Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
29. Nov 2023 7:38
2023. Nov 29. 7:38
ADVENT V KOMÁRNE – 2023

Počas adventného obdobia – od piatku do nedele – v čase od 15:00 do 21:00 sa konajú vianočné trhy na Námestí generála Klapku.

Moderátorka adventných programov: Gyurász Ildikó

Právo na zmenu programu je vyhradené.

Organizátori:

Mesto Komárno 

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho

Občianske združenie Villa Camarum

Hlavní sponzori:

Richard Kneizel, Patrik Ruman

Sponzori:

Eduard Halmo – ANAPLAST SK spol. s r. o., Haller spol. s r. o., Attila Csémi – Delaty 9 Project spol. s r. o., Peter Kovács, Adrián Marcinko – WADO s.r.o., Coool Bar, Roland Hámori – RH Consult s.r.o, COORDING spol. s r. o., Tomáš Bartaloš – NajStromčeky spol. s r. o., VIOR Beauty, Attila Fazekas – Villatesta spol. s r. o., Rustique a. s., Royal Watter, Rudolf Töltésy – photography, SUBARU Komárno – Mariol KM, s.r.o., Penzión DUNA, Dušan Cabadaj – DHC GROUP s.r.o., EULINE s.r.o., SAM SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. Prevádzka Komárno

Ďalšie aktuality
Plán rozvoja okresu Komárno je hotový

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Komárno (PHRSR) bol predstavený 12. februára na stretnutí primátorov a starostov okresu Komárno, ktorí načrtli…

14. 02. 2024
2024. 02. 14.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka - doplnenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

5. 02. 2024
2024. 02. 5.
Zobraziť detail
Mestská polícia plní čoraz viac úloh

V posledných rokoch sa činnosť mestskej polície zvyšuje. V roku 2023 výrazne narástol počet podnetov od verejnosti a počet prípadov, ktoré polícia riešila. …

2. 02. 2024
2024. 02. 2.
Zobraziť detail
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. …

30. 01. 2024
2024. 01. 30.
Zobraziť detail