Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
15. Jul 2022 8:14
2022. Jul 15. 8:14
46. Medzinárodný Pouličný Beh Komárom - Komárno

PROPOZÍCIE súťaźe

organizátor: Bežecký spolok Komárom – Európa (KEFE – Komárom)

Patronát nad pretekmi majú :       Dr. Attila Molnár   – primátor Mesta Komárom /HU/

                                                        Mgr. Béla Keszegh – primátor Mesta Komárno /SK/ 

Cieľ  pretekov:

 • umožniť súťaženie pre kvalifikovaných a rekreačných bežcov
 • popularizovanie behu
 • upevňovanie vzťahov v rámci bežeckej komunity
 • zvyšovanie popularity miest Komárno a Komárom
 • napomôcť výchove k zdravému životnému štýlu

 Forma súťaže :

 • otvorená propagačná súťaž s dĺžkou tratí 10 km a 5,5 km
 • v mládežníckych  kategóriách Pamätný  beh Gyula Herczeg – u junioriek a

                                                Pamätný  beh Daniela Korecza – u junioroch

USPORIADATELIA :

RIADITELIA SÚŤAŽE :                                            Edit Sárosdi a Beáta Sebő

VEDÚCI USPORIADATEĽSKEJ KOMISIE:             Eleonóra Ágh a György Horváth

PREDSEDA ROZHODCOVSKEJ KOMISIE:           Bálint Bottlik a Sándor Mikolasek                              

DÁTUM  KONANIA pretekov: 3. september 2022 (sobota)

STREDISKO SÚŤAŽE: Hviezdicová pevnosť, ul. Bem József, Komárom, Maďarsko GPS: 47°45’57.5419869″N, 18°11’17.5543213″E                                                        

Trasa: ulice miest Komárno a Komárom, cez pevnostné objekty v dvoch štátoch v jednom meste

Štart: Hviezdicová pevnosť – parkovisko, ul. Bem József,Komárom, Maďarsko

Cieľ: Mestská športová hala v Komárne –  Športová ul. 1 

Prihlásenie sa na preteky cez internet: do 20.augusta  2022  

na adrese: https://darktiming.hu/kefe/login

Pri registrácii treba  presne  uviesť meno, dátum narodenia, kategóriu, meno družstva  alebo

školy, rozmer trička, a pri študentoch číslo študentského preukazu!

Úhrada štartovného prevodom: najneskôr do 23. augusta 2022

IBAN : HU65 1174 0030 2403 3688 0000 0000

SWIFT kód :  OTPVHUHB

Názov banky : OTP BANK NYRT.

Adresa banky : 2900 Komárom, Martírok u. 23

Adresát: Komárom – Európa Futó Egyesület

Bežci, ktorí uhradili štartovné na nerealizovanú súťaž v roku 2020  pri vyplnení registračného formulára

túto skutočnosť majú uviesť do príslušného rubriky.  V tomto prípade úhradu štartovného za rok 2020  akceptujeme v tomto roku.

 • Tí prihlásení, ktorí 3 dni po registrácii neuhradia štartovné budú vyradení zo štartovacej listiny.
 • Pri úhrade štartovného v správe pre prijímateľa treba uviesť identifikačný kód pridelený

pri registrácii a meno bežca. Neidentifikovateľné štartovné organizátor nemôže vrátiť.

Registrácia osobne :

 • 1. a 2. septembra 2022 od 17.00 do 19.00 hod. v  Športovej hale Komárom (Czuczor Gergely u. 62, Maďarsko) – účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na mieste v hotovosti. V prípade prihlásenia sa na mieste, tričko s emblémom nie je súčasťou štartovného balíčka.

V deň súťaže registrácia nie je možná!

Štartovné čísla je možné prevziať:

 • 1. a 2. septembra 2022  od 17.00 hod. do 19.00 hod., v  Športovej hale Komárom (Czuczor Gergely u. 62, Maďarsko)
 •  a  v deň súťaže  3. septembra 2022  od 7,00 hod. do 8,30 hod. na parkovisku Hviezdicovej pevnosti, ul. Bem József, Komárom, Maďarsko

Štartovné

Predregistrácia :                10 km          3 500 HUF alebo 8 EUR

                                          5,5 km         2 500 HUF alebo 6 EUR

Registrácia na mieste :     10 km         5 000 HUF  alebo 13 EUR

                                          5,5km          4 000 HUF  alebo 10 EUR

Pre bežcov z Komárna a z Komáromu sa poskytne 50% zľava z štartovného, ale pri preberaní štartovného čísla je potrebné sa preukázať dokladom o trvalom pobyte v Komárne, resp. v Komárome (občiansky preukaz)!

