásos /nyomtatott / változatot legkésőbb 2024. január 2-ig igazolható módon be kell nyújtani a városi hivatalhoz,
(iktató: Klapka tér 1, postacím: Komáromi Városi Hivatal, Oktatási, Szociális, Kultúra és Sportügyi Főosztály , Klapka tér 1, 945 01 Komárom). Azok a pályázók, akik nem regisztráltak a “Sport / Kultúra Partnerek nyilvántartásaiban”, a mellékelt zárt borítékot a “Ne nyissa fel – pályázat és mellékletei” felirattal adják le.

8. A pályázat írásbeli változatának kötelező mellékletei a sport területén:
Jogi személy: Kivonat a cégnyilvántartásból (másolat), vagy
Természetes személy – vállalkozó: kivonat a vállalkozói jegyzékből (másolat), vagy
Szövetségek: Kivonat a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának jegyzékéből és a Szervezet Alapszabályából (másolat), vagy
Költségvetési szervezet: alapítólevél (másolat),
Bankszámla-igazolás – eredeti.
Az edzők jegyzéke, beleértve a szakmai képesítések fénymásolatát is.
A pályázat írásbeli változatának kötelező mellékletei a kultúra területén:
Jogi személy: Kivonat a cégnyilvántartásból (másolat), vagy
Természetes személy – vállalkozó: kivonat a vállalkozói jegyzékből (másolat), vagy
Szövetségek: Kivonat a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának jegyzékéből és a Szervezet Alapszabályából (másolat), vagy
Költségvetési szervezet: alapítólevél (másolat),
Bankszámla-igazolás – eredeti.
Az edzők jegyzéke, beleértve a szakmai képesítések fénymásolatát is.

9. A Sport / Kultúra Partnerregisztrációban jegyzett partnerek csatolmányok nélkül nyújtják be a kérelem írásos változatát.

10. A támogatások nyújtásáról a bizottságok javaslata alapján a város képviselő-testülete dönt. A támogatás odaítélésénél a határidő lejárta után beérkezett kérelmeket, a hiányos kérelmeket, valamint azon pályázók kérelmeit, akik nem nyújtották be a 2023-ban odaítélt támogatás elszámolását, figyelmen kívül hagyják.

11. A polgármesteri alapból kapott pályázatokat a pályázóknak írásban kell benyújtaniuk a polgármester titkárságához a naptári évben.

12. A támogatást a kérelmező a 2024. december 31-ig veheti igénybe.

Komárom, 2023. október 15.
Oktatási-, Szociális-, Kultúra és Sportügyi Főosztály
Komáromi Városi Hivatal

Általános Érvényű Rendelet – Kultúra :
VZN č.4/2020
VZN č. 6/2022

évdotáció
2024560/2024 határozat a kulturális intézmények és szervezetek támogatásáról
2023Kulturális szervezetek támogatása a polgármester alapjából 2023
2023Kulturális szervezetek támogatása a polgármester alapjából 2023-as I. felére
2023121/2023 határozat a kulturális intézmények és szervezetek támogatásáról
2022Kulturális szervezetek támogatása a polgármester alapjából 2022
20221580/2022 határozat a kulturális intézmények és szervezetek támogatásáról
2021Kulturális szervezetek támogatása a polgármester alapjából 2021
20211143/2021 határozat a kulturális intézmények és szervezetek támogatásáról
2020Kulturális szervezetek támogatása a polgármester alapjából 2020
2020625/2020 határozat a kulturális intézmények és szervezetek támogatásáról
2019Kulturális szervezetek támogatása a polgármester alapjából 2019
201959/2019 határozat a kulturális intézmények és szervezetek támogatásáról
2018 * Felhívás a 2018-as évre vonatkozó támogatási kérvények benyújtására Komárom Város 
költségvetésének célirányos támogatási alapjából a 11/2015 sz. általános érvényű rendelet
értelmében a szellemi és kulturális értékek teremtése, fejlesztése, helyreállítása és bemutatása,
valamint az idegenforgalom fejlesztésének támogatása céljából Komárom Város területén
2018 * Felhívás a 2018-es évre vonatkozó támogatási kérvények benyújtására Komárom Város
költségvetésének célirányos támogatási alapjából a 12/2016 sz. általános érvényű rendelet
értelmében a műemlékek, emlékhelyek, a komáromi védett sírok felújítására és megóvására
a kulturális örökség megőrzésének céljából Komárom város területén
2018 1704/2018 határozat a kulturális intézmények és szervezetek támogatásáról
2018Kulturális szervezetek támogatása a polgármester alapjából 2018
20171143/2017 határozat a kulturális intézmények és szervezetek támogatásáról
2017Kulturális szervezetek támogatása a polgármester alapjából 2017
20171144/2017 határozat a kulturális intézmények és szervezetek támogatásáról – elutasított kérvények
2016564/2016 kiegészítő határozat a kulturális intézmények és szervezetek támogatásáról
2016565/2016 határozat a kulturális intézmények és szervezetek támogatásáról
2016566/2016 határozat a kulturális intézmények és szervezetek támogatásáról – elutasított kérvények
2016Kulturális szervezetek támogatása a polgármester alapjából 2016
2015Kulturális szervezetek támogatása a polgármester alapjából 2015

Kultúra támogatásával kapcsolatos AÉR: 7/2016

Kulturális szervezetek jegyzéke 2015

Pályázati felhívás támogatási kérelem benyújtására

Komárom város önkormányzata meghirdeti pályázati felhívását támogatási kérelmek benyújtására a 8/2022 számú általános érvényű rendelet értelmében (ÁÉR) a polgármesteri alapból a környezetvédelemre, a lakosság egészséges élet- és munkakörülményeinek megteremtésére és védelmére, valamint a város természeti értékeinek megőrzésére.

