Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Komárom város önkormányzata által 2017-ben elfogadott rendeletek:

  

számMegnevezésKiegészíti/
Érvényteleníti
Felelősérvény.
kezdete
érvény.
vége/
változás
1/2017Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 1/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Komárno číslo 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta
Komárno
 OSM26.3.2017 
2/2017Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 2/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Komárno číslo 17/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok
pre príležitostné trhy v meste Komárno, ktorých správcom
je Mesto Komárno
 OSM26.3.2017 
3/2017Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 3/2017,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno
číslo 19/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mestské
trhoviská v správe COMORRA SERVIS Komárno
 OSM26.3.2017 
4/2017Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č.  4/2017,
ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na kalendárny rok 2017
 OŠK7.4.2017 
5/2017Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 5/2017
o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych
služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení
pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno
7/2018SaSO1.7.2017 
6/2017VZN Mesta Komárno číslo 6/2017,ktorým sa mení a dopĺňa
VZN Mesta Komárno číslo 13/2015 o poskytovaní finančných
dotácií z rozpočtu Mesta Komárnona sociálne a zdravotné účely
 SaSO12.6.2017 
7/2017Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 7/2017
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej
dávky občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie
13/2019SaSO14.7.2017 
8/2017Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 8/2017,
o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno
4/2019
14/2019
SaSO1.8.20171.4.2019

9/2017Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 9/2017
vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania
ovzdušia
 OR 15.10.2017 
10/2017Komárom város  10/2017 sz. általános érvényű rendelete, amely
módosítja ill. bővíti a  választási plakátok elhelyezésére szolgáló
felületek kijelöléséről szóló  27/2015 sz. általános érvényű rendeletét
4/2018SaSO18.10.20172.10.2018
11/2017Komárom Város 11/2017-es számú Általános érvényű rendelete,
amely módosítja és kiegészíti a 12/2015 sz. ÁÉR-t a természet
és egészségvédelmi célokra szóló pénzbeli támogatás
szabályozásáról, módosítva 28/2015 sz. ÁÉR
2/2019OR1.1.201830.3.2019
12/2017Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 12/2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby
na území mesta Komárno v znení VZN č. 7/2013
KO9.12.2017
13/2017Komárom Város 13/2017-os  sz. Általános Érvényű Rendelete,
amely módosítja és kiegészíti  Komárom Város 17/2012-es
számú Általános Érvényü Rendeletét a helyi ebadóról, a közterület
használatáról, elszállásolásról, árusító automatákról, a nem
nyerő játékgépekről és a történelmi városrészekben motoros
jármüvel történő behajtásról és időzésről a 16/2015-ös
és a 21/2015-ös számú Általános Érvényü Rendeletek értelmében.
OSM1.1.2018
14/2017Komárom város 14/ 2017-es számú önkormányzati rendelete
a város területén keletkező kommunális és lakossági építési
hulladék eltávolítására vonatkozó illetékről
EO1.1.2018