Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
15. Jul 2022 8:14
2022. Jul 15. 8:14
46. Medzinárodný Pouličný Beh Komárom - Komárno

PROPOZÍCIE súťaźe

organizátor: Bežecký spolok Komárom – Európa (KEFE – Komárom)

Patronát nad pretekmi majú :       Dr. Attila Molnár   – primátor Mesta Komárom /HU/

                                                        Mgr. Béla Keszegh – primátor Mesta Komárno /SK/ 

Cieľ  pretekov:

 • umožniť súťaženie pre kvalifikovaných a rekreačných bežcov
 • popularizovanie behu
 • upevňovanie vzťahov v rámci bežeckej komunity
 • zvyšovanie popularity miest Komárno a Komárom
 • napomôcť výchove k zdravému životnému štýlu

 Forma súťaže :

 • otvorená propagačná súťaž s dĺžkou tratí 10 km a 5,5 km
 • v mládežníckych  kategóriách Pamätný  beh Gyula Herczeg – u junioriek a

                                                Pamätný  beh Daniela Korecza – u junioroch

USPORIADATELIA :

RIADITELIA SÚŤAŽE :                                            Edit Sárosdi a Beáta Sebő

VEDÚCI USPORIADATEĽSKEJ KOMISIE:             Eleonóra Ágh a György Horváth

PREDSEDA ROZHODCOVSKEJ KOMISIE:           Bálint Bottlik a Sándor Mikolasek                              

DÁTUM  KONANIA pretekov: 3. september 2022 (sobota)

STREDISKO SÚŤAŽE: Hviezdicová pevnosť, ul. Bem József, Komárom, Maďarsko GPS: 47°45’57.5419869″N, 18°11’17.5543213″E                                                        

Trasa: ulice miest Komárno a Komárom, cez pevnostné objekty v dvoch štátoch v jednom meste

Štart: Hviezdicová pevnosť – parkovisko, ul. Bem József,Komárom, Maďarsko

Cieľ: Mestská športová hala v Komárne –  Športová ul. 1 

Prihlásenie sa na preteky cez internet: do 20.augusta  2022  

na adrese: https://darktiming.hu/kefe/login

Pri registrácii treba  presne  uviesť meno, dátum narodenia, kategóriu, meno družstva  alebo

školy, rozmer trička, a pri študentoch číslo študentského preukazu!

Úhrada štartovného prevodom: najneskôr do 23. augusta 2022

IBAN : HU65 1174 0030 2403 3688 0000 0000

SWIFT kód :  OTPVHUHB

Názov banky : OTP BANK NYRT.

Adresa banky : 2900 Komárom, Martírok u. 23

Adresát: Komárom – Európa Futó Egyesület

Bežci, ktorí uhradili štartovné na nerealizovanú súťaž v roku 2020  pri vyplnení registračného formulára

túto skutočnosť majú uviesť do príslušného rubriky.  V tomto prípade úhradu štartovného za rok 2020  akceptujeme v tomto roku.

 • Tí prihlásení, ktorí 3 dni po registrácii neuhradia štartovné budú vyradení zo štartovacej listiny.
 • Pri úhrade štartovného v správe pre prijímateľa treba uviesť identifikačný kód pridelený

pri registrácii a meno bežca. Neidentifikovateľné štartovné organizátor nemôže vrátiť.

Registrácia osobne :

 • 1. a 2. septembra 2022 od 17.00 do 19.00 hod. v  Športovej hale Komárom (Czuczor Gergely u. 62, Maďarsko) – účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na mieste v hotovosti. V prípade prihlásenia sa na mieste, tričko s emblémom nie je súčasťou štartovného balíčka.

V deň súťaže registrácia nie je možná!

Štartovné čísla je možné prevziať:

 • 1. a 2. septembra 2022  od 17.00 hod. do 19.00 hod., v  Športovej hale Komárom (Czuczor Gergely u. 62, Maďarsko)
 •  a  v deň súťaže  3. septembra 2022  od 7,00 hod. do 8,30 hod. na parkovisku Hviezdicovej pevnosti, ul. Bem József, Komárom, Maďarsko

Štartovné

Predregistrácia :                10 km          3 500 HUF alebo 8 EUR

                                          5,5 km         2 500 HUF alebo 6 EUR

Registrácia na mieste :     10 km         5 000 HUF  alebo 13 EUR

                                          5,5km          4 000 HUF  alebo 10 EUR

Pre bežcov z Komárna a z Komáromu sa poskytne 50% zľava z štartovného, ale pri preberaní štartovného čísla je potrebné sa preukázať dokladom o trvalom pobyte v Komárne, resp. v Komárome (občiansky preukaz)!

