Város
Komárom
Amelyből árad a történelem
Názov spoločnostiPrávna formaIČOAdresaPodiel v spoločnosti
CALOR s.r.o.spoločnosť s ručeným obmedzením43797 831Športová 1, 945 01 Komárno100 %
COM-MÉDIA spol. s r.o.spoločnosť s ručeným obmedzením36 522 309Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno100 %
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.akciová spoločnosť36 537 870E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno100 %
KN SMART SERVIS, a.s.akciová spoločnosť52 971 660Nám. gen. Klapku 1
945 01 Komárno
100 %