Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Základná umelecká škola v Komárne, Dôstojnícky pavilón / Komáromi Művészeti Alapiskola, Tiszti Pavilon
8. jún 2023
2023. jún 8.
15. Husľová a komorná súťaž Gyulu Beliczayho

Ďalšie podujatia
3.
december 2023
Slovenskí rebeli: Vianočné…
18:00 -
3.
december 2023
Cantus Iuventus: program…
17:00 -
3.
december 2023
Spoločné zapálenie prvej…
16:30 -
3.
december 2023
László Dés - Péter Geszti -…
13:00 -