Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Közszolgáltatási részleg


       1. Köztéri zöldövezetek

 • a város hatásköreinek ellátása a zöldövezetek terén,
 • a területek kiültetési terveinek elkészítése,
 • a kiültetések megvalósítása,
 • a köztéri zöldövezetek rendszeres karbantartása,
 • tavaszi és őszi tisztítás, a lekaszált növényzet elszállítása a VH által kezelt területeken,
  a)    fakivágások véleményezése,
  b)    a kivágott fák helyett történő ültetés irányítása,
  c)    a fák egészségének és állóképességének ellenőrzése,
  d)    a zöldövezeteket érintő útbontások véleményezése,
  e)    a város zöldhulladékának komposztálása és a komposzt felhasználása a kiültetések során
   

  2. Hulladékgazdálkodás 
 • a háztartási hulladék begyűjtése és elszállítása,
 • a szerződéskészítése szakmai segítése és a teljesítés folyamatos ellenőrzése:
  1)    a város és a begyűjtéssel és elszállítással megbízott szervezet között
  2)    a város és a hulladéktárolót működtető szervezet között
  3)    a város és azon szervezetek között, amelyek számára a város biztosítja a hulladék begyűjtését és elszállítását
 • a háztartási hulladék begyűjtésének és elszállításának ellenőrzése,
 • a város területén található gyűjtőedények megfelelő mennyiségének ellenőrzése,
 • fekete lerakatok megsemmisítése,
 • gyűjtőudvar üzemeltetése,
 • az elkülönített hulladékgyűjtés rendszerének szervezése,
 • a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tervezetek, módszertani és elemzési anyagok készítése,
 • a városban működő, vállalkozásra jogosult jogi és természetes személyek által kidolgozott hulladékgazdálkodási programok jóváhagyása.


  3. A város tisztítása 
 • a város tisztításával kapcsolatos munkák biztosítása és koordinációja,
 • együttműködés a város tisztítását ellátó szervezettel,
 • a megbízott szervezet által végzett tisztításai munkák ellenőrzése és átvétele,
 • a város tavaszi és őszi nagytakarításának szervezése.

  ,
  4. A kisebb község munkák (KKM) és kézi munkák
   
 • a KKM dolgozói által végzett munkák irányítása és eligazítása,
 • együttműködés a Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatallal a KKM terén
 • szervezetekkel való együttműködés a KKM keretén belüli foglalkoztatottság terén
 • a kézi munkát végző dolgozók irányítása
 • a zöldhulladék gyűjtése és elszállítása a konténer-állások környékéről
 • a KKM-t végzők által összegereblyézett levelek elszállítása
 • a KKM-t végzők által kupacokba gyűjtött hulladék elszállítása a közutak széléről
 • téli karbantartás, hóekézés
 • a városi parkok operatív karbantartása
 • a városi parkok és a városközpont kézi karbantartása télen
 • füves területek öntözése
 • a szökőkutak kezelése és karbantartása


  5. Közutak karbantartása


  a)    helyi közutak karbantartása (bukkanók, kimosások, kátyúk, talajsüppedések, járdaszegélyek, közlekedési jelzések, stb.),
  b)   a helyi közutak téli karbantartása
  c)    a megrendelt munkák folyamatos ellenőrzése.


  6. A közmegvilágítás karbantartása

  a)    a közmegvilágítás és a villamos jelzőlámpák karbantartása,
  b)    a megrendelt munkák folyamatos ellenőrzése.


  7. A városi temetők kezelése és karbantartása

  a)   a városi temetők karbantartása (hulladékártalmatlanítás, zöldövezetek, járdák, kerítések, stb. karbantartása)
  b)    a városi temetők kezelése, a teljes ügyvitel ellátása
  c)    a városi temetők üzemeltetésének biztosítása
  d)    a városi temetők üzemeltetési rendjének kidolgozása


  8. A hulladék- és az apró építkezési hulladék illetékének kezelése

   
  •    átalányilleték
  a)   a hulladékilleték-fizetői névsor frissítése a lakosság-nyilvántartás szerint
  b)    a hulladék- és az apró építkezési hulladék illeték-kiszabása a vonatkozó jogszabályok szerint
  c)   döntés  az adóalanyok kérelmeiről, kifogásairól, fellebbezéseiről és egyéb jogorvoslati kérelmeiről a vonatkozó jogszabályok szerint
  d)   a hulladékilleték megfizetésére való felszólítások megküldése
  e)    az adóhátralékok behajtása, adó-végrehajtási eljárás
  f)    az illeték-kiszabások kézbesítése
  g)    eljárás a kérvények ügyében, túlfizetések visszajuttatása a befizetők részére
   

