Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
9. Jan 2024 7:29
2024. Jan 9. 7:29
153 párov uzatvorilo manželstvo v Komárne

V roku 2023 v Komárne uzatvorilo manželstvo 153 párov. Z toho bolo 122 občianskych a 31 cirkevných sobášov. Čoraz častejšie sa uzatvárajú aj sobáše v pracovných dňoch, pričom 51 zo 122 občianskych sobášov v Komárne sa uskutočnilo v pracovných dňoch a 71 cez víkend. Čoraz viac párov sa rozhoduje povedať si „áno“ mimo mestskej radnice, pričom 14 sobášov sa uskutočnilo vonku, väčšinou na mieste konania svadby.
Najviac sobášov bolo v septembri, kedy sa zosobášilo 28 párov.V roku 2023 nebol uzavretý žiadny sobáš s neplnoletou osobou, najstaršia nevesta mala 79 rokov a najstarší ženích 89 rokov.

Ďalšie aktuality
Jarné upratovanie mesta - Oznámenie

Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komárno v mesiacoch marec a apríl 2024 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a …

22. 02. 2024
2024. 02. 22.
Zobraziť detail
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail