Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Komárom város 2022 június 20-ák megnyitja az új gyűjtőudvart Komáromban a Harcsási úton (szemben az Újvári útról letérve – kb 75 méterre).

A Komáromi gyűjtőudvar kizárólag Komárom városában állandó lakóhellyel rendelkező lakosok számára jött létre. A gyűjtőudvar vállalkozási tevékenységből származó hulladék átvételére és lerakására nem szolgál.

Nyitvatartási idő  :         hétfő – péntek     8:00  –  17:00

                                               szombat      8:00  –  12:00

A gyűjtőudvarban leadható hulladékfajták listája :

Číslo druhu
odpadu
Názov
odpadu
Kategória
odpadu
20 01 01papírO
20 01 02üvegO
20 01 03társított rétegzett italkartonO
20 01 04fém csomagolásO
20 01 10ruházatO
20 01 11textíliaO
20 01 21fénycsövek és egyéb higanyt
tartalmazó hulladék
N
20 01 23klór-fluor-szénhidrogéneket
tartalmazó kiselejtezett berendezések
N
20 01 25étkezési olajak és zsírokO
20 01 33elemek és akkumulátorokN
20 01 35kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól
N
20 01 36kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és a 20 01 35-től
O
20 01 39műanyagO
20 03 07nagyméretű hulladékO
20 03 08apró építkezési hulladékO
16 01 03használt gumiabroncsO

Felelős személy :   Ing. Ján Sólymos

Elérhetőség :  +421 35 2851 362

Az apró építkezési törmelék díjának mértékét a Komárom város területén a települési és apró építkezési törmelékről szoló Általános érvényű rendelet határozza meg. Ennek összege 0,025 eur/kg, melyet közvetlenül a gyűjtőudvarban szükséges készpénzben befizetni..

A behozott hulladék mennyiségét és fajtáját a gyűjtőudvar bejáratánál a gyűjtőudvar működéséért felelős munkatársak szemrevételezéssel, majd mérlegeléssel határozzák meg.
Egyéb háztartási hulladék térítésmentesen átadható.

OSZTÁLYOZZUK A HULLADÉKOT!

Komárom város tudatja a tisztelt polgárokkal, hogy a háztartási hulladék egyes öszetevőinek (papír, műanyag+fém+TRI, üveg, zöldhulladék) szelektív gyűjtése a családi házas övezetekben a következő időpontokban folytatódik:

2022 december 26. – december 30. között (papír, műanyag+fém+TRI, üveg, kerti hulladék)=4 zsák

2023 január 23. – január 27. között (papír, műanyag+fém+TRI, üveg, kerti hulladék)=4 zsák

2023 február 20. – február 24. között (papír, műanyag+fém+TRI, üveg, kerti hulladék)=4 zsák

2023 március 06. –  március 10. között (FIGYELEM! Csak a kerti hulladékot rakja ki!)=1 zsák

2023 március 20. – március 24. között (papír, műanyag+fém+TRI, üveg, kerti hulladék)=4 zsák

2023 április 03. – április 07. között (FIGYELEM! Csak a kerti hulladékot rakja ki!)=1 zsák    

2023 április 17. – április 21. között (papír, műanyag+fém+TRI, üveg, kerti hulladék)=4 zsák

2023 május 01. – május 05. között (FIGYELEM! Csak a kerti hulladékot rakja ki!)= 1 zsák

2023 május 15. – május 19. között (papír, műanyag+fém+TRI, üveg, kerti hulladék)=4 zsák

2023 május 29. – június 02. között (FIGYELEM! Csak a kerti hulladékot rakja ki!)= 1 zsák


Kérjük, hogy a megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a megadott időszakokban a hét azon megszokott napján tegyék ki házuk elé, amely napon a gyűjtőedények ürítése is történik.
A gyűjtőedények tartalmát ill. az osztályozott hulladékkal telt zsákok begyűjtését speciális járművek végzik a városnak szerződésben álló begyűjtő cégen keresztül. A zsákokat a megadott időpontoktól eltérő időpontokban közterületre kihelyezni tilos!


