Város
Komárom
Amelyből árad a történelem
1. Komárom (Magyarország)
http://www.komarom.hu

 

Komárom Városával 1993. óta van érvényben a városaink együttműködését megalapozó testvérvárosi okirat, mely a két város polgárai negymás iránti tiszteletét, barátságát, és történelmi hagyományokon alapuló összetartását hivatott kifejezni. A partneri kapcsolat egyik legmarkánsabb megnyilvánulási formája az évente közösen megrendezett Komáromi Napok rendezvénysorozata,melynek keretében a két Komárom képviselőtestületei közös ünnepi ülést is tartanak, a PRO URBE, illetve polgármesteri díjak átadásával egybekötve. A testületek mellett működő szakbizottságok tagjai rendszeresen látogatják egymás üléseit, kölcsönösen tájékozódva és tájékoztatva néhány fontos kérdés megoldásának folyamatáról. Városaink együttműködnek a legfontosabb területfejlesztési és környezetvédelmi kérdésekben, valamint a finnországi és romániai testvérvárosokkal való kapcsolattartás terén is.

2. Lieto (Finnország)
http://www.lieto.fi

A testvérvárosi kapcsolat 1994-ben kezdődött a finn város Dél-komáromi partnerségéhez kapcsolódva. Az együttműködés legjellemzőbb megnyilvánulási formája a képviselőtestületek tagjainak és a helyi intézmények vezetőinek találkozói, valamint az idegenforgalmi tapasztalatok  kihasználása, illetve a diákcsere lehetőségének biztosítása. Mivel régiónkban található az egyik legnagyobb finn tulajdonú ipari üzem, városaink partneri kapcsolata gazdaság és a kereskedelem további fejlődését is biztosíthatja.

3. Weißenfels (Németország)
http://www.weissenfels.de/

A városok polgármesterei 1996-ban írták alá az együttműködési nyilatkozatot. Weißenfels Németország keleti részén található, Lipcsétől kb. húsz kilométerre. Az ország egyesítése után a lakosság jelentős része a jobb élet és munkafeltételek miatt a nyugati országrészbe költözött, így jelenlegi egyik legjellemzőbb problémájuk az elhagyott épületek felújítása, illetve további kihasználásuk feltételeinek megteremtése. A  egykor itt működött cipőgyár napjainkban már nem üzemel, így az önkormányzat és a lakosság fokozatosan más megélhetési forrásokat is kihasznál. A város fölé magasodó dombon található hatalmas kastény udvarán évente nagy pompával megrendezett Kastély-napokat („Schloßfest“) a régió egyik legszínvonalasabb és leglátványosabb rendezvényeként tartják számon. A kastély felújítására a város az Európai Unió alapjainak felhasználásával szerzett anyagi támogatást.

4. Kralupy nad Vltavou (Csehország)
http://www.mestokralupy.cz

A partnerségi nyilatkozat 1997-ben lett aláírva, elsősorban kulturális és sportrendezvények közös szervezését, véleménycserét bizonyos szociális kérdések megoldásában, valamint a lakosság és intézményeink közti együttműködés kölcsönös támogatását tartalmazza. Révkomárom a 2002-es nagy csehországi árvíz után anyagi támogatással is hozzájárult Kralupyt ért károk elhárításához, míg 2007-ben a Kralupy önkormányzat nyújtott anyagi támogatást egy révkomáromi polgári társulásnak a várost díszítő emléktábla elkészítéséhez.

5. Blansko (Csehország)
http://www.blansko.cz

Az egykori Csehszlovákai keretében a komáromi és blanskoi járások kapcsolata már évtizedeken keresztül tartott, amikor a rendszerváltás időszakában a találkozások egyre ritkábbak lettek, majd az önkormányzatok szintjén egy ideig teljesen megszűntek. A kapcsolat felújítása  2005 tavaszán kezdődött a hivatalos partnerségi nyilatkozat aláírásával, elsősorban az idegenforgalom és a turizmus, valamint a sport és a kultúra kölcsönös támogatására irányul. Blansko varázslatos természeti környezetben fekszik, az ottani önkormányzat ezt az adottságot a Blanka idegenforgalmi iroda segítségével aknázza ki. A partnerkapcsolat mindkét város számára tanulságos elemeket tartalmaz, hiszen Blansko már évek óta magas szinten foglalkozik az idegenforgalom fejlesztésével, Révkomárom pedig olyan történelmi potenciállal rendelkezik, melynek kihasználásában fontos szerep juthat Blansko hosszú távon szerzet tapasztalatainak.

6. Terezín (Csehország)
http://www.terezin.cz
A 2005. tavaszán aláírt együttműködési szerződés alapjait a két városban található erődítményrendszerek képezik, melyek felújítása és revitalizációja mindkét önkormányzatra nagy terhet ró. Mivel hosszútávú feladatról van szó, az elkövetkező időszak lehetőséget nyújt a két város önkormányzatainak az európai alapok közös kihasználására és a közös fellépésre a műemlékvédelem kérdésében. Az említett adottságok elsősorban a városi hivatalok szakfőosztályai kapcsolatának fokozatos erősítését  igénylik.

7. Sebes (Románia)
http://www.primariasebes.ro
A legfiatalabb partnerkapcsolatot megalapozó testvérvárosi szerződést 2005 őszén írták alá a városok illetékes vezetői, a romániai város Dél-Komáromi kapcsolatának bővítéseként. Az azóta eltelt időben az önkormányzatok delegációi már többször is látogatást tettek egymás városaiban, és megtörtént a  további együttműködéshez elengedhetetlenül szükséges struktúrák kialakítása is. A jelenlegi időszak legfontosabb feladata a testvérvárosi szerződésben megfogalmazott elképzelések megvalósításának konkrét formába öntése.