Štartovné obsahuje :   – účasť na súťaži,

                                    – štartovné číslo,

                                    – tričká s logom – len pre tých vopred prihlásených pretekárov, ktorí riadne uhradili štartovné,

                                    – po dokončení behu pamätné medaile,

                                    – bezpečnú a uzatvorenú trasu,

                                    – meranie netto času chipom,

                                    – občerstvenie,

                                    – lekársku pohotovosť

Kategórie:

5,5 km

Juniori, juniorky:                 od 15 do 16 rokov (rok nar. 2006-2007)

                                              od 17 do 19  rokov (rok nar. 2003-2005)

Pretekári mladší, ako 18 rokov pri preberaní štartovného čísla sú povinní odovzdať vyplnený formulár „Súhlas rodiča“.  (Vyhlásenie: tu)

Dospelí – ženy, muži: od 20 rokov  do 29 rokov (rok nar. 1993-2002)

                                   od 30 rokov  do 39 rokov (rok nar. 1983-1992)

                                   od 40 rokov  do 49 rokov (rok nar. 1973-1982)

                                   od 50 rokov  do 59 rokov (rok nar. 1963-1972)

                                   nad 60 rokov (rok nar. 1963 a starší)

Pre vysokoškolákov:           denného alebo diaľkového štúdia je povinné preukázať sa študentským preukazom (ISIC preukaz).

Časový limit: 40min (netto čas, prispôsobený k poslednému štartujúcemu).

5km trasa

10 km

Ženy, muži                           narodení  r. 2005 a predtým

Časový limit:1 hod. 20 min (netto čas, prispôsobený k poslednému štartujúcemu)

V prípade, ak pretekár nedodrží limitované tempo 8 min/km, nemôže ďalej pokračovať v súťaži a je povinný nastúpiť do autobusu, ktorý ho dovezie pred športovú halu /SK /. Takýto pretekár má zákaz vstupu na cieľovú plochu. Jeho štartovné číslo sa odstráni na autobuse.

ŠTART PRETEKOV:

 5,5 km:        9:00 hod.

 10 km:         9:15 hod.

Rozcvičenie: v blízkosti miesta štartu od 8.50 hod  

10km trasa

Ceny:

 • v kategórii na 10 km, 1. žena a muž vyhrá peňažnú odmenu vo výške  300EUR;
 • v kategórii na 5,5km pretekári – ženy a muži, ktorí sa umiestnia na 1-3.mieste  budú odmenení trofejou;
 • v kategórii junioriek –  najlepšia bežkyňa vyhrá putovný pohár HERCZEG GYULA;  
 • v kategórii juniorov – najlepší bežec vyhrá putovný pohár DANIELA KORCA;
 • na 10 km trati prvá žena a muž, ktorí prekročia štátne hranice a skončia v cieli v prvej desiatke dostanú mimoriadnu cenu 100,- EUR;

Ostatné:

 • Informácie v slovenskom jazyku Vám poskytne p. Beáta Sebő. E-mail: beata.sebo@komaro.sk.
 •  každý pretekár a jeho sprievod musí mať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, v prípade vízovej povinnosti platné vízum;
 • každý pretekár je povinný štartovať so štartovacím číslom, ktoré vydáva usporiadateľ  pred pretekmi;
 • výsledky pretekárov bez štartového čísla sa nevyhodnotia;
 • štartovacie číslo umiestnené na hrudi musí byť viditeľné počas trvania celej súťaže;
 • zo súťaže sa diskvalifikuje a má  zakázané prejsť cieľovou čiarou ten súťažiaci, ktorý danú vzdialenosť absolvuje mimo dráhy predpísanej organizátormi.
 • Bežec, ktorý sa súťaže vzdá, je povinný svoje registračné číslo odstrániť a má  zakázané prejsť cieľovou čiarou.
 • každý pretekár môže súťažiť len v jednej kategórii;
 • hodnotia sa len tie kategórie, v ktorých sa zúčastnilo minimálne 5 pretekárov;
 • usporiadateľ zabezpečí prepravu šatstva a osobných veci súťažiacich k cieľu autobusovou dopravou; Odovzdanie batožín: 8:00 – 8:45. V cieli bude zabezpečená možnosť osobnej hygieny a prezlečenia sa;
 • usporiadateľ nezodpovedá za stratu šatstva, výstroja, cenností a pod.
 • pri cieli bude otvorený bufet;
 • žiadame každého pretekára o udržanie čistoty a poriadku na trase pretekov;
 • každýpretekár pretekánavlastnú zodpovednosť;
 • premávka na Alžbetinom moste medzi dvoma štátmi bude uzavretá v jednom jazdnom pruhu v dobe medzi 9:00hod do 10:30 hod;
 • NEDOPORUČUJEME štartujúcim, aby v priebehu behu mali obe slúchadlá a počúvali  hudbu, alebo sa venovali iným rušivým elementom.
 • Uhradením registračného poplatku súťažiaci potvrdí, že je na súťaž pripravený, jeho stav je vhodný na beh a nie je si vedomý ochorenia, ktoré by obmedzoval jeho zúčastnenie sa súťaže.
 • Súťažiaci sa má pripraviť na základe podmienok počasia. Súťažiaci má mať  ponožky do obuvi, dlhé alebo krátke nohavice, tričko a obuv. V prípade silného slnečného žiarenia sa odporúča použiť slnečné okuliare, šiltovku, bežeckú čiapku, funkčnú šatku.
 • Súťažiaci nemôže ohrozovať ostatných súťažiacich.
 • Bežec, ktorý sa k organizátorom príp. ostatným súťažiacim správa neslušne, neférovo,  sa zo súťaže vylúči.
 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť bežci pod vplyvom alkoholu!
 • Použitie detského kočíka, kolieskových korčúľ, bicyklov, skateboardov či iných kolesových prístrojov je prísne zakázané!
 •  Na dráhu je zakázaný vstup so psom!
 • Organizátor nezodpovedá za finančné škody a škody spôsobené na zdraví spojené s cestovaním či priebehom súťaže.
 • Za stratené veci na miestach súťaže nezodpovedáme.
 • Zúčastnení bežci súhlasia s tým, že organizátor použije v budúcnosti videonahrávky a fotografie vyhotovené počas podujatia na propagáciu súťaže. Osoby účinkujúce na nahrávkach či záberoch nemajú právo na žiadnu odmenu.
 • Svojou registráciou súťažiaci súhlasia s tým, že ich organizátor bude informovať o detailoch súťaže vo forme newsletteru.
 • Zmena v rozpise vyhradená! Aktuálne hygienické predpisy v súvislosti s pandémiou COVID-19 účastníci sú povinní dodržať!
Ďalšie aktuality
Týždeň mobility

Všetky základné školy patriace pod samosprávu sa zapojili do Európskeho týždňa mobility. Cieľom rôznych akcií bola snaha spopularizovať bicyklovanie, aby čím…

2. 10. 2023
2023. 10. 2.
Zobraziť detail
Materská škola na Ulici mieru dostala nový šat

Obnova vzdelávacích inštitúcií v Komárne pokračuje.  Významná investícia do materskej školy na Ulici mieru, ktorú navštevuje viac ako 80…

26. 09. 2023
2023. 09. 26.
Zobraziť detail
Cvičenie špeciálnych jednotiek ATLAS v pevnosti

Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť  pozrieť si cvičenie zásahových jednotiek zoskupenia  ATLAS v komárňanskej pevnosti.   V dňoch 18.…

19. 09. 2023
2023. 09. 19.
Zobraziť detail
Adoptuj si strom

V priebehu jesene dostanú obyvatelia Komárna do daru stromy, ak sa o ne budú starať. Záujemcovia majú možnosť požiadať  o okrasné aj ovocné stromy.…

6. 09. 2023
2023. 09. 6.
Zobraziť detail