Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Szüksége van tanácsra? Nem tudja, hogyan kell intézni? Elég, ha tárcsázza HOTLINE vonalunkat – 035/28 51 205 – ahol munkatársaink 8:00 órától 16:00 óráig munkanapokon szívesen segítenek és magadják a szükséges információkat, illetve átirányítják Önt a Komáromi Városi Hivatal illetékes osztályára. Kérdéseiket e-mailben is küldhetik az  info@komarno.sk címre.

Segítünk, hol és hogyan intézze az alábbi konkrét ügyeket

Mit tegyek, ha elveszett vagy kóbor kutyát találok?

Ha kóbor vagy elhullott állatot találok, hol jelentsem?

Ha elveszett vagy kóbor kutyát talál, vegye fel a kapcsolatot:

 • a városi rendőrség alkalmazottaival, akik az alábbi telefonszámokon állandóan elérhetőek: 159 vagy 0911/935 981,  
 • az elhullott állatok tetemét szintén jelentheti a fent megadott telefonszámokon a városi rendőröknél.

Hogyan és hol kell jelenteni a közvilágítás meghibásodását?

Meghibásodott/nem működő közvilágítás bejelenthető az alábbi módokon:

a.) a városi rendőrségnél a 159-s telefonszámon,

b.) a Komáromi Városi Hivatal Környezetvédelmi Osztályán a 035/2851321 telefonszámon,

c.) az  IMPULZ LIGHT KFt.-nél a 035/7713002-s telefonszámon (munkaidőn kívül ugyanezen a telefonszámon üzenetrögzítőre) ill. elektronikusan az il@impulzlight.sk e-mail címre

Hol kell bejelenteni ha kiszáradt, veszélyes állapotú, ill. metszést igénylő fát látok?

Kérését, észrevételék irányíthatja egyenesen a Komáromi Városi Hivatal Környezetvédelmi Osztályára

 • telefonon a 035/2851362-s számra vagy
 • elektronikusan a zp@komarno.sk e-mail címre

Nem vitték el a szemetet? Kérdése van a szemét szelektálásával kapcsolatosan?

Információt kérhet a Komáromi Városi Hivatal Környezetvédelmi Osztályán

 • telefonon a 035/2851362 számon vagy
 • elektronikusan a zp@komarno.sk e-mail címen

Törött padot, sérült vagy veszélyes játékelemet talált a játszótéren?

A problémát jelentheti a Komáromi Városi Hivatal Fejlesztési és Környezetvédelmi Főosztályán

 • telefonon a 035/2851379 számon vagy
 • elektronikusan a zp@komarno.sk e-mail címre

Fekete szemétlerakatot talált? Magas a fű, elburjánzott a növényzet a város területein?

Ezeket a hiányosságokat egyenesen jelentheti a KN SMART SERVIS Rt. felé:

0918343955 /zöld

0905989508 /hulladék

Hova jelentsem az eldugult esőnyelőket?

Az esőnyelők folyamatos tisztítását a KOMVaK, Rt. biztosítja a városban.

Az eldugult, berakódott lefolyó pontos helyét a következő módon jelentheti:

További lehetőségként ajánljuk az Odkazprestarostu.sk portál használatát, amely elsősorban olyan konkrét esetek bejelentésére szolgál, amelyeket bizonyos tárgyak eltakarításával, kijavításával, cseréjével vagy eltávolításával meg lehet oldani.

Az alábbi módokon jelentheti:

Az oldalon bejelentett esetek a városi hivatal illetékes osztályához kerülnek további intézésre/ véleményezésre.

Ha adminisztratív ügyekkel kapcsolatos kérdése, észrevétele vagy hozzászólása van, és nem tudja, hogyan és hol intézhet egy adott ügyet, tanácsot adunk Önnek.

Elég, ha tárcsázza HOTLINE vonalunkat – 035/28 51 205 – ahol munkatársaink 8:00 órától 16:00 óráig munkanapokon szívesen segítenek és magadják a szükséges információkat, illetve átirányítják Önt a Komáromi Városi Hivatal illetékes osztályára. Kérdéseiket e-mailben is küldhetik az  info@komarno.sk címre.

 • városi lakás bérbeadása iránti kérelmet 18. életévét betöltött természetes személy nyújthat be.
 • A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a kérelem benyújtását megelőzően három évig a városban lakott vagy ideiglenesen tartózkodott, vagy a városban albérletet, illetve munkát végez/végzett, illetve a városban telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó.
 • Sem a kérelmező, sem a házastársa nem bérlője vagy közös bérlője városi lakásnak.
 • Sem a kérelmező, sem a házastársa nem tulajdonosa vagy társtulajdonosa  két- vagy többszobás lakásnak vagy családi háznak 1/2 vagy annál nagyobb hányadban, és sem ő, sem a házastárs nem volt tulajdonosa vagy társtulajdonosa  két- vagy többszobás lakásnak vagy családi háznak 1/2 vagy annál nagyobb hányadban, a kérvény benyújtását megelőző 3 évben.
 • Sem a kérelmezőnek, sem a vele egy háztartásban élő személyeknek nincs lejárt kötelezettsége a város felé.
 • A kérelmező nem nyújtott be kérelmet városi lakásra, és nem utasított el a kérvény benyújtását megelőző 3 éves időszakban konkrét városi lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére irányuló ajánlatot.
 • A kérelmező köteles igazolni a bérleti díj és a lakáshasználattal összefüggő szolgáltatások fizetésének képességét, méghozzá a saját és a vele egy háztartásban élő együttesen értékelt személyek  bevételeiről szóló igazolásokkal.
 • Kérésre a kérelmező köteles benyújtani minden olyan dokumentumot, amely szükséges a kérvény elbírálásához  a meghatározott szempontok szerint, a Komáromi Városi Hivatal illetékes osztályának utasításai szerint, legkésőbb 30 napon belül a jelentkezést követően, ellenkező esetben a kérvény elutasításra kerül.

A kérelmet a Komáromi Városi Hivatal Vagyonjogi Főosztályának Bérlakások részlegére kell benyújtani az előírt nyomtatványom a mellékletekkel együtt:

 • Jövedelmeik, valamint az együttesen értékelt személyek előző naptári évre vonatkozó jövedelmének igazolásai (munkaadói igazolás a kérelmező havi nettó jövedelméről, vállalkozó esetében az illetékes adóhivatal által igazolt nettó jövedelemről, igazolás az állami vagy szociális juttatások folyósításáról, pl. szülői pótlék, gyermek után járó pótlék,  anyasági vagy egyéb juttatás, öregségi, rokkantsági vagy egyéb nyugdíjra vonatkozó határozat másolata …)
 • Annak igazolása, hogy a kérelmezőnek nincsenek kötelezettségei a Komáromi Városi Hivatallal szemben ill. lejárt hátralékai.
 • Becsületbeli nyilatkozat.

A kérelmet az illetékes osztály  feldolgozza az iratokat, majd a Komáromi Képviselő testület mellet működő Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Komárom Város tulajdonában lévő bérlakások kiosztási és bérbeadási feltételeiről szóló alapelvek alapján elkészíti a lakás igénylők névsorának javaslatát. A lakás kiutalásáról a Városi Képviselőtestület dönt a bizottság és a Városi Tanács javaslata alapján.

A bérleti szerződés megkötéséhez való hozzájárulás a Városi Képviselőtestület által jóváhagyott határozat alapján kerül kiadásra. A kiutalt lakás 1 év határozott időtartamra kerül kiosztásra, a bérleti szerződésből és a vonatkozó Alapelvekből fakadó összes feltétel betartásával éves hosszabbítási lehetőséggel, a lakás személyes tulajdonba vételének lehetősége nélkül.

Kapcsolattartó személy:

Vagyonjogi Főosztály, Bérlakások részlege

Habenicht Hajnalka, tel.: 035/2851314

Szügséges nyomtatványok:

•           Lakásigénylési kérelem – Űrlap

•           Becsületbeli nyilatkozat

•           Igazolás

Lakásügyi kérvények frissítése

 • az a kérvényező, aki be lett sorolva a lakást igénylők névsorába, köteles a kérvényét aktualizálni  az előírt formanyomtatványon „Aktualizáció és lakásbérleti kérelem megújítása“ minden évben február 15.-ig.
 • A kérvény aktualizációjához mellékelni kell az előző  évi  saját bevételről  való igazolást és a közösen elbírált személyek bevételéről szóló igazolást.

(a munkaadó igazolása a kérvényező  tiszta havi jövedelméről, vállalkozó esetében  az illetékes adóhivatal által kiadott  igazolás a tiszta jövedelemről, igazolás az állami szociállis juttatások folyósításáról – szülői  támogatás, szociális juttatás, családi pótlék, társadalombiztosítási juttatás – anyasági,   fénymásolat az öregségi, rokkantsági ill. más nyugdíjakról…)

 • a lakásügyi kérvények aktualizációjával kapcsolatos felhívás felkerül a városi hivatal hirdetetőtáblájára, a város internetes felületére és a Komáromi Lapokba.
 • abban az esetben, ha a városi lakást kérvényező  nem aktualizálja a kérvényét a megadott időpontig, kisorolásra kerül  a városi lakást kérvényezők nyilvántartásából

Szükséges nyomtatványok:

 • Lakásbérleti  kérvény aktualizációja       
 • Igazolás         

Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása

 • A bérlőnek legkésőbb 20 nappal a bérleti szerződés lejárta előtt kérvényeznie kell a szerződés meghosszabbítását (a kérvényt abban a hónapban kell beadni, amelyikben a bérlet megszűnik)
 • A kérvényezőnek az alábbi feltételeket kell teljesítenie az ismételt bérleti szerződés megkötésénél: A kérvény beadásának napjához az összes kötelezettséget a várossal szemben teljesíteni kell – adók, díjak, pénzügyi kötelezettségek
 • A Komárom Város tulajdonában lévő bérlakások kiosztási és bérbeadási feltételeiről szóló alapelvekbe foglalt feltételek teljesítése után a bérlő értesítést kap az ismételt bérlakás kiutalásával kapcsolatban.