  •    mennyiségi gyűjtés
  a)   természetes személy – vállalkozók és jogi személyek nyilvántartása, amelyeknek az illeték kezelője számlákat küld a hulladék elszállításáért a szervezet útján
  b)   számlák elkészítése azon szervezeteknek, amelyek számára a város biztosítja a hulladék elszállítását, ill. a hulladék elszállításával megbízott szervezet számára
  c)    a hulladék elszállításával megbízott társaság által számlázott összegek helyénvalóságának ellenőrzése
  d)    „A gyűjtőedények számáról és az elszállítás gyakoriságáról“ szóló egyezmény létrehozása az illeték kezelője, a hulladék létrehozója és a hulladékot elszállító szervezet között, amely megállapodás alapján állítják ki a jogszabályoknak megfelelő számlát
   

  9. Kóbor- és elszökött állatok kifogása

  a) a kóbor- és elszökött állatok kifogásának biztosítása
  b) a kóbor- és elszökött állatok megfigyelése a városbanKörnyezetvédelmi részleg


1. Természetvédelem

a)    szakmai természetvédelmi munka (véleményezések, szakvélemények, tanulmányok elkészítése)
c) fakivágást indítványozó kérelmek megalapozottságának megítélése
d) határozatok kiadása a fakivágás jóváhagyásáról, ill. megalapozottság hiányában megtiltásáról
 

2. Levegőtisztaság-védelem

 • kismennyiségű szennyezést kibocsátó építmények engedélyezése és használatának jóváhagyása,
 • az alacsonymértékű szennyező forrásokat üzemeltetők kötelezettségei betartásának ellenőrzése,
 • a intézkedések foganatosítása a légszennyezési és egyéb törvények által megszabott kötelezettségeiket be nem tartó üzemeltetőkkel szemben,
 • pénzbüntetések kiszabása a légszennyezési törvény által megszabott kötelezettségeiket be nem tartó üzemeltetők számára,
 • alacsonymértékű szennyező forrás üzemeltetésének letiltása, illetve korlátozása,
 • alacsonymértékű szennyező forrás üzemeltetési feltételeinek megszabása,
 • felszólítások megküldése a város területén alacsonymértékű szennyező forrást üzemeltetők számára arra vonatkozóan, hogy közöljék a levegőszennyezési illeték összegének megállapításához szükséges adatokat,
 • a város területén lévő alacsonymértékű szennyező források nyilvántartása,
 • levegőszennyezési illeték-kivetések megküldése az üzemeltetőknek,
 • felszólítások megküldése az illeték megfizetésére.


3. Vízvédelem

 • módosítás, korlátozás, esetleg tiltás a vízvédelmi törvény szerint, a felszíni vizek általános használata, amennyiben nem határfolyamokról, halastavakról, vagy egyéb halászati víztartályokról van szó,
 • ivóvízellátás korlátozása vagy módosítása, ill. az ivóvíz használatára vonatkozó szabályok hiány esetén, valamint dönt a nyilvános vízvezetékből elsőbbségesen nyújtott ivóvízzel kapcsolatos vitákban a víztörvény szerint,
 • a nyilvános csatornahálózatot vagy vízvezetéket megrongáló, illetve üzemeltetését veszélyeztető személynek kötelességül szabja a meghibásodás elhárítását, amennyiben az intézkedést nem kell külön engedélyeztetni,
 • a felszíni és a talajvizek használatának engedélyezése egyes személyek (háztartások) számára, valamint a használattal kapcsolatos vízgazdálkodási építmények létesítése, módosítása vagy megszüntetése,
 • határoz olyan esetekben, amelyekben a község illetékes engedélyezni a vízgazdálkodási építményt, valamint az egyéb, vízgazdálkodási építménnyel kapcsolatos vízgazdálkodási ügyekben,
 • a vízvédelmi törvény szerint véleményezi azokat az eseteket, amelyekben a község illetékes engedélyezni vagy jóváhagyni,
  nyilvántartja az engedélyezett kutakat.


4. Hulladékgazdálkodás

a) a hulladékgazdálkodási szabálysértések megtárgyalása
b) a hulladék birtokosának tájékoztatása a hulladék elhelyezéséről és kezeléséről a város területén