Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

A Komáromi Városi Hivatal Oktatásügyi és kulturális főosztályának kulturális hivatala 
1. biztosítja:

 • a kultúra, sport és az ifjúsággal kapcsolatos problémakör metodikai irányítását;
 • a szoros együttműködést az államigazgatási szervekkel, szervezetekkel és az olyan területeken működő intézményekkel, mint a kultúra, egyház, sport idegenforgalom;
 • kiemelkedő kulturális, sport, tudományos, társadalmi események szervezését városi, országos vagy nemzetközi szinten;
 • a városfejlesztési koncepció kidolgozását a kultúra, sport és az ifjúság iskolán kívüli aktivitása szempontjából;
 • könyvek, speciális propagációs anyagok kiadását, emléktárgyak és ajándékok elkészítését, a város honlapját;
 • koncepciók és egyéb anyagok előkészítését a városi képviselőtestület szerveinek üléseire;
 • a polgári szertartásokat és egyéb különféle ünnepségeket, valamint az ezekkel járó feladatok lebonyolítását;
 • a város krónikájának vezetését, a város ill. a polgármester által díjazottak nyilvántartását;
 • a postai küldemények nyilvántartásának vezetését és az egységes nyilvántartást az okiratok kezelési rendje értelmében, a hivatal dokumentációjának vezetését.

2. támogatja:

 • a városban folyó kulturális és sporttevékenységet;
 • a kapcsolatokat – együttműködést (városok közötti – nemzetközi kapcsolatok);
 • a városi vállalatok és intézmények tevékenységének koordinálását: MsKS, Schola Comaromiensis, MPCR.

3. megteremti: 

 • az önkormányzati képviselők munkafeltételeit, és szorosan együttműködik az önkormányzat egyes bizottságaival, együttműködik a többi szakmai szervezettel a városi hivatal feladatainak teljesítése érdekében.

A feladatok leírása
1. Kultúra és polgári szertartások – ünnepségek
A Komáromi Városi Hivatal Oktatásügyi és kulturális főosztályának kulturális hivatala:

 • szervezi és biztosítja a polgári szertartások és városi ünnepségek lebonyolítását;
 • értékeli és dokumentálja a polgári szertartások és városi ünnepségek financiális és dologi bebiztosítását;
 • gondoskodik a szertartások – ünnepségek esztétikai színvonaláról, és megteremti fejlesztésük szervezési, gazdasági és dologi feltételeit;
 • vezeti a város emlékkönyvét és bebiztosítja a polgármester által adományozott és a „PRO URBE“ díjak átadását;
 • bebiztosítja a város által szervezett különböző (helyi, országos és nemzetközi jelentőségű) ünnepségeket és rendezvényeket, szükség esetén együttműködik a város területén rendezett különböző akciók szervezőivel;
 • ellátja a nyilvános kulturális rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat – értesítők, belépőjegyek regisztrálása, együttműködés a SOZA egyesülettel;
 • ellenőrzi a nyilvános kulturális eseményeket és szankciókat foganatosít, amennyiben a jogszabályok megsértését észleli;
 • megteremti a kultúra területén tevékenykedő valamennyi szervezet, társadalmi szervezet, nemzetiségi kulturális szervezetek és azok intézményei tevékenysége koordinálásának feltételeit;
 • kidolgozza a kulturális szervezetek és intézmények városi hálózatának kialakítására és fejlesztésére vonatkozó javaslatot;
 • megköveteli az észlelt hiányosságok eltávolítását a kultúra terén végzett ellenőrzési tevékenység során;
 • szakmai szempontból fejti ki álláspontját azon anyagokkal kapcsolatban, amelyeket a kulturális szervezetek nyújtanak be a városi önkormányzathoz;
 • biztosítja a város krónikájának vezetését.

2. Művelődés, ifjúság és sport
A Komáromi Városi Hivatal Oktatásügyi és kulturális főosztályának kulturális hivatala:

 • koordinálja a kulturális és sportintézmények tevékenységét a fiatalokkal végzett munka során;
 • a városi létesítményekkel és intézményekkel együttműködve megteremti az ifjúság sokoldalú szórakozási lehetőségeinek feltételeit;
 • szorosan együttműködik a kulturális és ifjúsági létesítményekkel a szakköri és egyéb, az ifjúság érdeklődési körébe tartozó tevékenységek bebiztosítása érdekében;
 • koordinálja a város területén működő testnevelési szervezetek és létesítmények tevékenységét (TE és klubok), együttműködik velük a közös feladatok és rendezvények bebiztosítása során;
 • együttműködik a Komáromi Szabadidőközponttal a város területén működő iskolák közti különböző versenyek szervezésében. 

3. Propagációs tevékenység
A Komáromi Városi Hivatal Oktatásügyi és kulturális főosztályának kulturális hivatala:

 • különféle formában propagálja a város kulturális érdekeit, propagációs céllal különböző kiadványokat és anyagokat jelentet meg;
 • biztosítja a város honlapjának időszerű anyagokkal való feltöltését. 

4. Idegenforgalom
A Komáromi Városi Hivatal Oktatásügyi és kulturális főosztályának kulturális hivatala:

 • az idegenforgalom kapcsán megteremti a város területén zajló aktivitások koordinálásának feltételeit.

5. Nemzetközi kapcsolatok
A Komáromi Városi Hivatal Oktatásügyi és kulturális főosztályának kulturális hivatala:

 • koordinálja a kulturális és sportegyesületek kölcsönös látogatásait;
 • részt vállal a városba látogató hivatalos küldöttségek programjának megszervezésében,
 • részt vállal a külföldre látogató hivatalos küldöttségek programjának megszervezésében.