Štartovné obsahuje :   – účasť na súťaži,

                                    – štartovné číslo,

                                    – tričká s logom – len pre tých vopred prihlásených pretekárov, ktorí riadne uhradili štartovné,

                                    – po dokončení behu pamätné medaile,

                                    – bezpečnú a uzatvorenú trasu,

                                    – meranie netto času chipom,

                                    – občerstvenie,

                                    – lekársku pohotovosť

Kategórie:

5,5 km

Juniori, juniorky:                 od 15 do 16 rokov (rok nar. 2006-2007)

                                              od 17 do 19  rokov (rok nar. 2003-2005)

Pretekári mladší, ako 18 rokov pri preberaní štartovného čísla sú povinní odovzdať vyplnený formulár „Súhlas rodiča“.  (Vyhlásenie: tu)

Dospelí – ženy, muži: od 20 rokov  do 29 rokov (rok nar. 1993-2002)

                                   od 30 rokov  do 39 rokov (rok nar. 1983-1992)

                                   od 40 rokov  do 49 rokov (rok nar. 1973-1982)

                                   od 50 rokov  do 59 rokov (rok nar. 1963-1972)

                                   nad 60 rokov (rok nar. 1963 a starší)

Pre vysokoškolákov:           denného alebo diaľkového štúdia je povinné preukázať sa študentským preukazom (ISIC preukaz).

Časový limit: 40min (netto čas, prispôsobený k poslednému štartujúcemu).

5km trasa

10 km

Ženy, muži                           narodení  r. 2005 a predtým

Časový limit:1 hod. 20 min (netto čas, prispôsobený k poslednému štartujúcemu)

V prípade, ak pretekár nedodrží limitované tempo 8 min/km, nemôže ďalej pokračovať v súťaži a je povinný nastúpiť do autobusu, ktorý ho dovezie pred športovú halu /SK /. Takýto pretekár má zákaz vstupu na cieľovú plochu. Jeho štartovné číslo sa odstráni na autobuse.

ŠTART PRETEKOV:

 5,5 km:        9:00 hod.

 10 km:         9:15 hod.

Rozcvičenie: v blízkosti miesta štartu od 8.50 hod  

10km trasa

Ceny:

 • v kategórii na 10 km, 1. žena a muž vyhrá peňažnú odmenu vo výške  300EUR;
 • v kategórii na 5,5km pretekári – ženy a muži, ktorí sa umiestnia na 1-3.mieste  budú odmenení trofejou;
 • v kategórii junioriek –  najlepšia bežkyňa vyhrá putovný pohár HERCZEG GYULA;  
 • v kategórii juniorov – najlepší bežec vyhrá putovný pohár DANIELA KORCA;
 • na 10 km trati prvá žena a muž, ktorí prekročia štátne hranice a skončia v cieli v prvej desiatke dostanú mimoriadnu cenu 100,- EUR;

Ostatné:

 • Informácie v slovenskom jazyku Vám poskytne p. Beáta Sebő. E-mail: beata.sebo@komaro.sk.
 •  každý pretekár a jeho sprievod musí mať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, v prípade vízovej povinnosti platné vízum;
 • každý pretekár je povinný štartovať so štartovacím číslom, ktoré vydáva usporiadateľ  pred pretekmi;
 • výsledky pretekárov bez štartového čísla sa nevyhodnotia;
 • štartovacie číslo umiestnené na hrudi musí byť viditeľné počas trvania celej súťaže;
 • zo súťaže sa diskvalifikuje a má  zakázané prejsť cieľovou čiarou ten súťažiaci, ktorý danú vzdialenosť absolvuje mimo dráhy predpísanej organizátormi.
 • Bežec, ktorý sa súťaže vzdá, je povinný svoje registračné číslo odstrániť a má  zakázané prejsť cieľovou čiarou.
 • každý pretekár môže súťažiť len v jednej kategórii;
 • hodnotia sa len tie kategórie, v ktorých sa zúčastnilo minimálne 5 pretekárov;
 • usporiadateľ zabezpečí prepravu šatstva a osobných veci súťažiacich k cieľu autobusovou dopravou; Odovzdanie batožín: 8:00 – 8:45. V cieli bude zabezpečená možnosť osobnej hygieny a prezlečenia sa;
 • usporiadateľ nezodpovedá za stratu šatstva, výstroja, cenností a pod.
 • pri cieli bude otvorený bufet;
 • žiadame každého pretekára o udržanie čistoty a poriadku na trase pretekov;
 • každýpretekár pretekánavlastnú zodpovednosť;
 • premávka na Alžbetinom moste medzi dvoma štátmi bude uzavretá v jednom jazdnom pruhu v dobe medzi 9:00hod do 10:30 hod;
 • NEDOPORUČUJEME štartujúcim, aby v priebehu behu mali obe slúchadlá a počúvali  hudbu, alebo sa venovali iným rušivým elementom.
 • Uhradením registračného poplatku súťažiaci potvrdí, že je na súťaž pripravený, jeho stav je vhodný na beh a nie je si vedomý ochorenia, ktoré by obmedzoval jeho zúčastnenie sa súťaže.
 • Súťažiaci sa má pripraviť na základe podmienok počasia. Súťažiaci má mať  ponožky do obuvi, dlhé alebo krátke nohavice, tričko a obuv. V prípade silného slnečného žiarenia sa odporúča použiť slnečné okuliare, šiltovku, bežeckú čiapku, funkčnú šatku.
 • Súťažiaci nemôže ohrozovať ostatných súťažiacich.
 • Bežec, ktorý sa k organizátorom príp. ostatným súťažiacim správa neslušne, neférovo,  sa zo súťaže vylúči.
 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť bežci pod vplyvom alkoholu!
 • Použitie detského kočíka, kolieskových korčúľ, bicyklov, skateboardov či iných kolesových prístrojov je prísne zakázané!
 •  Na dráhu je zakázaný vstup so psom!
 • Organizátor nezodpovedá za finančné škody a škody spôsobené na zdraví spojené s cestovaním či priebehom súťaže.
 • Za stratené veci na miestach súťaže nezodpovedáme.
 • Zúčastnení bežci súhlasia s tým, že organizátor použije v budúcnosti videonahrávky a fotografie vyhotovené počas podujatia na propagáciu súťaže. Osoby účinkujúce na nahrávkach či záberoch nemajú právo na žiadnu odmenu.
 • Svojou registráciou súťažiaci súhlasia s tým, že ich organizátor bude informovať o detailoch súťaže vo forme newsletteru.
 • Zmena v rozpise vyhradená! Aktuálne hygienické predpisy v súvislosti s pandémiou COVID-19 účastníci sú povinní dodržať!
Ďalšie aktuality
Dôležite inovácie v kultúrnom stredisku

Tlačová beseda za účelom predstavenia výsledku modernizácie MsKS Béni Egressyho v dôsledku ukončenia realizácie projektu Integrovaného regionálneho operačného…

17. 04. 2024
2024. 04. 17.
Zobraziť detail
Úplný program Komárňanských dní

Úplný program Komárňanských dní je k dispozícii na webovej stránke podujatia. K dispozícii je kedykoľvek aj mobilná verzia, takže program môžete nosiť so…

16. 04. 2024
2024. 04. 16.
Zobraziť detail
Obnova chodníkov pokračuje

Program obnovy chodníkov bude pokračovať aj v tomto roku v rámci čoho samospráva obnovuje súvislé úseky chodníkov v meste. V tohtoročnom rozpočte je na tento…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail
Komárno víta aj motocyklistov

Komárno víta v centre mesta aj motocyklistov, pretože čoraz viac ľudí navštevuje mesto na dvoch kolesách. Z tohto dôvodu boli v centre mesta vyčlenené…

12. 04. 2024
2024. 04. 12.
Zobraziť detail