Fontos tudnivalók:
– háztartásonként maximum 4 + 1 zsák igényelhető havonta (a kihelyezett zsákok mennyiségétől függően),
– Komárom város 2016/9-es számú általános érvényű rendelete alapján a kerti hulladékot elsődlegesen komposztálni kell a kerti hulladék keletkezésének helyszinén! A komposztált kerti hulladék kiválóan alkalmas a pázsit és a kert talajminőségének javítására,
– a háztartási hulladék szelektált összetevői térítésmentesen leadhatók a Harcsási úton üzemelő gyűjtőudvarban is. További információk a Komáromi Városi Hivatal Fejlesztési és Környezetvédelmi Főosztályán, vagy telefonom a 035/28 51 362-es számon kérhetők.

Ütemterv a konyhai hulladék gyűjtésére a családi házas övezetből

Hétfő:

Gyulamajor – Fő u., Kolozs, Új u., Első u., Középső u., Párhuzamos u., Vasút u.

Téglagyár – Újvári út, Izsai út,

Kava – Fő u., Új u., Tulipán u., Vágpart u., Kertészek utcája,

Lándor, Kis Izsa, Harcsás – Nagy Harcsás, Kabátfalu, Gadóc.

Kedd:

Singellő – Klapka György u., Erdő u., Gomba u., Berecz Gyula u., Selye u. 10, Augusztus 29. u., Új u., Vadász u., Galambász u., Csipkerózsa u., Csendes u.,   Középső u., Nyárfa u., Komáromi Kacz Endre u, Szűk u., Ács u., Tűzoltó u., Virág u., Kovács u.,   Gyöngyvirág u., Fűzfa u., Körút, M. Urban u.,Hársfa u.,Mellékutca, Bernolák u.,Apáli u., Győzelem u., Bástya u., Szinnyei József u., Péczeli József u., Körte u., Öntöde u., Görbe u., Szikla u., Egyenes u., Erzsébet sziget – Platánfa sor, Nagy-Duna rakpart, Nagy-Duna út, Kis-Duna út, Kis-Duna rakpart, Első keresztút, Második keresztút.

Szerda:

Centrum – Aranyember u., Rozmaring u., Ispotály u., Halász u., Kalapos u., Széna tér, Stúr u., Király püspök u., Eötvös u., Fürdö u., Nádor u., Kapitány u., Határőr u., Megye u., Jókai u., Csapó u., Lehár u., Szent András u., Duna rakpart, Duna u., Vársor u.,  Klapka György tér, Villanytelepi út 3, Nyár u., Ferences barátok utcája, Husz János u., Csák Máté u., Thaly Kálmán u., Kossuth tér, Zámory u., Gombai u., Mester u., Csokonai u., Göz u., Belső körút, Tó u., Mély u., Beöthy u., Rozália tér, Kis ér u., Nagy ér sor, Munka u., Tél u., Komáromi u., Hold u., Nap u., Sugár u., Nagy sor, Nádas u., Rövid u.

Csütörtök:

Bene – Jedlik Ányos u., Prowazek u., Tolsztoj u., B. Němcová u., Baranyai József u., Botto u., Tajovský u., Napos tér, Liliom u., Pihenő u., Staudt u., Kultsár István u., Leveles u., Muskátli u., Juhar u., Krími u., Nyitrai u., Zólyomi u., Rózsa u., Orgona u., Ibolya u., Zsálya u., Szabadság u., Mezőgazdasági iskola u., Czuczor Gergely u., Alsó u., Nefelejcs u., Čajak u., Fácán u., Munkás u., Tapolcsányi u., Privigyei u., Alapy Gyula u., Takáts S. u., Murgaš u., Tuba J. u., Handlová u., Bel Mátyás u., Sarok u., Panoráma u., Pozsonyi út, Szövetkezet u., Ipar u., Diófa sor, Szakszervezet u., Ifjúság u., Gútai sor, Patak u., Gázgyár u., Béke u. 36.

Péntek:

Örsújfalu – Fő u., Kereszt u., Kertekalja u., Belső u., Templom u., Hosszú u., Duna sor, Iskola u., Darányi u., Krausz Mór u., Harmos K. u., Örs u., Lakatos u., Madárkert u., Üzletsor, Berkenye u., Nárcisz u., Méhes u., Fenyves u., Jázmin u., Akácfa u., Levendula u., Napraforgó u.,  Hóvirág u., Vadas.Szentpál, Cserhát.