A polgármester által a jelen ÁÉR szerint nyújtott egy projektre eső pénzügyi támogatás legfeljebb 500 EUR lehet.

A pénzügyi támogatást a következő területeken lehet igényelni:

a) környezetvédelem, a lakosság egészséges élet- és munkakörülményeinek megteremtése és védelme:

a1)   a városi környezet javításának támogatása,

a2)   a zöldövezetek, a zöldfelületi elemek előfordulási- és élőhelye, valamint közvetlen környezetük védelme,

a3)   a zöldövezetek és a közterületek minőségének javítása (a közterületi zöldfelületek fenntartásának támogatása, virágok, cserjék, fák ültetése és gondozása, a környezet minőségét javító tárgyak elhelyezése),

a4)   invazív növényfajok eltávolítása,

a5)   a környezetvédelmi és közegészségügyi oktatás és képzés előmozdítása,

b) természeti értékek megőrzése.


A pénzügyi támogatást olyan jogi személyek és magánvállalkozók – igényelhetik, akiknek székhelye vagy állandó lakhelye a város területén található, vagy akik a város területén működnek vagy folytatnak tevékenységet, illetve akik a város lakosainak szolgáltatást nyújtanak. Az igénylőnek eleget kell tennie mindennemű, a várossal, valamint a város által alapított a jogi személyekkel szemben fennálló kötelezettségének.

 
A pályázat elsődleges célja környezetvédelem, a lakosság egészséges élet- és munkakörülményeinek megteremtése és védelme.

A polgármesteri alapból eszközölt támogatásról a polgármester a benyújtott kérelmek alapján határoz.

A kérvényeket írott formában, személyesen vagy postai úton adhatják le a Komáromi Városi Hivatal iktatójában (Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno).

Az ide vonatkozó 8/2022-s számú önkormányzati rendelet ITT tekinthető meg .

A kérvényhez szükséges nyomtatvány elérhető a városi hivatalban és a város honlapján. Ha szeretné letölteni a kérvényt, kattintson ide !

Bármilyen kérdés esetén a következő telefonszámon is informálódhatnak a Fejlesztési és Környezetvédelmi Főosztály alkalmazottjánál: 035/2851376.

Komárom város önkormányzata a 2020-as évre jóváhagyott költségvetésében 10 ezer eurót különített el olyan kérvények támogatására, melyek célja életkörnyezetünk minőségének javítása és természeti értékeink védelme. A pénzügyi támogatást a következő területeken lehet igényelni:

a)    természet- és egészségvédelem,
a1)    zöldfelületek arányának növelése és minőségének javítása Komárom városában;
a2)    a zöldterületek védelme, élőhelyek védelme, biotópok és közvetlen környezetük védelme;
a3)    a zöldfelületek és közterületek minőségének javítása (faültetés, gyepesítés, zöldfelületek gondozása, virágültetés közterületen);
a4)    invazív fajoktól mentes zöldterületek kialakítása;
a5)    környezet- és egészségvédelmi nevelési célú programok szervezése,
b)    természeti értékek védelme.

A következő időszakban lehetőség nyílik pályázni a pénzügyi támogatásra.

A teljes keretösszeg 10 ezer euró, egy kérvény maximálisan 1000,- euró támogatást kaphat. Pénzügyi támogatást kérvényezhetnek olyan jogi személyek és fizikai személyek – vállalkozók, akik komáromi székhelyű társulások, tevékenységüket városunkban végzik vagy a helyi lakosságnak nyújtanak szolgáltatásokat. Adott kérvényezőnek az adott naptári évben csak egyszer lehetséges pénzügyi támogatást nyújtani. Ha a kérvényező kétszer egymás utáni évben pénzügyi támogatást kapott, leghamarabb 1 év eltelte után kérvényezhet ismét pénzügyi támogatást.

A kérvényezőnek a támogatott projektből önrészt kell vállalnia. Jogi személyek – kereskedelmi társaságok és fizikai személyek – vállalkozók esetében 50%-os önrészt kell felmutatni a teljes feltételezett költségekből. Azon jogi személyek esetében, melyek nem vállalkozási céllal alakultak, 30%-os a szükséges önrész. Az önrész felmutatása alapfeltétele a támogatás megítélésének.

A pályázat elsődleges célja életkörnyezetünk és lakosaink egészségének védelme, továbbá természeti értékeink megőrzése.

A kérvényeket írott formában, személyesen vagy postai úton adhatják le a Városi Hivatal iktatójában (Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno).


A kérvényhez szükséges nyomtatvány elérhető a Városi Hivatalban és a város honlapján (az ide vonatkozó 12/2015-ös számú önkormányzati rendelet a 28/2015-ös és 11/2017-es számú rendelet módosításában ITT tekinthető meg ).

Ha szeretné letölteni a kérvényt, kattintson IDE !

Bármilyen kérdés esetén a következő telefonszámon is informálódhatnak: 035/2851 265.

A beérkező kérvényeket a szakbizottság ajánlása alapján folyamatosan bírálja el a városi képviselő testület; a pályázatokat május 15-ig vagy a keretösszeg kimerítéséig lehetséges benyújtani.
 

Környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások 2019-as évre

Környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások 2018-as évre

Környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások 2017-es évre

Környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások 2016-os évre

Környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások 2015-ös évre