Szükséges nyomtatványok:

 • Kérvény a bérleti szerződés meghosszabbítására
 • Igazolás
 • Becsületbeli nyilatkozat

Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 1863/2022 zo dňa 29.09.2022 schválilo Dodatok č. 2 k Zásadám o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta Komárno v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ/žiadatelia musia spĺňať nasledovné  podmienky:

 • žiadateľom je fyzická osoba mladšia ako 40 rokov alebo mladá rodina; pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň  jeden zo žiadateľov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 40 rokov
 • priemerný mesačný čistý príjem v roku 2021 žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, tj. priemerný mesačný čistý príjem domácnosti neprevyšuje trojnásobok životného minima nie je nižší ako dvojnásobok životného minima.
 • priemerný mesačný čistý príjem v roku 2021 žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, t.j. priemerný mesačný čistý príjem domácnosti neprevyšuje päťnásobok životného minima nie je nižší ako dvojnásobok životného minima, ak
  1. členom  domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
  2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom
  3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov mesta
 • priemerný mesačný čistý príjem v roku 2021 žiadateľa, ktorý žije v byte sám neprevyšuje štvornásobok životného minima,
 • žiadateľ musí preukázať, že nepretržite tri roky pred podaním žiadosti mal trvalý alebo prechodný pobyt v meste, alebo býval v meste v podnájme  alebo pracuje/pracoval v meste alebo je  samostatne zárobkovo činnou osobou s miestom podnikania v meste,
 • žiadateľ ani manžel/manželka, druh/družka nie je nájomcom ani spoločným nájomcom mestského bytu,
 • žiadateľ ani manžel/manželka, druh/družka nie je vlastníkom, ani spoluvlastníkom dvoj- a viacizbového bytu alebo rodinného domu v podiele rovnajúcom sa alebo väčšom ako ½ vrátane a ani on ani manžel/manželka nebol vlastníkom ani spoluvlastníkom dvoj- a viacizbového bytu alebo rodinného domu v podiele rovnajúcom sa alebo väčšom ako ½ vrátane v období   3 rokov   pred podaním žiadosti,
 • žiadateľ ani osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti nemajú voči mestu žiadne záväzky po lehote splatnosti,
 • žiadateľ nemal podanú žiadosť o mestský byt a neodmietol ponuku na uzatvorenie nájomnej zmluvy konkrétneho mestského bytu v období 3 rokov pred podaním žiadosti,
 • žiadateľ je povinný preukázať schopnosť platiť nájomné a služby spojené s užívaním  bytu formou potvrdenia o príjme za rok 2021 všetkých spoločne posudzovaných osôb.

Spôsob podania žiadosti:

Žiadosť musí byť podaná na osobitnom tlačiveŽiadosť o prenájom mestského bytu v Novej Stráži – dotazník.Žiadateľ v žiadosti musí označiť  typ bytu (dvojizbový, trojizbový) o ktorý má záujem. Žiadateľ môže označiť iba 1 typ bytu.

Mesto o podaných žiadostiach bude viesť osobitnú evidenciu a bude zostavený osobitný zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu v Novej Stráži podľa typu bytov.

Žiadosti o prenájom mestského bytu v Novej Stráži majú byť podané na Referát nájomných bytov do 15.11.2022 so všetkými povinnými prílohami.

Výška nájomného:

Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 1803/2022 zo dňa 16.06.2022 schválilo výšku nájomného pre nové nájomné byty nasledovne:

Číslo
bytu
Umiestnenie
bytu
Typ bytuPodlahová
plocha
bytu v m²
Mesačné
nájomné
v eurách
1prízemieDvojizbový39,74164,92
2prízemieTrojizbový60,14249,58
3prízemieTrojizbový59,34246,26
4prízemieDvojizbový46,84194,39
5prízemieTrojizbový61,54255,39
6prízemieDvojizbový43,54180,69
7prízemieGarsónka31,14129,23
81. poschodieTrojizbový68,94286,10
91. poschodieDvojizbový41,84173,64
101. poschodieTrojizbový60,04249,17
111. poschodieTrojizbový59,44246,68
121. poschodieDvojizbový46,84194,39
131. poschodieTrojizbový61,54255,39
141. poschodieDvojizbový43,16179,11

Finančná zábezpeka:

Na zabezpečenie mesta ako vlastníka mestského bytu pred neplatením nájomného, neplatením dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a poškodením nájomného bytu musí budúci nájomca zaplatiť na účet mesta finančnú zábezpeku vo výške štvormesačného nájomného.

Súhlas s vykonaním exekúcie

Podmienkou vzniku nájomného vzťahu bude udelenie súhlasu nájomcu s vykonaním exekúcie vyprataním, a to formou notárskej zápisnice, ktorá bude slúžiť ako exekučný titul v prípade, ak po skončení nájmu nedôjde k vyprataniu a odovzdaniu bytu prenajímateľovi v stanovenej lehote. Náklady za vyhotovenie notárskej zápisnice (cca. 100,- eur) bude znášať nájomca v plnom rozsahu.

Kontaktná osoba: 

Majetkovo – právny odbor, Referát nájomných bytov

Hajnalka Habenichtová,  číslo tel.: 035/2851314

Mgr. Judit Muszela, číslo tel.: 035/2851315

Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 148/2023 zo dňa 29.06.2023 schválilo podmienky prenajímania nových nájomných bytov v bytovom dome na adrese nám. M. R. Štefánika 10, Komárno.

Predpokladaný termín odovzdania bytov do užívania: november 2023.

Žiadateľ/žiadatelia musia spĺňať nasledovné  podmienky:

a) žiadateľom je fyzická osoba mladšia ako 45 rokov alebomladá rodina; pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň  jeden zo žiadateľov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 45 rokov

b) mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, tj. mesačný príjem domácnostineprevyšuje trojnásobok životného minimanie je nižší ako dvojnásobok životného minima.

c) mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, t.j. mesačný príjem domácnosti neprevyšuje päťnásobok životného minimanie je nižší ako dvojnásobok životného minima, ak

1. členom domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,

2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom

3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov mesta

d) žiadateľ musí preukázať, že nepretržite tri roky pred podaním žiadosti mal trvalý alebo prechodný pobyt v meste, alebo býval v meste v podnájme  alebo pracuje/pracoval v meste alebo je  samostatne zárobkovo činnou osobou s miestom podnikania v meste,

e) žiadateľ ani manžel/manželka, druh/družkanie je nájomcom ani spoločným nájomcom mestského bytu,

f) žiadateľ ani manžel/manželka, druh/družkanie je vlastníkom, ani spoluvlastníkomdvoj- a viacizbového bytu alebo rodinného domu v podiele rovnajúcom sa alebo väčšom ako ½ vrátanea ani on ani manžel/manželka nebol vlastníkom ani spoluvlastníkom dvoj- a viacizbového bytu alebo rodinného domu v podiele rovnajúcom sa alebo väčšom ako ½ vrátane v období   3 rokov   pred podaním žiadosti,

g) žiadateľ ani osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti nemajú voči mestu žiadne záväzky po lehote splatnosti,

h) žiadateľ nemal podanú žiadosť o mestský byt a neodmietol ponuku na uzatvorenie nájomnej zmluvy konkrétneho mestského bytu v období 3 rokov pred podaním žiadosti,

i) žiadateľ je povinný preukázať schopnosť platiť nájomné a služby spojené s užívaním  bytu formou potvrdenia o príjme všetkých spoločne posudzovaných osôb.

Spôsob podania žiadosti:

Žiadosť musí byť podaná na osobitnom tlačiveŽiadosť o prenájom mestského bytu na nám. M.R. Štefánika – dotazník“ . Žiadateľ v žiadosti musí označiť  typ bytu (dvojizbový, trojizbový) o ktorý má záujem. Žiadateľ môže označiť iba 1 typ bytu.

Mesto o podaných žiadostiach bude viesť osobitnú evidenciu a bude zostavený osobitný zoznam žiadateľovo prenájom mestského bytu na nám. M.R. Štefánika podľa typu bytov.

Žiadosti o prenájom mestského bytu na nám. M.R. Štefánika majú byť podané na Referát nájomných bytov do 15.08.2023 so všetkými povinnými prílohami.

Spôsob prvého pridelenia bytov:

O prvom pridelení bytov rozhoduje mestské zastupiteľstvo na základe návrhu Komisie pre otázky sociálne, bytové a verejného poriadku (ďalej len „komisia“).

Komisia pripraví návrh na pridelenie bytov na základe verejného losovania z doručených žiadostí, ktoré splnia podmienky podľa Zásad. Losovanie uskutoční predseda komisie za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov komisie. Osobitne sa losujú dvojizbové byty a trojizbové byty.

Žiadatelia, ktorým nebol pridelený byt na základe losovania, budú zaradení do osobitného zoznamu žiadateľov o prenájom mestského bytu na nám. M. R. Štefánika podľa typu bytov. Návrh zoznamu žiadateľov na prenájom mestského bytu na nám. M.R. Štefánika zostaví komisia po skončení losovania a bude schválený Mestským zastupiteľstvom v Komárne na svojom zasadnutí.

Spôsob pridelenia bytov v ďalších rokoch:

V ďalších rokoch komisia zostaví návrh zoznamu žiadateľov o prenájom mestského bytu na nám. M.R. Štefánika podľa typu bytov na základe dátumu podania úplnej žiadosti. Zoznam bude schválený Mestským zastupiteľstvom v Komárne raz ročne po 15.2. a byty budú pridelené žiadateľom zo schváleného zoznamu.

Výška nájomného:

Výška nájomného bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 249/2023 dňa 29.06.2023 nasledovne:

Číslo bytuUmiestnenie bytuTyp bytuPodlahová plocha bytu v m²  Mesačné nájomné v eurách
 1prízemieDvojizbový50,17230,78
 2prízemieDvojizbový49,97229,86
 3prízemieTrojizbový66,25304,75
 4prízemieDvojizbový48,52223,19
 51. poschodieDvojizbový50,17230,78
 61. poschodieDvojizbový49,97229,86
 71. poschodieTrojizbový66,25304,75
 81. poschodieTrojizbový75,71348,27
 92. poschodieDvojizbový50,17230,78
102. poschodieDvojizbový49,97229,86
112. poschodieTrojizbový66,25304,75
122. poschodieTrojizbový75,71348,27
133. poschodieDvojizbový50,17230,78
143. poschodieDvojizbový49,97229,86
153. poschodieTrojizbový66,25304,75
163. poschodieDvojizbový70,75325,46

Finančná zábezpeka:

Na zabezpečenie mesta ako vlastníka mestského bytu pred neplatením nájomného, neplatením dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a poškodením nájomného bytu musí budúci nájomca zaplatiť na účet mesta finančnú zábezpeku vo výške štvormesačného nájomného.

