Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Mesto Komárno / Komárom Város
13. jún 2023 – 18. jún 2023
2023. jún 13. – 2023. jún 18.
58. Jókaiho dni

58. Jókaiho dni – program
13-18. júna 2023

UTOROK:
17.00 – Dôstojnícky pavilón, slávnostné zahájenie festivalu
18.00 – MsKS Béni Egressyho – komorné divadlo, ROZPRÁVKA, alebo nič nie je také, ako sa zdá…, rozprávka po stopách Cimrmana, Bábkové divadlo Gymnázia Zoltána Kodálya-Galanta, réžia: Mészáros Andrea a Tari Eszter
20.00 – Stará pevnosť – povinná registrácia, VEĽKÁ KRÁDEŽ KORUNY, historická hra v dvoch dejstvách (Študentské divadlo CŠC Marianum, Komárno), réžia: Miklós László a Tóth Gábor
22.00 – RÉV, Klub festivalu

STREDA:
9.00-11.00 – MsKS Béni Egressyho – Komorné divadlo Józsefa Kiss Pénteka, odborné hodnotenie
11.00 – MsKS Béni Egressyho – komorné divadlo, Békés Pál: BOJAZLIVEC, rozprávková hra, Študentské divadlo KGSzT-Košice), réžia: Bodon Andrea
15.00 – MsKS Béni Egressyho – komorné divadlo, KOMÉDIA OMYLOV, po stopách Shakespearea, Študentské divadlo GIMISZ-Komárno, réžia: Bajkai Csengel Mónika
17.00 – MsKS Béni Egressyho – Komorné divadlo Józsefa Kiss Pénteka
PRÍSTAV – občiansky salón, Beseda s Herczku Ágnes speváčkou ľudových piesní a choreografkou, tanečnou umelkyňou Nemes Szilvia
20.00 – Stará pevnosť – povinná registrácia, VEĽKÁ KRÁDEŽ KORUNY, historická hra v dvoch dejstvách, Študentské divadlo CŠC Marianum-Komárno, Miklós László a Tóth Gábor
22.00 – RÉV, Klub festivalu

ŠTVRTOK:
9.00-11.00 – MsKS Béni Egressyho – Komorné divadlo Józsefa Kiss Pénteka, odborné hodnotenie
11.00 – MsKS Béni Egressyho, KALOKAGÁTHIA, dramatizovaná hra podľa námetu Molnár Kata a Szvorák Zsuzsa, Študentské divadlo Apropó-Fiľakovo, réžia: Szvorák Zsuzsa
15.00 – MsKS Béni Egressyho – komorné divadlo, MONTAGUE & CAPULETOVÁ, dvojjazyčný happening, Slovenské divadlo Vertigo a Gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským, Budapešť), réžia: Jókai Ági
17.00 – RÉV
PRÍSTAV – občiansky salón, Beseda s Dráfi Mátyásom, hercom a režisérom, držiteľom Kossuthovej ceny a Ceny Jászai Mari
20.00 – Stará pevnosť – povinná registrácia, VEĽKÁ KRÁDEŽ KORUNY, historická hra v dvoch dejstvách, Študentské divadlo CŠC Marianum-Komárno, Miklós László a Tóth Gábor
22.00 – RÉV, Klub festivalu

PIATOK:
9.00-11.00 – MsKS Béni Egressyho – Komorné divadlo Józsefa Kiss Pénteka, odborné hodnotenie
11.00 – Stredná priemyselná škola – aula, Antoine de Saint-Exupéry: MALÝ PRINC, dráma, Študentský divadelný súbor VISZTA-Komárno,
réžia: Mgr. Eva Kossárová
13.00 – RÉV, Philip K. Dick: OBESENÝ CUDZINEC, adaptácia novely, Súbor PoSzATa-Bratislava, réžia: Szénási Levente és Kulich Tibor
15.00 – MsKS Béni Egressyho – komorné divadlo, Moskát Anita:
SRDCE ZO ŽELÉ CUKRÍKOV – adaptácia, Komorné divadlo Fókusz, réžia: Kuklis Katalin
16.00-17.30 – MsKS Béni Egressyho – Komorné divadlo Józsefa Kiss Pénteka, odborné hodnotenie
18.00 – MsKS Béni Egressyho – komorné divadlo,
hormON (biochémia lásky), javisková hra, Študentské divadlo Fókusz-Dunajská Streda, réžia: Béhr Márton a Kuklis Katalin
20.00 – MsKS Béni Egressyho – komorné divadlo, VO ŠTVORICI, hra podľa diela Spiró Györgya: Kvarteto, Zsákszínház-Fiľakovo, réžia: Dr. Mázik István
22.00 – RÉV, Klub festivalu

SOBOTA:
9.00-11.00 – MsKS Béni Egressyho – Komorné divadlo Józsefa Kiss Pénteka, odborné hodnotenie
11.00 – RÉV, „OLY KORBAN ÉLTEM ÉN“ – dramatizácia – TREPP divadelná platforma, réžia: Sereglei András – predstavenie sa uskutoční podporou festivalu ALTERNATÍVA 2023!
15.00 – Komáromi Jókai Színház, Georg Büchner: WOYZECK
réžia: Béres Attila
Vstup zdarma len pre účastníkov festivalu Jókai dni!
17.00 – Nádvorie Podunajského múzea, Kladenie vencov pri soche Móra Jókaiho
19.00 – RÉV, Ivan Bukovčan: SLUČKA PRE DVOCH, tragifraška na povale!, TREPP divadelná platforma, réžia: Patrik Samohyl
22.00 – MsKS Béni Egressyho, slávnostné odovzdávanie cien

Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -