Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Komárom város önkormányzata által 2015-ben elfogadott rendeletek:

SzámMegnevezésKiegészíti/
Érvényteleníti
Felelősérvény.
kezdete
érvény.
vége/
változás
1/2015Komárom Város tűzvédelemről szóló általános érvényű rendelete  2015.04.04 
2/2015Komárom Város általános érvényű rendelete, amely szabályozza
a víz biztosítását, a szennyvíz elvezetését és a szennygödrök
tartalmának hatástalanítását a város területén
  2015.04.04 
3/2015Komárom Város általános érvényű rendelete, amely megszünteti
a Vág melletti gördeszkapálya szabályzatáról rendelkező 3/2008
számú ÁÉR-t  és javaslat a Vág melletti gördeszkapálya működési
rendjére
  2015.04.04 
4/2015Nem jelent meg    
*5/2015Komárom Város általános érvényű rendelete a 10/2005-ös rendelet
módosítása a város területrendezési tervéről
5/2018OÚPA2015.04.112018.05.10
6/2015Komárom Város általános érvényű rendelete a 2/2013-as rendeletet
megszüntető, a többfunkciós sportpályák használati rendjét szabályozó
rendelet
 PO2015.05.02 
7/2015Komárom Város általános érvényű rendelete a 8/2014-es rendeletet
módosítása a város által nyújtott támogatásokról (az egy diákra eső
működtetési és bérköltség kiegészítés a helyi óvodákra, művészeti
iskolára a 2015-ös évre vonatkozólag
 OŠK2015.05.02 
8/2015Komárom Város általános érvényű rendelete a 24/2003-as rendeletet
módosító, a díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet
 OŠK2015.04.11 
9/2015Komárom Város általános érvényű rendelete – kutyatartás Komárom
Város területén
 EO2015.06.13 
10/2015Komárom Város általános érvényű rendelete, amely módosítja
és kiegészíti a Komárom város tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról
szóló 6/2011-es sz. ÁÉR-t
 SBF2015.06.15 
11/2015Komárom Város általános érvényű rendelete az idegenforgalom
fellendítését szolgáló, a város civil szervezetei számára nyújtandó
támogatás odaítélésének feltételeiről szóló rendelet
7/2016EO + PO2015.07.102016.04.20
12/2015Komárom Város általános érvényű rendelete a környezetvédelmet
szolgáló, a város civil szervezetei számára nyújtandó támogatás
odaítélésének feltételeiről szóló rendelet
28/2015EO + PO2015.07.102016.01.05
13/2015Komárom Város általános Érvényű rendelete, amely szabályozza
a szociális és egészségügyi segélyek kifizetését
6/2017SSO + PO2015.07.102017.06.11
14/2015Komárom Város általános érvényű rendelete a piaci rendet szabályozó
rendelet
1/2017EO + PO2015.08.15.2017.03.25
15/2015Komárom Város általános érvényű rendelete a 7/2008-as rendeletet
módosító, a gyermekek számára az óvodai, művészeti alapiskolai,
és szabadidő-központi ellátására nyujtandó támogatásról szóló rendelet
a város fennhatósága alá tartozó iskolakonyhákról szóló rendelet,
amely az alábbi rendeleteket módosítja: 8/2008, 20/2008, 6/2009,
11/2009, 5/2010, 8/2011, 12/2012, 4/2013, 5/2014
 OŠK2015.08.15. 
16/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 16/2015,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa,
za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty,
za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla
v historickej časti mesta
 OSM2015.10.15 
17/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 17/2015,
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste Komárno,
ktorých správcom je Mesto Komárno
2/2017OSM2015.10.162017.03.25
18/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 18/2015,
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy v priestoroch
Mestského kultúrneho strediska v Komárne
 OSM2015.10.16 
19/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 19/2015,
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mestské trhoviská v správe
COMORRA SERVIS Komárno
 OSM2015.10.16 
*20/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 20/2015,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo *10/2005
o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení
neskorších predpisov
5/2018OR2015.10.23 2018.10.05
21/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 21/2015,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa,
za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty,
za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorových vozidiel
v historickej časti mesta
 EO2015.11.19 
22/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 22/2015,
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhovisko na Železničnej ulici
 EO2015.11.19 
23/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 23/2015,
ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno číslo 3/2012 o verejnom
poriadku na území mesta
 EO2015.11.19 
24/2015Nem elfogadott    
*25/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 25/2015 o poskytovaní
jednorázovej dávky a mimoriadnej dávky občanom, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č.1/2013
7/2017SSO2016.01.012017.07.13
*26/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 26/2015 o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN 2/2014
8/2017SSO2016.01.012017.06.30
27/2015Komárom város választási plakátok elhelyezésére szolgáló felületek kijelöléséről
szóló 27/2015 sz. általános érvényű rendelete
10/2017SSO2016.01.102017.10.18
28/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 28/2015 ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu
Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany
zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno
11/2017OÚP2016.01.052017.01.01
29/2015Komárom Város általános érvényű rendelete a 7/2014-es rendeletet módosító,
a komunális és kis-építkezési hulladék helyi illeték meghatározása
 EO2016.01.01 
* Érvénytelen rendelet