Súhlas s vykonaním exekúcie

Podmienkou vzniku nájomného vzťahu bude udelenie súhlasu nájomcu s vykonaním exekúcie vyprataním, a to formou notárskej zápisnice, ktorá bude slúžiť ako exekučný titul v prípade, ak po skončení nájmu nedôjde k vyprataniu a odovzdaniu bytu prenajímateľovi v stanovenej lehote. Náklady za vyhotovenie notárskej zápisnice (cca. 100,- eur) bude znášať nájomca v plnom rozsahu.

Kontaktná osoba: 

Majetkovo – právny odbor, Referát nájomných bytov

Hajnalka Habenichtová,  číslo tel.: 035/2851314

Mgr. Judit Muszela, číslo tel.: 035/2851315

Nyomtatványok

A Komárom város tulajdonában lévő bérlakások és lakások bérbeadásának feltételeire vonatkozó alapelvek 2022.01.01-i hatállyal

A lakások listája, a kérvényezők listája, a kiutalt lakások száma és további információ itt található.

Vážení občania.
Mestský úrad Komárno, oddelenie daní a poplatkov Vám dáva na vedomie nasledovné:
V súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov do 31. januára 2024 je povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti pre tých občanov a ostatné subjekty, ktorí v roku 2023

 • nadobudli do vlastníctva nehnuteľnosť ( kúpou, darom, dedičstvom, kolaudáciou),
 • ubudla im nehnuteľnosť ( predajom, darovaním, búracím povolením),
 • zmenili sa skutočnosti podstatné na vyrubenie dane (stali sa držiteľmi ŤZP preukazu, zmenili trvalý pobyt mimo mesta /sídlo).

Občania, ktorí v minulom roku dovŕšili 65 rokov a viac, nemusia požiadať o úľavu na dani, táto sa im bude uplatňovať automaticky v súlade so zákonom a platným VZN č. 2/2023 o miestnej dani z nehnuteľností.
Daňové priznanie nemusia podávať ani občania, u ktorých nenastali žiadne zmeny a majú podané priznanie k dani z nehnuteľností v súlade s údajmi vedenými v katastri nehnuteľností, resp. v súlade so skutočnosťou.
Zároveň vyzývame občanov a subjekty, aby oznámili prípadné zmeny v dani za psa (úhyn, sterilizácia, …) a na miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2024.
Ak už boli zmeny nahlásené v predošlom období, nie je potrebné ich nahlasovať opakovane.
Upozorňujeme občanov, že nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za rok 2023 si treba uplatniť najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. do 30. januára 2024, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku v súlade s platným zákonom zaniká.
Žiadame občanov, aby si svoje zákonné povinnosti splnili v termínoch podľa zákona, tak ako je vyššie uvedené.
Mesto Komárno vyzýva svojich občanov, aby v čo najkratšej dobe uhradili svoje nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, na dani za psa a na miestnom poplatku za komunálne odpady, nedoplatky za nájomné za nebytové priestory, za pozemky a za záhrady. V opačnom prípade začne Mesto Komárno vykonávať úkony smerujúce k vymoženiu nedoplatkov.
Kontakty na pracovníkov oddelenia daní a poplatkov nájdete na web stránke mesta Komárno:
https://komarno.sk/mestsky-urad-2/odbor-ekonomiky-a-financovania/

Mesto Komárno vyberá miestne dane a miestny poplatok  v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami mesta platnými na zdaňovacie obdobie

Od roku 2020:

VZN č. 15/2019 o  miestnej dani o nehnuteľnostiach LINK
VZN 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v znení neskorších predpisov LINK,

VZN 16/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno  LINK

Od roku 2024:

VZN Mesta Komárno č. 2/2023 o miestnej dani z nehnuteľností LINK

VZN Mesta Komárno č. 3/2023 o miestnej dani za psa LINK

VZN Mesta Komárno č. 4/2023 o miestnej dani za ubytovanie LINK

VZN Mesta Komárno č. 5/2023 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje LINK

VZN Mesta Komárno č. 6/2023 o miestnej dani za predajné automaty LINK

VZN Mesta Komárno č. 7/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno LINK


 

Daň z nehnuteľnosti


Čo zahŕňa daň z nehnuteľností:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Čo je zdaňovacím obdobím?
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Kto je daňovníkom dane z nehnuteľností?
Daňovníkom je vlastník pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome.
Daňovníkom môže byť aj správca, nájomca alebo užívateľ pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome,  ak sú splnené podmienky uvedené v  § 5, § 9  a  §13  zákona  582/2004 Z. z.

Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po roku, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu roka, sa neprihliada, ak zákon č. 582/2004 Z. z.  neustanovuje inak.
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením alebo dedením v priebehu roka/zdaňovacieho obdobia/ daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ / dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti.

Dokedy a kto podáva daňové priznanie?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
Daňové priznanie podáva ten, komu vznikla nová daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a ten  komu nastali zmeny skutočností už nahlásených v daňovom priznaní.
Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Tlačivá  daňového priznania sú k dispozícii na Mestskom úrade Komárno, Pevnostný rad č. 3, Oddelení daní a poplatkov, č. dverí 18. alebo si ich môže daňovník stiahnuť aj z webovej stránky mesta Komárno.
LINK

Doklady, ktoré daňovník prikladá k daňovému priznaniu:
Doklad o vlastníctve: rozhodnutie o vklade do katastra nehnuteľností, osvedčenie o dedičstve, zápisnica o dražbe, stavebné povolenie,  kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán a pod.
Ak si daňovník uplatňuje zľavu na dani zo stavieb, resp. z bytov, je potrebné predložiť fotokópiu preukazu ŤZP.

Vyrubenie dane:
Daň sa vyrubuje rozhodnutím.

Splatnosť dane:
Splatnosť dane resp. splátok dane je uvedená v rozhodnutí.

Daň za psa


Predmet dane:

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Povinnosť podať daňové priznanie:
Daňovník je povinný podať daňové priznanie správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku resp. zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na Mestskom úrade Komárno, Pevnostný rad č. 3, Oddelení daní a poplatkov, č. dverí 18. alebo si ich môže daňovník stiahnuť aj z webovej stránky mesta Komárno.
LINK

Potrebné doklady:
Ak si daňovník uplatňuje oslobodenie od dane je potrebné predložiť fotokópiu preukazu ŤZP, starobný dôchodca predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní starobného dôchodku.
Pri zániku daňovej povinnosti je potrebné predložiť čestné prehlásenie dvoch osôb o úhyne psa na predpísanom tlačive daňového priznania  alebo potvrdenie veterinára.

Vyrubenie dane:
Daň sa vyrubuje rozhodnutím.

Splatnosť dane:
Splatnosť dane je uvedená v rozhodnutí.


Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čo je zdaňovacím obdobím?
Zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok.

Kto je poplatníkom miestneho poplatku?
Poplatník je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie.

Kedy vzniká a kedy zaniká poplatková povinnosť?
Poplatková povinnosť trvá po celú dobu trvania trvalého alebo prechodného pobytu poplatníka na území mesta Komárno.

Kto a kedy vykonáva oznamovaciu povinnosť?
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
Poplatník vykoná oznamovaciu povinnosť na tlačive, ktoré je k dispozícii na Mestskom úrade Komárno, Pevnostný rad č. 3, Oddelení daní a poplatkov, č. dverí 18. alebo si ho môže poplatník stiahnuť aj z webovej stránky mesta Komárno. (Oznámenie vzniku*, zániku* poplatkovej povinnosti, alebo zmeny* v identifikačných a iných údajoch poplatníka miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade s § 80 zákona č. 582/2004 Z. z.)
Tlačivá

Vyrubenie poplatku:
Poplatok sa vyrubuje rozhodnutím.

Splatnosť poplatku:
Splatnosť poplatku je uvedená v rozhodnutí.

Oznámenie k odpusteniu, zníženiu  miestneho poplatku:

Správca poplatku odpustí, zníži poplatok za obdobie (dni), za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, že sa dlhodobo, t. j. viac ako 90 dní v zdaňovacom období (kalendárnom roku), nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, ktoré sú uvedené v príslušnom VZN.

Upozorňujeme občanov, že nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku si treba uplatniť najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. do 30. januára nasledujúceho roka, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku v súlade s platným zákonom zaniká.


Poplatník môže podať žiadosť na tlačive, ktoré je k dispozícii na Mestskom úrade Komárno, Pevnostný rad č. 3, Oddelení daní a poplatkov, č. dverí 18. alebo si ho môže poplatník stiahnuť aj z webovej stránky mesta Komárno. Tlačivá

Bližšie informácie môžete žiadať na kontaktoch:

Hogy juthatunk a szükséges információkhoz és hol adhatjuk be kérelmeinket, javaslatainkat?

Komárom Város által állandó jelleggel közzétett információk a Tt. 211/2000. számú, az információkhoz való szabad hozzájutásról szóló módosított és kiegészített törvény alapján:

1.    A Szlovák Köztársaság törvénytára
–    A Szlovák Köztársaság törvénytárába betekintést nyerhetnek a hivatalos órákban a városi hivatal hivatalvezetői irodájában a következő címen:  Klapka György tér 1, 945 01 Komárom

2.    Komárom Város Általános érvényű rendeletei
–    Komárom Város Általános érvényű rendeleteibe betekintést nyerhetnek a hivatalos órákban a városi hivatal hivatalvezetői irodájában a következő címen:  Klapka György tér 1, 945 01 Komárom
 
3.    A városi képviselőtestület határozatai
–    A városi képviselőtestület határozataiba  betekintést nyerhetnek a hivatalos órákban a városi hivatal hivatalvezetői irodájában a következő címen:  Klapka György tér 1, 945 01 Komárom
 
4.    Komárom Város területrendezési tervdokumentációja
–    Komárom Város területrendezési tervdokumnetációjába betekintést nyerhetnek a hivatalos órákban a városi hivatal Építésügyi, Területrendezési, Beruházási és Közlekédési Osztályán  a következő címen:  Vársor út 3, 945 01 Komárom

További információk Komárom Városáról:

5.    Általános információk városunkról
•    hely, ahol az információkhoz hozzájuthatnak:
a Komáromi Városi Hivatal hivatalvezetőjénél a Klapka György tér 1(földszint), 945 01 Komárom címen

•    idő – hivatalos órákban:        7:30  – 12:00 ó.
                                                  13:00  – 15:30 ó.

