Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

A komáromi Összevont Oktatásügyi Hivatal munkatöltete

A komáromi Összevont Oktatásügyi Hivatal (a továbbiakban: iskolaügyi hivatal) munkatöltetét a SZK Oktatásügyi Minisztériuma 7/2004 sz., 2004.szeptember 9-én kelt irányelve határozza meg, amely meghatározza a községek mint oktatásügyi hivatalok és a kerületi önkormányzatok – mint a közigazgatási hatáskörök gyakorlóját az oktatásügyben – tevékenységi körének mintáját az alábbiak szerint:
szakmai tevékenység ellátása a másodfokú döntések során azon ügyekben, amelyekben első fokon az általános iskola igazgatója döntött, azaz

 • a tanuló felvétele az általános iskolába,
 • a tanuló tankötelezettsége elhalasztásának engedélyezése, (a 29/1984 Tt. sz. törvény 34.§-a, 1.bek., a SZK OM 143/1984 Tt. sz. rendelete 2.§-a 1. bek.),
 • a tanuló tankötelezettségének utólagos elhalasztásáról, (a 29/1984 Tt. sz. törvény 34.§-a, 2.bek., a SZK OM 143/1984 Tt. sz. rendelete 2.§-a 2. bek.),
 • a tanuló felmentése az alól, hogy az általános iskolába utazzon, (a 29/1984 Tt. sz. törvény 37.§-a, a SZK OM 143/1984 Tt. sz. rendelete 3.§-a 3. bek.),
 • a tanuló felmentése egyes tantárgyak, illetve azok részeinek tanulása alól, (a SZK OM 143/1984 Tt. sz. rendelete 3.§-a 2. bek.),
 • a tankötelezettségnek a Szlovák Köztársaság területén kívül történő teljesítésének engedélyezése, (a 596/2003 Tt. törvény 27.§-a),
 • nevelési intézkedések kiszabása, kivéve az általános iskola igazgatójának megrovását, (a törvény 38.§-a, 4. bek., a SZK OM 143/1984 Tt. sz. rendelete 12. §-a, a 2489/1994-211 sz., 1994.9.1-jétől érvényes, Az általános iskolák diákjainak értékeléséről és osztályozásáról szóló módszertani utasítások 8. cikkelye),
 • bizottság előtti vizsga engedélyezése, (a SZK OM 143/1984 Tt. sz., az általános iskolákról szól rendelete 8. és 9. §-a, a 2489/1994-211 sz., 1994.9.1-jétől érvényes, Az általános iskolák diákjainak értékeléséről és osztályozásáról szóló módszertani utasítások 10. és 11. cikkelye),
 • egyes tantárgyakból vizsgatétel engedélyezése olyan kérelmező számára, aki nem tanulója az adott iskolának, (pl. a 29/1984 Tt. sz. törvény 60. §-a, a SZK OM 143/1984 Tt. sz. rendelete 10. §-a, a SZK OM 1985.7.5-től érvényes 7496/1985-20 sz., az általános iskolákról szóló Irányelve 14. §-a),
 • a tanuló törvényi képviselőjének hozzájárulása összegének meghatározása, amellyel részben téríti a tanulóról való gondoskodást az általános iskolában és az iskola részét képező iskolai létesítményben (pl. a törvény 35. §-a, a SZK OM 28/1995 Tt. sz. az iskolai gyermekklubokról szóló rendelete 10. §-a, a SZK OM 353/1994 Tt. sz. az óvodákról szóló, a SZK OM 81/1997 sz. rendelete szerinti rendelete 14. §-a, a SZK OM 291/1994 Tt. sz., a szabadidő-központokról szóló rendelete).Szakmai tevékenységek biztosítása az általánosan érvényes, az oktatásügyre és a nevelésre vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése során az iskolákban és iskolai létesítményekben, kivéve az Állami Oktatásügyi Felügyelet hatáskörébe tartozó ellenőrzést.
Szakmai tevékenységek biztosítása az iskolák és az iskolai létesítmények igazgatói számára kibocsátott szervezési utasítások terén, elsősorban az illetékes tanévre vonatkozó szervezési utasítások. Az utasításoknak összhangban kell lennie az általánosan érvényes jogszabályokkal.
Szakmai tevékenységek biztosítása az iskolák és iskolai létesítmények számára nyújtott szakmai és tanácsadói tevékenység során, elsősorban az alábbi területeken:

 • az oktatási-nevelési folyamat és az iskolai étkeztetés irányítása és ellátása,
 • az általános iskolák, óvodák, szabadidő-központok és általános művészeti iskolák önkormányzatának létrehozása és tevékenysége,
 • a pedagógusok továbbképzése,
 • a módszertani központok, az Állami Pedagógiai Intézet és a módszertani dolgozók együttműködése,
 • szakmai előadások és tanfolyamok biztosítása a pedagógusok számára.


Az oktatásügyi hivatal szakmai előadója a község, mint létrehozó hatáskörébe tartozó tevékenységet is elláthat, elsősorban az alábbi ügyekben készítheti elő a szükséges adatokat:

 • általános iskolák besorolása az iskolák és iskolai létesítmények hálózatába,
 • általános iskolák létrehozása,
 • általános iskolák kiiktatása az iskolák és iskolai létesítmények hálózatából,
 • általános iskolák megszüntetése,
 • az iskolák és iskolai létesítmények hálózatának módosítása.A község a szakmai előadót további, a községek önkormányzati tevékenységébe tartozó feladatokkal is megbízhatják a törvény 6., 8. és 9. §-ai szerint.
A komáromi Összevont Oktatásügyi Hivatal a területi önkormányzatokra átvitt közigazgatási jogköröket az oktatásügy terén Komáromban, Megyercsen, Vágfüzesen és Nagykeszin gyakorolja.