Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

 

Partnerek nyilvántartása a sport területén

 

Sport-partnerek nyilvántartása

 

Komárom Város 2/2012 számú általános érvényű rendelete feladatul adta a városi hivatalnak a sport területén együttműködő partnerek nyilvántartásának elkészítését, mely tartalmazza a városhoz benyújtott támogatási kérelmek feldolgozásához szükséges alapvető adatokat és mellékleteket. A nyilvántartásba kerülés feltétele az alábbi adatok és mellékletek autorizációja volt:

 • A partner pontos megnevezése

 • A hivatalos képviselő neve

 • A székhely címe

 • A statisztikai hivatal által adott identifikációs szám

 • Kapcsolattartásra szolgáló címek, beleértve az elektronikus levelezési címet,

 • jogi személy – Kereskedelmi nyilvántartási kivonat (másolat), vagy

 • fizikai személy – vállalkozó: Vállalkozói nyilvántartási kivonat (másolat), vagy

 • egyesület: Az SZK Belügyminisztériumának kivonata és az egyesület alapszabályzata (másolat), vagy

 • költségvetési intézmény: Alapítólevél (másolat), vagy

 • magánszemély: a személyi igazolvány fénymásolata.

 • Banki igazolás a számláról (eredeti).

 • Az edzők névsora a szakmai képesítésüket bizonyító oklevelek másolatával.

 

A városi hivatal az általános érvényű rendelet értelmében nyilvánosságra hozza a partnerek alábbi adatait: megnevezés, jogi forma, a székhely címe, hivatalos képviselő.

 

 

Hogyan lehet jelentkezni a nyilvántartásba?

 

Jelentkezési nyomtatvány

 

A városi hivatal folyamatosan fogadja az esetleges új partnerek jelentkezését, akik ezt a kitöltött jelentkezési nyomtatvány valamint a szükséges mellékletek leadásával tehetik meg, melyeknek tartalmazniuk kel laz alábbiakat:

a) Alapvető információk a partnerekről:

    1. A partner pontos megnevezése

    2. A hivatalos képviselő neve

    3. A székhely címe

    4. A statisztikai hivatal által adott identifikációs szám (IČO)

    5. Kapcsolattartásra szolgáló címek, beleértve az elektronikus levelezési címet,

b) Az adatok helyességét igazoló mellékletek:

 1. Jogi személy – Kereskedelmi nyilvántartási kivonat (másolat), vagy

 2. Fizikai személy – vállalkozó: Vállalkozói nyilvántartási kivonat (másolat), vagy

 3. Egyesület: Az SZK Belügyminisztériumának kivonata és az egyesület alapszabályzata (másolat), vagy

 4. Költségvetési intézmény: Alapítólevél (másolat), vagy

 5. Magánszemély: a személyi igazolvány fénymásolata,

 6. Banki igazolás a számláról – eredeti.

c) Kiegészítő információk:

Az edzők névsora a szakmai képesítésüket bizonyító oklevelek másolatával.

 

A városi hivatal a jelentkezési nyomtatvány valamint az összes szükséges melléklet leadását követően legkésőbb 15 munkanapon belül a jelenkezőt nyilvántartásba veszi.

 

Mit kell tenni?

 

 1. Nyomtassák ki a jelentkezési nyomtatványt.

 2. Töltsék ki a az Önöket érintő rovatokat. Amennyiben valamely adat az Önök számára nem releváns, úgy azt hagyják üresen, vagy írják be: „nem releváns“.

 3. A kitöltött nyomtatvány a jelentkező szervezet hivatalos képviselője írja alá és pecsételje le, majd az összes szükséges melléklettel együtt adják le a városi hivatal iktatójában (Vársor utca 3 – Pevnostný rad 3), vagy küldjék el postán a városi hivatal címére (Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno). A személyes leadás esetén javasoljuk, hogy az iktatóban a jelentkezési nyomtatvány leadásáról kérjenek igazolást.

 

Hogyan kell jelenteni az adatok változását?

 

Aktualizációs nyomtatvány

 

Az említett rendelet értelmében minden nyilvántartott partner köteles jelenteni a nyilvántartásban szereplő adatok esetleges változását a városi hivatalnak, amely a nyilvántartási adatok módosítását legkésőbb a kitöltött és leadott „Aktualizációs nyomtatvány“ valamint a szükséges mellékletek kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül elvégzi.

 

Az „Aktualizációs nyomtatványt“ csak akkor kell kitölteni és leadni, amennyiben valamely nyilvántartott adat megváltozik.

 

Mit kell tenni?

 

 1. Nyomtassák ki az aktualizációs nyomtatványt.

 2. Töltsék ki az „Aktualizációs nyomtatvány sorszáma a folyó kalendáriumi évben“ rovatot. Ide írjanak „1“-et, ha az adott évben először jelentenek be változást, „2“-t, ha az adott évben második alkalommal jelentenek be változást, stb.

 3. Töltsék ki a „Nyilvántartási kód“ rovatot. Amennyiben ezt megadják, úgy a további azonosító adatok kitöltése már nem szükséges.

 4. A továbbiakban a nyomtatványon csak azokat az adatokat töltsék ki, melyeket a változás(ok) érint(enek). Ezekben az esetekben írják be az eredeti (régi) adatot, valamint a „Változás“ részbe a megváltozott, új adatot is, pld.: „E-mail“: sport_org@zoznam.sk, „Változás“: sport_org@gmail.com. Amennyiben változás történik a klub (egyesület) edzőinek soraiban, a távozó valamint az új edző nevét is fel kell tüntetni, és mellékelni az új edző szakmai képesítését bizonyító oklevél másolatát.

 5. A kitöltött nyomtatványt a jelentkező szervezet hivatalos képviselője írja alá és pecsételje le, majd az összes szükséges melléklettel együtt adják le a városi hivatal iktatójában (Vársor utca 3 – Pevnostný rad 3), vagy küldjék el postán a városi hivatal címére (Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno). Személyes leadás esetén javasoljuk, hogy az iktatóban a nyomtatvány leadásáról kérjenek igazolást.

 6. Az éves anyagi támogatást igénylő kérvény beadásakor (minden évben december 15-ig) ne mulasszák el feltüntetni az adott évben beadott „Aktualizációs nyomtatványok“ számát.