•    az információ megszerzésének módja:
    szóban
    írásban a fennt feltültetett címen
    a városi hivatal tájékoztató tábláin:
a)    Klapka György tér 1(Komáromi Városi Hivatal főépülete)
b)    Vársor út 3 (Tiszti pavilon)
c)    Zichy palota aluljárójában
    elektronikusan: prednosta@komarno.sk
    a központi közigazgatási portálon (UPVS), a www.slovensko.sk oldalon keresztül elektronikus formában


6. Panaszok
Panaszt benyújtani kizárólag írásban lehet:
– papír alapú irat formájában az alábbi címen: Komáromi Városi Hivatal, Klapka tér 1, 94501 Komárom vagy személyesen a Komáromi Városi Hivatal iktatójában,
– elektronikusan a staznosti@komarno.sk e-mail címen.

Panaszkezelési alapelvek

7.    Kérvények, javaslatok és egyéb beadványok
–    Kérvényeiket, javaslataikat és egyéb beadványaikat benyújthatják a hivatalos órákban a városi hivatal iktatójában személyesen a következő címen: Ügyfélfogadó Iroda, Klapka György tér 1, 945 01 Komárom ill. postai úton a következő címre: Komáromi Városi Hivatal, Klapka György tér 1, 945 01 Komárom

8.    Információk a hivatalos órákon kívül
–    megszerezhetőek városunk honlapján: www.komarno.sk
 

9.    A képviselő testület üléseinek jegyzőkönyve
–    a képviselő testület üléseinek jegyzőkönyvébe betekintést nyerhetnek hivatalos órákban a városi hivatal polgármesteri titkárságán a következő címen:
Klapka György tér 1, 945 01 Komárom ill. városunk honlapján ITT.

Állandó lakhely jelentése

253/1998-as számú a Szlovák Köztársaság állampolgárai tartózkodási helyének bejelentéséről és Szlovák Köztársaság lakosságának nyilvántartásáról szóló törvény alapján

Az állampolgár állandó lakhelye azt a helyet  jelöli, ahol a személy tartósan él Szlovákia területén. Az állampolgárnak egyidőben csak egy állandó lakhelye lehet. A családtagok lakhelyváltozását, illetve az egy háztartásban élő egyének lakhelyváltozását jelentheti egy, a közös háztartásban él személyek közül, az erre vonatkozó törvényeket betartva. A 18 éven aluli gyermeket és a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személyt a törvényes képviselő helyettesíti.

Szükséges iratok

 • Érvényes szlovák személyigazolvány minden érintett részéről, kiskorú állampolgár esetében szlovák anyakönyvi kivonat
 • A lakás vagy lakórész használatát igazoló irat (tulajdonlap, az ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak hitelesített aláírásávall ellátott bérleti szerződés, mely tartalmazza a bejelentkezéshez való irásos beleegyezést
 • Az írásos beleegyezés abban az esetben nem szükséges, ha
 • a bejelentkező maga a tulajdonos, vagy résztulajdonos
 • a bejelentkezőnek haszonélvezeti joga van érvényben és ez fel van tüntetve a tulajdonlapon
 • a tulajdonos/tulajdonosok személyesen megjelennek a lakosságnyilvántartási osztályon és a beleegyezésüket aláírásukkal kifejezik a hivatali tisztviselő jelenlétében

Az intézkedéshez szükséges idő

 • Megvárásra

Illeték

 • Illetékmentes
 • Közigazgatási illeték 5,00 Eur (a 145/1995 számú Illetékekről szóló törvény alapján) kifizetése ellenében lakhelyigazolás kérhető. Illetékmentes a munkaügyi és szociális hivatal segélyéhez szükséges igazolás.

Fontos

 • A lakhelyváltozás bejelentését követően az állampolgárok kötelessége 30 napon belül új személyigazolványt kérvényezni a illetékes rendőrségi okmányirodában.

Kapcsolódó törvények

 • a Szlovák Köztársaság állampolgárai tartózkodási helyének bejelentéséről és Szlovák Köztársaság lakosságának nyilvántartásáról szóló törvény  253/1998 számú  törvény értelmében
 • A személyigazolványokról és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 395/2019 számú törvény értelmében
 • A közigazgatási illetékekről szóló 145/1995 számú törvény értelmében

Átmeneti lakhely jelentése

253/1998-as számú a Szlovák Köztársaság állampolgárai tartózkodási helyének bejelentéséről és Szlovák Köztársaság lakosságának nyilvántartásáról szóló törvény alapján.

Az állampolgár átmeneti lakhelye az a hely, mely eltér az állandó lakhelyétől és ahol a személy több mint 90 napot tartózkodik.

Az állampolgár az átmeneti lakhelyet a városi hivatalban jelenti be és megjelöli az átmeneti lakhely várható időtartamát is.

Amennyiben az átmeneti lakhely a megadott időpont előtt befejeződik, az állampolgár kötelessége jelenteni ezt a hivatalban. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, a hivatal az átmeneti lakhelyként megjelölt ingatlan tulajdonosa/tulajdonosai kérvénye alapján a hivatal megszünteti az érintett személy átmeneti lakhelyét.

Szükséges iratok

 • Érvényes szlovák személyigazolvány minden érintett részéről, kiskorú állampolgár esetében szlovák anyakönyvi kivonat
 • A lakás vagy lakórész használatát igazoló irat (tulajdonlap, az ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak hitelesített aláírásávall ellátott bérleti szerződés, mely tartalmazza a bejelentkezéshez való irásos beleegyezést
 • Az írásos beleegyezés abban az esetben nem szükséges, ha
 • a bejelentkező maga a tulajdonos, vagy résztulajdonos
 • a bejelentkezőnek élvezeti joga van érvényben és ez fel van tüntetve a tulajdonlapon
 • a tulajdonos/tulajdonosok személyesen megjelennek a lakosságnyilvántartási osztályon és a beleegyezésüket aláírásukkal kifejezik a hivatali tisztviselő jelenlétében

Az intézkedéshez szükséges idő

 • Megvárásra

Illeték

 • Illetékmentes
 • Közigazgatási illeték 5,00 Eur (a 145/1995 számú Illetékekről szóló törvény alapján) kifizetése ellenében lakhelyigazolás kérhető

Külföldi átmeneti lakhely jelentése

 Amennyiben a polgár külföldi tartózkodása idején szeretné jelenteni a külföldi átmeneti lakhelyét, kitölti az átmeneti lakhelyre szóló bejelentő lapot.  Az aláírását a szlovák külképviseleti hivatalban hitelesíti. Az így kitöltött bejelentkező nyomtatványhoz csatolja a külföldi átmeneti lakhelyről szóló igazolást (vagy egyéb releváns dokumentumot) és elküldi a Komáromi Városi Hivatal címére. Távollétében a külföldi átmeneti lakhelyét bejelentheti idehaza egy felhatalmazott személy is.

Kapcsolódó törvények

 • a Szlovák Köztársaság állampolgárai tartózkodási helyének bejelentéséről és Szlovák Köztársaság lakosságának nyilvántartásáról szóló törvény  253/1998 számú  törvény értelmében
 • A személyigazolványokról és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 395/2019 számú törvény értelmében
 • A közigazgatási illetékekről szóló 145/1995 számú törvény értelmében

Kijelentkezés állandó lakhelyről

A polgár, aki arra készül, hogy külföldre távozik olyan céllal, hogy tartósan külföldön éljen, köteles a kiutazása előtt bejelenteni állandó tartózkodási helyének megszűnését annak a bejelentőhelynek, amely állandó tartózkodási helyéről az adatokat vezeti; a bejelentésben feltünteti az államot és a tartózkodási helyet, ahová kiutazni készül, valamint a külföldi tartózkodás napjának kezdetét, mely egyben az állandó tartózkodási hely megszűnésének napja is.

Azon szlovák állampolágár, aki külföldi tartózkodása alatt szeretné kijelenteni állandó lakhelyét Szlovákiából, az adott külföldi ország Szlovák nagykövetségén keresztül jelentheti ezt, vagy meghatalmazott személy által Szlovákia területén.

Nyomtatvány

 • Kijelentkezési lap

Iratok

 • Érvényes személyigazolvány vagy útlevél

Illeték

 • Illetékmentes

Kapcsolódó törvények

 • a Szlovák Köztársaság állampolgárai tartózkodási helyének bejelentéséről és Szlovák Köztársaság lakosságának nyilvántartásáról szóló törvény  253/1998 számú  törvény értelmében
 • A személyigazolványokról és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 395/2019 számú törvény értelmében

Az állandó lakhely megszüntetése az ingatlan tulajdonosa által kérvényezve

Az állandó lakhely címének megszüntetését az ingatlan tulajdonosa kérvényezheti. Az állandó lakhely címét azon személyeknek lehet megszüntetni, akiknek nincs az adott  lakóhelyhez kötött  haszonélvezeti joguk.

Iratok

 • Érvényes személyigazolvány vagy igazolás a személyigazolványról, érvényes útlevél
 • Írásos kérvény a lakhely megszüntetéséről, melyet a tulajdonos/tulajdonosok a hivatal munkatársa jelenlétében írnak alá vagy közjegyző által hitelesített aláírással nyújtják be a hivatalban.
 • Jogerőre emelt bírósági végzés az esetleges haszonélvezeti jog megszűnéséről, válásról, vagyonmegosztásról
 • Az állandó lakhelyét nem lehet megszüntetni az ingatlan tulajdonosának, társtulajdonosának, férjnek, feleségnek, a tulajdonos vagy társtulajdonos kiskorú gyermekének

Illeték

 • Illetékmentes

Kapcsolódó törvények

 • a Szlovák Köztársaság állampolgárai tartózkodási helyének bejelentéséről és Szlovák Köztársaság lakosságának nyilvántartásáról szóló törvény  253/1998 számú  törvény értelmében

Lakhelyigazolás  szociális lakbérkiegészítéshez

 Iratok

 • Kérvény a szociális lakbérkiegészítéshez (Munkaügyi és szociális hivatal)

Az intézkedéshez szükséges idő

 • Megvárásra

Illeték

 • Illetékmentes

Kapcsolódó törvények

 • 300/1999 törvényszámú rendelet a Szociális lakbérkiegészítésről

Illetékes osztály:

Vagyonjogi Főosztály, Lakosság- és Címnyilvántartási Osztály

Kapcsolattartó személyek: Monika Gaál, tel.: 035 2851 304, e-mail: monika.gaal@komarno.sk
Hajnalka Zongorová, tel.: 035 2851 304, e-mail: hajnalka.zongorova@komarno.sk

Épületjegyzékszám és orientációs házszám meghatározása

Minden épületet ellátnak épületjegyzékszámmal. Az épülethez tartozó orientációs szám az utcán való tájékozódásra szolgál. Ha az épületnek az utcáról több bejárata van, mindegyik főbejáratot orientációs házszámmal látják el. A község vagy város a házszám kérelemről a címnyilvántartásba történő bejegyzéssel határoz és erről haladéktalanul értesíti írásban a kérelmezőt.

Szükséges dokumentumok:

a/  épületjegyzékszámot és a orientációs házszámot kérelmező kérvény  

b/ a használatba vételről szóló határozat (kolaudációs határozat) vagy az 1976 előtt felépített épületek esetében az építésügyi hivatal által kiadott dokumentum, amely igazolja az épület felépítését.

c/ a telek tulajdonlapja (a tulajdonlapot a városi hivatal biztosítja) vagy a telekhez való más jogot igazoló dokumentum

d/ vázrajz vagy a kataszteri térkép másolata

e/ a címpont (GPS koordináta) bemérése

f/ informácoió az emeletek számáról, és a rajtuk található lakások számáról

g/ amennyiben a kérvényező nem az épület építtetője, szükséges valamilyen okirat a tulajdonjogviszony átruházásáról az építtető és a jelenlegi tulajdonos között (adás-vétel szerződés, hagyatékátadó végzés)

Eljárási illeték:

díjmentes

Ügyintézés ideje:

30 napon belül

Ezzel kapcsolatos rendeletek, előírások:

– Tt. 369/1990. Törvény a közösségi önkormányzatokról

– A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának Tt. 31/2003. sz. hirdetménye, amely az utcák és más közterületek megjelölésének és az építmények számozásának részleteiről rendelkezik

– A Tt. 125/2015. törvénye a címnyilvántartásról és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Nyomtatvány: – link

Az épület épületjegyzékszámának megszüntetése

Az épületjegyzékszám és a házszám megszüntetését az épület tulajdonosa kérelmezheti. A község vagy város a házszámot megszüntetésre vonatkozó kérelemről a címnyilvántartásba történő bejegyzéssel határoz és erről haladéktalanul értesíti írásban a kérelmezőt.

Szükséges dokumentumok:

a/ épületjegyzékszám megszüntetését kérelmező kérvény 

b/ jogerős bontási engedély vagy az épület lebontását igazoló dokumentum.

c/ az épület tulajdonjogát igazoló dokumentum (a tulajdonlapot a városi hivatal biztosítja)

Eljárási illeték:

díjmentes

Ügyintézés ideje:

30 napon belül

Ezzel kapcsolatos rendeletek, előírások:

– Tt. 369/1990. Törvény a közösségi önkormányzatokról

– A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának Tt. 31/2003. sz. hirdetménye, amely az utcák és más közterületek megjelölésének és az építmények számozásának részleteiről rendelkezik

– A Tt. 125/2015. törvénye a címnyilvántartásról és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Nyomtatvány: – link

Kivonat az épületjegyzékszámok és orientációs házszámok nyilvántartásából  (az épület korának igazolása)

Az épületjegyzékszámok és házszámok nyilvántartása nyilvántartási kártyákon és elektronikus adattárakban történik.

Szükséges dokumentumok:

– érvényes személyi igazolvány

Eljárási illeték:

2,00 EURO

Ügyintézés ideje:

megvárásra

Ezzel kapcsolatos rendeletek, előírások:

– A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának Tt. 31/2003. sz. hirdetménye, amely az utcák és más közterületek megjelölésének és az építmények számozásának részleteiről rendelkezik

– Tt. 145/1995. Törvény a közigazgatási illetékekről

Illetékesosztály:

Vagyonjogi Főosztály, Lakosság- és Címnyilvántartási Osztály

Kapcsolattartó személy:
Ing. Imrich Tóth, tel.: 035 2851 361, 0911 703 327, e-mail: imrich.toth@komarno.sk

A város tulajdonában levő ingatlan megvásárlására vagy bérbevételére irányuló kérelem

 1. A kérvényt az előírt formanyomtatványon kell benyújtani  „Kérelem ingatlan eladására-bérbeadására“ a kérvényező adataival
 2. ha  kérvényező fizikai személy: keresztnév, vezetéknév, születési vezetéknév, születési dátum, születési szám, állandó lakhely, telefonszám, e-mail cím ( abban az esetben ha a kérvényező rendelkezik vele)
 3. ha kérvényező jogi személy: megnevezése, székhelyének címe, indentifikációs szám (regisztráció szám), ha rendelkezik vele, illetve más regisztrációs adat, ha egy külön törvény előírja, telefonszám, e-mail cím
 4. csatolni kell a személyes adatok feldolgozásához szükséges beleegyezést is (fizikai személy esetében)

A kérvénynek tartalmaznia kell:

 • az ingatlan pontos meghatározása, kataszteri elhelyezkedése, telek helyrajzi száma, regisztráció szerint „C“ ill. „E“ parcella, a telek fajtája, nagysága, épület esetében cím és épületjegyzékszám,
 • az ingatlan tervezett felhasználási célja,
 • vázrajz az újonnan létrehozott parcella esetében,
 • bérleti szerződés fénymásolata, amennyiben az adott ingatlant a kérvényező már bérli

Amennyiben a kérelmező telekcserét javasol, a kérvényben fel kell tüntetni azt az ingatlant is, amelyiket cserére kínál.

A város tulajdonában levő ingatlan kikölcsönzése

 1. A kérvényt az előírt formanyomtatványon kell benyújtani  „Kérvény ingatlan kikölcsönzésére“ a kérvényező adataival
 2. ha  kérvényező fizikai személy: keresztnév, vezetéknév, születési vezetéknév, születési dátum, születési szám, állandó lakhely, telefonszám, e-mail cím ( abban az esetben, ha a kérvényező rendelkezik vele)
 3. ha kérvényező jogi személy: megnevezése, székhelyének címe, indentifikációs szám (regisztráció szám), ha rendelkezik vele, illetve más regisztrációs adat, ha egy külön törvény előírja, telefonszám, e-mail cím
 4. csatolni kell a személyes adatok feldolgozásához szükséges beleegyezést is (fizikai személy esetében)

A kérvénynek tartalmaznia kell:

 • az ingatlan pontos meghatározása, kataszteri elhelyezkedése, telek helyrajzi száma, regisztráció szerint „C“ ill. „E“ parcella, a telek fajtája, nagysága, épület esetében cím és épületjegyzékszám,
 • az ingatlan tervezett felhasználási célja,
 • a kikölcsönzés időtartama
 • szituációs rajz, térkép

Szolgalmi jog, dologi teher létrehozására irányuló kérelem

 1. A kérvényt az előírt formanyomtatványon kell benyújtani  „Kérvény dologi teher-előszerződés megkötésére“  a kérvényező adataival
 2. ha  kérvényező fizikai személy: keresztnév, vezetéknév, születési vezetéknév, születési dátum, születési szám, állandó lakhely, telefonszám, e-mail cím ( abban az esetben ha a kérvényező rendelkezik vele)
 3. ha kérvényező jogi személy: megnevezése, székhelyének címe, indentifikációs szám (regisztráció szám), ha rendelkezik vele, illetve más regisztrációs adat, ha egy külön törvény előírja, telefonszám, e-mail cím
 4. csatolni kell a személyes adatok feldolgozásához szükséges beleegyezést is (fizikai személy esetében)

A kérvénynek tartalmaznia kell:

 • az ingatlan pontos meghatározása, kataszteri elhelyezkedése, telek helyrajzi száma, regisztráció szerint „C“ ill. „E“ parcella, a telek fajtája, nagysága,
 • a dologi teher létrehozásának oka,
 • térkép
 • tervdokumentáció

Vonatkozó előírások:

Illetékes osztály:

Vagyonjogi Főosztály, Vagyonnyilvántartási és Gazdálkodási Osztály

Kapcsolattartó személyek:

Mária Bakoš Vitál, tel. 035 2851 377, e-mail: maria.bakosvital@komarno.sk

Ing. Monika Karácsonyová, tel. 035 2851 363, e-mail: monika.karacsonyova@komarno.sk

Beáta Kmeťová, tel. 035 2851 319, e-mail: beata.kmetova@komarno.sk

Ing. Zuzana Semenei, tel. 035 2851 371, e-mail: zuzana.semenei@komarno.sk

Ing. Katarína Prodovszká, tel. 035 2851 320, katarina.prodovszka@komarno.sk

Mgr. Iveta Sárközi, tel. 035 2851 224, iveta.sarkozi@komarno.sk

Kérvény közterület használatára

1.A kérvényt az előírt nyomtatványon kell benyújtani „Kérvény közterület használatára“ a kérvényező adataival

2. ha  kérvényező fizikai személy: keresztnév, vezetéknév, születési vezetéknév, születési dátum, születési szám, állandó lakhely, telefonszám, e-mail cím ( abban az esetben ha a kérvényező rendelkezik vele)

3. ha kérvényező jogi személy: megnevezése, székhelyének címe, indentifikációs szám (regisztráció szám), ha rendelkezik vele, illetve más regisztrációs adat, ha egy külön törvény előírja, telefonszám, e-mail cím

A kérvénynek tartalmaznia kell:

 • az ingatlan pontos meghatározása, kataszteri elhelyezkedése, telek helyrajzi száma, regisztráció szerint „C“ ill. „E“ parcella
 • a közterület használatának célja (pl.   árusító egység elhelyezése, kulturális rendezvény szervezése, bármilyen berendezés elhelyezése, sport rendezvény szervezése, építkezési helyszín kialakítása, konténer elhelyezése, építkezési állvány elhelyezése, egyéb)
 • a közterület használatának időtartama és területének nagysága
 • kataszteri térkép másolat, szituációs rajz
 • cégjegyzéki kivonat, egyéni vállalkozói engedély

Vonatkozó előírások:

Komárom város 9/2023-as számú  általános érvényű rendelete  (ÁÉR) a közterület használatáért fizetendő adóról

Illeték:

A közterület használatáért az adót  a  város  határozattal rója ki.

Adókulcsok:

 Az adókulcsok a közterület használatáért a következőképpen vannak meghatározva:

 1. történelmi városrészben tájékoztató és reklám eseményekért 1,50 €/m2/nap
 2. a város történelmi központjában rendezett alkalmi vásárok (pl. nemzetközi gyermeknap, karácsonyi vásár, rendezvények a Komáromi Napok idején, stb., az András-napi vásár kivételével) 5,00 €/m2/nap
 3. konténer elhelyezése 1,50 €/m2/nap
 4. vidámpark és technikai szórakoztató eszközök 0,10 €/m2/nap
 5. állatkert 0,10 €/m2/nap
 6. szórakoztató egységek – cirkuszok:
  • sátor állításért: 0,10 €/m2/nap
  • további cirkuszi létesítményekért: 0,05 €/m2/na
   A cirkusz elhelyezését a város határozza meg.
 7. történelmi városrészben egyéb célból mint az a) ponttól az f) pontig megjelölt esetek  1,00 €/m2/nap
 8. a történelmi városrészen kívül egyéb célból mint a c) ponttól az f) pontig megjelölt esetek  0,70 €/m2/nap
 9. a kijelölt parkolóhelyért 0,50 €/m2/nap, egy parkolóhely nagysága 10 m2
Szektor A:árak 3×3 m
méteráru, méteráru gyereknek,darab áru, bőr áru, elektronika,
bútor,cipő, lakás textil, ( zoknik, pólók, kézimunkák, harisnyák ,
ágynemű, függöny )
5,77 €/m2/nap
(155,79 €  3 napra)
ékszer, bizsutéria, játék,konyhai eszközök,fából készült termékek,
könyvek, képek, kazetták,,iskolai tanszerek,papíráru,drogériai
készítmények,,fonott áru,virágok, fák, ajándék áru,
egyéb sajátkészítésű termék, lufi,
4,66 €/m2/nap
(125,82 € 3 napra)
további nem megnevezett áru csoportok4,66 €/m2/nap
(125,82 € 3 napra)
Élelmiszer készítmények, gyümölcs,zöldség,cukorvatta,édességek,
méz, mézbor,magvaka és hasonló áru
4,66 €/m2/nap
(125,82 € 3 napra)
Forralt bor, puncs, forralt mézbor5,56 €/m2/nap
(150,12 € 3 napra)
Szektor Bárak 3x3Márak 3×8 M
méteráru, méteráru gyereknek,darab áru, bőr áru, elektronika,
bútor,cipő, lakás textil, ( zoknik, pólók, kézimunkák, harisnyák ,
ágynemű, függöny )
6,41 €/m2/nap
(173,07 € 3 napra)
3,34 €/m2/nap
(240,48 € 3 napra)
ékszer, bizsutéria, játék,konyhai eszközök,fából készült termékek,
könyvek, képek, kazetták,,iskolai tanszerek,papíráru,drogériai
készítmények,,fonott áru,virágok, fák, ajándék áru,
egyéb sajátkészítésű termék, lufi,
5,33 €/m2/nap
(143,91 € 3 napra)
2,92 €/m2/nap
(210,24 € 3 napra)
további nem megnevezett áru csoportok5,33 €/m2/nap
(143,91 € 3 napra)
2,92 €/m2/nap
(210,24 € 3 napra)
Élelmiszer készítmények, gyümölcs,zöldség,cukorvatta,édességek,
méz, mézbor,magvaka és hasonló áru
5,33 €/m2/nap
(143,91 € 3 napra)
2,92 €/m2/nap
(210,24 € 3 napra)
Forralt bor, puncs, forralt mézbor6,23 €/m2/nap
(168,21 € 3 napra)
3,25 €/m2/nap
(234,00 € 3 napra)
Szektor C:árak    3×8 m
méteráru, méteráru gyereknek,darab áru, bőr áru, elektronika,
bútor,cipő, lakás textil, ( zoknik, polók, kézimunkák, harisnyák,
ágynemű, függöny )
 
3,66 €/m2/nap
(263,52 € 3 napra)
ékszer, bizsutéria, játék,konyhai eszközök,fából készült termékek,
könyvek, képek, kazetták,,iskolai tanszerek,papíráru,drogériai
készítmények,,fonott áru,virágok, fák, ajándék áru,
egyéb sajátkészítésű termék, lufi,
3,00 €/m2/nap
(216,00 € 3 napra)
további nem megnevezett áru csoportok3,00 €/m2/nap
(216,00 € 3 napra)
Élelmiszer készítmények, gyümölcs,, zöldség,cukorvatta,édességek,
méz, mézbor,magvaka és hasonló áru
3,00 €/m2/nap
(216,00 € 3 napra)
Forralt bor, puncs, forralt mézbor3,34 €/m2/nap
(240,48 € 3 napra
Szektor D:árak    3×3 m
saját készítésű kézműves termékek  ( max. 2 eladóhely )1,67 €/m2/nap
(45,09 € 3 napra)
Szektor E:árak 15×8 m
Vendéglátó egységek5,00 €/m2/nap
(1800,00 € 3 napra)
Kisméretű eladó helyekár 1×1,5 m
Vendéglátó egységek6,66 €/m2/nap
(29,97 € 3 napra)
EgyébÁrak
Kijelölt árusításihely 74,92,93,164,147,243,258,259,274,275,(3x8m)6,26 €/m2/nap
(450,72 € 3 napra)
vendéglátó egységek 3×3 m16,21 €/m2/nap
(437,67 € 3 napra)
vidámpark és játékok0,42 €/m2/nap
(3276,00 € 3 napra)
Gépkocsik parkolása0,80 €/m2/nap
(24,00 € 3 napra)

Illetékes főosztály:

Vagyonjogi Főosztály, Vagyonnyilvántartási és Gazdálkodási Osztály

Kapcsolattartó személyek:

Pohlmüllner Éva, tel. sz.: 0352821352, e-mail: eva.pohlmullner@komarno.sk

András-napi vásár: Bakoš Vitál Mária, tel. sz.: 0352851377, e-mail: maria.bakosvital@komarno.sk

Kérelem Komárom város területén történő termékárusításra és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedély kiadására

A kérelmet  az előírt formanyomtatványon ,,Kérvény árusítás vagy szolgáltatásnyújtás engedélyezésére Komárom város területén”  kell benyújtani a kért adatok feltüntetésével, az árusítás valamint az alkalmi piacon való árusítás esetében is, pl. András napi vásár, Komáromi napok, Borkorzó stb.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • az ADÓHIVATAL elektronikus regisztrációs pénztárgépek könyvéből való kivonatának fénymásolata, melyen fel van tüntetve a pénztárgép adókódja
 • ha az eladó nem köteles regisztrációs pénztárgépet használni, becsületbeli nyilatkozatot nyújt be a 289/2008 sz. a Törvénytár idevonatkozó rendelkezései értelmében, melyben feltünteti, hogy nem köteles forgalma nyilvántartására pénztárgépet használni – ha az eladó nem nyújt be ilyenfajta okmányt, a község engedélyt nem ad ki
 • ha a kérelmezőnek más kataszter területén található kertje vagy földje, akkor felmutatja személyi igazolványát és a beadott kérelméhez benyújtja a dokumentumot, mely a tulajdonviszonyt vagy bérleti viszonyt igazolja (bérleti szerzödés)
 • azon fizikai személy, aki a piachelyen magángazda tanúsítvány vagy vállalkozási engedély alapján szeretne árusítani, köteles olyan kérelmet csatolni, mely  tartalmazza azon regisztert, melyben a kérelmező fel van tüntetve a bejegyzés számával és jelzésével a személyi igazolvány felmutatátása mellett

Vonatkozó előírások:

 • Komárom Város 14/2015 sz. általános érvényű rendelete  a város piachelyein történő termékárusításra és szolgáltatások nyújtására vonatkozóan a 1/2017 sz. ÁÉR értelmében
 • Komárom Város  17/2015 sz. általános érvényű rendelete, mellyel kiadatásra kerül  a Komárom  város kezelésében lévö alkalmi piachelyek Piacrendje a 2/2017 sz. ÁÉR értelmében
 • Komárom Város  18/2015 sz. általános érvényű rendelete, mellyel kiadatásra kerül az alkalmi piachelyek  Piacrendje a Komáromi Városi Művelődési Központ helyiségeiben
 • Komárom Város  19/2015 sz. általános érvényű rendelete, mellyel kiadatásra kerül  a város piachelyeinek Piacrendje a COMORRA SERVIS Komárno kezelésében
 • Komárom Város  22/2015 sz. általános érvényű rendelete, mellyel kiadatásra kerül  a Vasút u.  piachely  Piacrendje

Illeték

 • illetékmentes

Illetékes föosztály:

Vagyonjogi Főosztály, Vagyonnyilvántartási és Gazdálkodási Osztály

Kontaktszemélyek:

Eva Pohlmüllner, tel.: 035 2851 352, e-mail: eva.pohlmullner@komarno.sk

András napi vásár: Mária Bakoš Vitál, tel.: 035 2851 377, e-mail: maria.bakosvital@komarno.sk

A kérelmet  az előírt formanyomtatványon „Kérvény nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására” kell benyújtani a kért adatok feltüntetésével és a terasz típusának pontos feltüntetésével: szezonális ill. egész éves.

Az adott kérelmet folyó év 02.28-ig kell benyújtani. A nyári terasz kialakításába való beleegyezés a legközelebbi komáromi képviselő-testületi ülés jóváhagyásához  kötött. A folyó év 02.28-a után benyújtott kérelmek egyéni elbírálás után a következő kéviselö-testületi ülésen kerülnek jóváhagyásra.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a vállalkozási engedély másolatát
 • a nyári terasz grafikai és látványtervét és a  Klapka téren, a Klapka tér melletti utcákban, valamint a műemlékvédelmi zónában található nyári teraszok esetében a  Nyitrai Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal Komáromi Kirendeltségének (Várút u. 2) beleegyező állásfoglalását
 • a nyári terasz konstrukciójának leírását (főleg a rögzítés módját, a használt anyagok megjelölését, a napernyők rögzítésének módját, a kiülő rész padlózatának kivitelezését, a nyári terasz elkerítésének módját, a kerítés anyagának megjelölését)
 • A Komáromi Városi Hivatal – Gazdasági és Pénzügyi Főosztályának igazolását, hogy a kérelmezőnek a kérelem benyújtása időpontjában nincs semmiféle kötelezettsége Komárom városával szemben
 • A Komáromi Járási Rendőrkapitányság Járási Közlekedésrendészeti Osztályának belegyezése

A Komárom város és városrészek területén lévő  nyári teraszok létesítésének és üzemeltetésének feltételeiről szóló alapelvekben foglalt feltételek teljesítése és a kért dokumentumok csatolása után, ha nem történik érdemi változás, nem szükséges a kérelmet évente benyújtani.

Szezonális terasz (a közterület szezonális használata terasz kialakítása céljából az április 1-től október 30-ig tartó időszakban) adómentes.

Egészéves terasz:

 • az április 1-től október 30-ig tartó időszak adómentes
 • a november 1-től március.31-ig tartó időszakért az üzemeltető bérleti díjat köteles fizetni a bérleti szerződés alapján

Vonatkozó előírások:

Illetékes főosztály:

Vagyonjogi Főosztály, Vagyonnyilvántartási és Gazdálkodási Osztály

Kapcsolattartó személyek:

Eva Pohlmüllner, tel.: 035 2851 352, e-mail: eva.pohlmullner@komarno.sk

 • A gépjárművel történelmi városrészbe történő behajtásért és ott-tartózkodásért járó adókötelezettség bejelentése,
 • A történelmi városrészbe történő behajtási szándék bejelentése.

 A bejelentést az adott formanyomtatványon szükséges benyújtani.

Nyomtatvány – fizikai személy

Nyomtatvány – jogi személy

A történelmi városrészbe történő behajtás és ott-tartózkodás feltételeiről, az adókulcsról, az adókötelezettség elengedésének feltételeiről a következő előírások rendelkeznek:  

A történelmi városrészbe történő behajtás adóköteles, határozattal kivetett adó fizetendő.

Illetékes főosztály:

Vagyonjogi Főosztály, Vagyonnyilvántartási és Gazdálkodási Osztály

Kapcsolattartó személyek:

Eva Pohlmüllner, tel.: 035 2851 352, e-mail: eva.pohlmullner@komarno.sk

A kérelmet a megfelelő nyomtatványon kell benyújtani „Kérelem vállalkozási tevékenységhez, illetve vállalkozás működtetéséhez szükséges kötelező állásfoglalás kiadása jogi személyek és vállalkozók  számára“ a kérelmező szükséges adataival.

A kérvények tartalmaznia kell:
 
-   a vállalkozó cégneve és székhelye,
-   jogi forma, azonosító szám, jogi képviselő 
-   a telephely pontos neve és elhelyezkedése
-   tevékenységi kör,
-   a természetes személyekre, vállalkozókra és jogi személyekre vonatkozó háztartási hulladék illetékével kapcsolatos díjkötelezettség bejelentése
-   a cégnyilvántartási vagy cégjegyzéki kivonat másolata,
-   a tulajdoni lap vagy bérleti szerződés másolata
 

Értesítés a telephely megszüntetéséről

 1. a bejelentést a megfelelő nyomtatványon kell benyújtani, a kérelmező által előírt adatokkal – „Telephely megszüntetéséről szóló értesítés
 2. pontosan és egyértelműen meg kell adni a társaság cégnevét és székhelyét
 
Az értesítésnek tartalmaznia kell:
 
• a vállalkozási tevékenység pontos neve és székhelye,
• vállalkozás típusa,
• a vállalkozási engedély  száma és a kiadás dátuma,
• a vállalkozási tevékenység megszüntetésének dátuma,
• a vállalkozási tevékenység megszüntetésének indoklása
• A Városi Hivatal által kiadott határozat (a vállalkozói tevékenységről szóló határozat eredeti példánya)
 
Bezárási értesítés
 
1. a bejelentést a megfelelő „Értesítés bezárásról (üzem)” nyomtatványon kell benyújtani, a kérelmező szükséges adatainak kitöltésével,
2. szükséges feltüntetni a bezárás konkrét okát
 
Vonatkozó előírások:
 

•  Tt. 369/1990  sz.  a községi önkormányzatokról szóló törvény  – 4 §-ának 3. bekezdésének d) pontja

•  Komárom Város 10/2019 számú a szolgáltatások működési idejének szabályairól szóló  általános érvényű rendelete a 2/2020 sz. ÁÉR értelmében
 
Illeték
illetékmentes
 

Illetékes főosztály:

Vagyonjogi Főosztály, Vagyonnyilvántartási és Gazdálkodási Osztály

 
Kapcsolattartó személyek:

Pohlmüllner Eva, tel.: 035 2851 352, e-mail: eva.pohlmullner@komarno.sk

 1. A kérvényt az előírt nyomtatványon kell benyújtani „Fás szárú növény kivágási engedélyéhez szükséges tulajdonosi jóváhagyás iránti kérelem“ a kérvényező adataival
 2. ha  kérvényező fizikai személy: keresztnév, vezetéknév, születési vezetéknév, születési dátum, születési szám, állandó lakhely, telefonszám, e-mail cím ( abban az esetben ha a kérvényező rendelkezik vele)
 3. ha kérvényező jogi személy: megnevezése, székhelyének címe, indentifikációs szám (regisztráció szám), ha rendelkezik vele, illetve más regisztrációs adat, ha egy külön törvény előírja, telefonszám, e-mail cím
 4. csatolni kell a személyes adatok feldolgozásához szükséges beleegyezést is (fizikai személy esetében)

A kérvénynek tartalmaznia kell:

 • a telek adatait, amelyen a fás szárú növény található (kataszteri elhelyezkedése, telek helyrajzi száma, regisztráció szerint „C“ ill. „E“),
 • a kivágásra szánt fás szárú növény meghatározását, számát,
 • a kivágás okát,
 • a teleknyilvántartási térkép másolatát vagy más olyan dokumentumot, amely alapján a terepen azonosítani lehet a fás szárú növényeket.

Vonatkozó előírások:

 • Tt. 543/2002 sz. a természet és a táj védelméről szóló törvény – 47 § 13. bekezdés
 • A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának a Tt. 170/2021  sz. rendelete – 22 §

Illetékes főosztály:

Vagyonjogi Főosztály, Vagyonnyilvántartási és Gazdálkodási Osztály

Kapcsolattartó személyek:

Mária Bakoš Vitál, tel. 035 2851 377, e-mail: maria.bakosvital@komarno.sk

Ing. Monika Karácsonyová, tel. 035 2851 363, e-mail: monika.karacsonyova@komarno.sk

Beáta Kmeťová, tel. 035 2851 319, e-mail: beata.kmetova@komarno.sk

Ing. Zuzana Semenei, tel. 035 2851 371, e-mail: zuzana.semenei@komarno.sk

Ing. Katarína Prodovszká, tel. 035 2851 320, e-mail: katarina.prodovszka@komarno.sk

Mgr. Iveta Sárközi, tel. 035 2851 224, e-mail: iveta.sarkozi@komarno.sk

A virágboltok előtti közterület ingyenes használata

Komárom város 17/2012 számú kutyaért, közterület használatáért, ital-étel automatáért, játékgépekért fizetendő helyi adókról szóló általános érvényű rendeletének 14 §-a 1. bekezdésének d) betűje értelmében a virágboltok előtti közterület használata illetékmentes: a virágbolt tulajdonosa a bolt előtt illetékmentesen helyezhet ki virágokat, virágtartókat, koszorúkat, örökzöldeket.

2023.2.16-án a Városi Képviselőtestület elfogadta A virágboltok előtti illetékmentes közterülethasználat feltételeiről szóló alapelveket, melyek meghatározzák az illetékmentes közterülethasználat feltételeit.

A virágbolt előtti közterületre a virágbolt üzemeltetője az alábbi árucikkeket helyezheti ki: virágok, virágtartók, koszorúk, örökzöldek, mobil virágállvány, egyéb virágüzleti termék. A kihelyezett termékeket tilos bekeríteni, mobil kerítés kihelyezése sem engedélyezett.

A virágbolt előtt vagy a bolt közvetlen közelében a hivatal által jóváhagyott helyen illetékmentesen használható közterület megengedett nagysága: az üzlethelyiség szélessége x 2 m, max. 35 m² az alábbi feltételek betartása mellett:

 • a használt közterület szélessége nem haladhatja meg az üzlethelyiség belső alaprajzi

 szélességét,

 • járdára, útra, a járda és az út közötti területre tilos kihelyezni a termékeket,
 • a kihelyezett termékek nem lóghatnak rá a járdára, az úttestre, nem korlátozhatják a járművek, gyalogosok mozgását, az áruszállítást, az úttisztítást, szemételhordást és az üzlethelyiségbe történő bejutást,
 • tilos a közterület tereprendezése,
 • tilos a járdák, utcák felületének változtatása,
 • a kihelyezett termékek megjelenésükkel nem zavarhatják az épületeket és a természetes környezetet.

A termékek kihelyezése csak a virágbolt nyitvatartási ideje alatt engedélyezett. Zárás után az összes kihelyezett terméket el kell távolítani a közterületről.

A kérvényt az alábbi formanyomtatványon kell benyújtani

A kérvényhez mellékelni kell egy látványtervet, rajzot, amely tartalmazza a használni kívánt közterület pontos megjelölését, a pontos méretekkel együtt.

Az engedély a Városi Képviselőtestület pozitív elbírálása után kerül kiadásra, meghatározatlan időre szól.

Vonatkozó előírások:

A virágboltok előtti illetékmentes közterülethasználat feltételeiről szóló alapelvek

Illetékes főosztály:

Vagyonjogi Főosztály, Vagyonnyilvántartási és Gazdálkodási Osztály

Kapcsolattartó személyek:

Eva Pohlmüllner, tel.: 035 2851 352, e-mail: eva.pohlmullner@komarno.sk

Postup pri realizácii  pozemných stavieb 

     Proces z hľadiska postupnosti krokov si vyžaduje zabezpečiť nasledovné činnosti v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov:

 • Výber stavebného pozemku
 • Projekt stavby
 • Územné konanie – osobitou časťou tohto bodu je územné rozhodnutie
 • Stavebné povolenie – súčasťou je projekt stavby
 • Stavebné povolenie – súčasťou sú:
  • Žiadosť o stavebné povolenie
  • Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavaných prác
  • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
  • Žiadosť o povolenie terénnych úprav
  • Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
  • Dokumentácia vedenia stavby
 • Realizácia stavby
 • Odovzdanie stavby do užívania  

Počas vypracovávania projektovej dokumentácie si môžete začať vybavovať povolenia, týkajúce sa elektrických, plynárenských, vodárenských a kanalizačných sietí. To platí aj o niektorých vyjadreniach, ktoré potrebujete na to, aby ste si mohli podať žiadosť o stavebné povolenie.

Zoznam vyjadrení sa dá  začať vybavovať až s kompletnou projektovou dokumentáciou. Súčasťou žiadosti o stavebné povolenie sú doklady:

 • 2x stavebné výkresy v mierke 1:50, ktoré musia obsahovať architektonický návrh a statické riešenie,
 • zakreslenie prípojok s napojením na hlavné uličné rozvody, technické správy, orientačný rozpočet, situačný výkres v mierke 1:200 so zakreslením objektu, rozvinutého uličného pohľadu a okótovaním od susedných objektov, to všetko podpísané stavebníkom a projektantom a k tomu priloženým dokladom o zaplatení správneho poplatku , podľa výšky rozpočtu stavby.
 • mená a adresy účastníkov konania, teda všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností.
 • právoplatné územné rozhodnutie, resp, vyjadrenie na umiestnenie stavby. Podklady na jeho vydanie prakticky identické s podkladmi na vydanie stavebného povolenia. Napriek tomu si žiadosť o vydanie stavebného povolenia podať nemôžete, ale musíte čakať  na právoplatné územné rozhodnutie. Pokiaľ je spracovaný územný plán zóny alebo sa jedná o jednoduchú stavbu je možné spojiť územné konanie so stavebným konaním.
 • vyhlásenie stavebného dozoru,
 • projektovú dokumentáciu žumpy spolu s technickou správou (vypracováva sa za predpokladu, že stavba sa nebude napájať na verejnú kanalizáciu), v prípade malej čističky súhlas Okresného úradu Komárno, Odboru starostlivosti o životné prostredie.
 • vyjadrenie príslušného podniku Vodární a kanalizácií,
 • vyjadrenie príslušného energetického závodu,
 • vyjadrenie príslušného plynárenského podniku,
 • vyjadrenie Slovenských telekomunikácií
 • vyjadrenie hasičského a záchranného zboru,
 • vyjadrenia Okresného  úradu Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
 • záväzné vyjadrenie starostu obce alebo primátora mesta (ak sa objekt nachádza v pamiatkovej zóne, vyjadrenie krajského pamiatkového úradu),
 • poverenie na zastupovanie (vyžaduje sa vtedy, ak niekoho poveríte organizáciu výstavby),
 • stanovisko spoluvlastníkov, resp. vlastníka k zamýšľanej stavbe (ak nie ste výlučným vlastníkom),
 • zmluva o likvidácii odpadu vznikajúcom pri výstavbe. 

Základnou normou pre výkon štátnej správy na stavebnom úrade je stavebný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, novelizovaný zákonom č. 103/2003 Z. z., zákonom č. 237/2000 Z. z. a inými zákonnými predpismi. Podrobnejšie úpravy o všeobecných požiadavkách, o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku pojednávajú všeobecné záväzné právne predpisy – predovšetkým vyhláška č. 453/2000 Z. z. a jej novely.

Stavebné konanie začína stavebný úrad na žiadosťstavebníka. V žiadosti o vydanie stavebného povolenia v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a neskorších noviel stavebník uvedie:

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
 • druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
 • parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta, jeho číslo elektronickej schránky na doručovanie dokumentov
 • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
 • základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza.

K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú:

 • informácie, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
 • projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.
 • v zmysle Zákona č. 555/2005Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  pri stavbách rodinných domov, bytových domov, administratívnych budov, budov škôl a školských zariadení, budov nemocníc, budov hotelov a reštaurácii, športových hál, budov na veľkoobchodné a maloobchodné služby a ostatných nevýrobných budov spotrebujúcich energiu, aby projektant v zmysle §4 ods.3 uvedeného zákona zahrnul do projektovej dokumentácie minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov a existujúcich budov navrhnutých na významnú obnovu a ich zmien spolu s výsledkom energetického posudku, ktorý bude uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie

     Účastníkmi stavebného konania sú stavebník, právnické alebo fyzické osoby majúce vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a stavbám, ktorých práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť stavbou dotknuté. Účastníkom konania je aj osoba, ktorá bude vykonávať odborný dozor. Podľa výsledkov vykonaného stavebného konania sa vydáva do 60 dní stavebníkovi – stavebné povolenie.

Tým sa mu zakladá právo uskutočniť stavbu.

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Pokiaľ nebola v tejto lehote stavba začatá, stavebné povolenie stráca platnosť, prípadne môže stavebník požiadať o jeho predĺženie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad – kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje predpísané doklady podľa vyhlášky 453/2000 Z. z. v znení neskorších noviel.

Prílohami k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sú:

 • opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 • geometrický plán na zameranie ku kolaudácii stavby., Okresný úrad Komárno , Odbor Katastra akceptuje iba zameranie skutočného stavu stavby.
 • rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (revízna správa k elektroinštalácii, revízna správa k plynoinštalácii, tlaková skúška plynového potrubia, revízna správa k bleskozvodu, osvedčenie o nezávadnosti komínu, atest nepriepustnosti žumpy, zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd, vyjadrenie Okresného úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie k odpadu na stavbe),
 • stanovisko hasičského a záchranného zboru, nie je potrebné pre rodinné domy a jednoduché stavby
 • certifikáty a atesty zabudovaných výrobkov, vrátane energetického certifikátu budovy
 • doklad o likvidácii stavebnej sute vzniknutej počas realizácie stavby rodinného domu,
 • kópia stavebného povolenia.
 • vyjadrenie  o likvidácii odpadu pri výstavbe od Okresného úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie.
 • Stanovisko stavebného dozoru o súlade stavby s predpismi a technickými požiadavkami na stavbu.

     Od 01. 01. 2003 v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky sú stavebnými úradmi obce. Pre stavebníka to znamená, že bude všetky návrhy podávať na príslušnú obec.

Spoločný stavebný úrad  podľa zákona č.50/1976 Zb.- stavebný zákon v znení neskorších zmien a na základe žiadosti podľa vyhlášky č.453/2000 Z.z. spracováva pre obce rozhodnutia pre stavebníkov na jednotlivých obciach.

Stavebník môže žiadať:

V rámci územného konania

 • umiestnenie stavieb (§ 39,a Stavebného zákona) – návrh
 • využitie územia (§ 39, b Stavebného zákona)
 • rozhodnutie o chránenej časti krajiny ( § 39,c Stavebného zákona)
 • stavebná uzávera (§ 39,d Stavebného zákona)

V rámci stavebného konania

 • ohlásenie stavby na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie (§ 55 Stavebného zákona), sa podáva na príslušnú obec alebo mesto podaním na obecný alebo mestský úrad
 • ohlásenie drobnej stavby (§ 57 Stavebného zákona), podáva na  obecný alebo mestský úrad, formulár, vyhlásenie

Na Spoločný stavebný úrad v Komárne sa podávajú  žiadosti, ktoré  treba adresovať za príslušnú obec alebo mesto:

 • žiadosť o stavebné povolenie /(§ 8 vyhlášky) – žiadosť , prehlásenie, prílohy
 • zmena stavby pred dokončením  (§ 11 vyhlášky) – žiadosť
 • povolenie terénnych úprav (§ 9 vyhlášky)
 • povolenie  reklamnej stavby
 • kolaudácia stavby ( § 17 vyhlášky) – návrh, návrh
 • zmena užívania stavby ( § 21 vyhlášky) – žiadosť
 • odstraňovanie stavby (§ 24 vyhlášky) – žiadosť
 • dodatočné povolenie stavby ( § 88, a Stavebného zákona) – žiadosť
 • ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác (§ 57 Stavebného zákona, § 6 vyhlášky)- žiadosť
 • žiadosť o stavebné povolenie na miestne komunikácie ( obec je zároveň špeciálnym stavebným úradom).
 • súhlas na stavbu podľa § 120 Stavebného zákona
 • štátny stavebný dohľad / § 98 Stavebného zákona/
 • priestupky ( § 105, 106 Stavebného zákona)

Tlačivá stavebného úradu

Aláírások hitelesítése az iratokon

Szükséges személyi adatokat igazoló okmányok:

Érvényes személyi igazolvány (vagy útlevél, külföldi állampolgároknál – tartózkodási engedély)

Aláírás hitelesítés nem lehetséges az alábbi esetekben:

 • a rendőrség által kiállított „Személyi igazolvány kiállítása iránti kérelem“ alapján, mivel ez nem tekinthető aláírást hitelesítő jogi aktusra szánt közokiratnak
 • bármilyen irat külföldön történő felhasználása esetén
 • idegen nyelven kiállított irat aláírásának hitelesítése (kivétel az életbenléti igazolás cseh nyelven) 

Idegen nyelven kiállított, ill. külföldön felhasználandó iratok aláírásának hitelesítését kizárólag közjegyző jogosult elvégezni.

Okmányok hitelesítése

Szükséges személyi adatokat igazoló okmányok:

 • a hitelesítéshez szükséges az eredeti irat
 • érvényes személyi igazolvány (vagy útlevél, külföldi állampolgároknak -tartózkodási engedély)

Iratok hitelesítése nem lehetséges az alábbi esetekben

 • külföldön történő felhasználás esetén (közjegyző végzi)
 • nem államnyelven kiállított irat esetén (közjegyző végzi), nem vonatkozik a cseh nyelven írt dokumentumokra 
 • személyi okmányok, katonai igazolványok, szolgálati igazolványok és hasonló igazolványok másolatai nem hitelesíthetőek
 • a földhivatallal kapcsolatos különböző iratok, térképek, tulajdonlapok másolatai nem hitelesíthetőek
 • ha a dokumentum leírása, másolata nem egyezik a benyújtott eredetivel.

Illeték:

Aláírás – 2,00 Eur/ aláírás

Irathitelesítés – 2,00 Eur /minden megkezdett oldal

A  hitelesítés kizárólag a Komáromi Városi Hivatal erre kijelölt helyiségében történik az ügyfélfogadó irodában a Klapka György Tér 1. címen.

A hitelesítéssel kapcsolatos törvény:

Tt. 599/2001 sz. törvény az iratok hitelesítéséről, valamint a járási hivatalok és önkormányzatok által kiállított dokumentumokon lévő aláírások hitelesítéséről Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov