Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón (veľká sála) / Tiszti Pavilon (díszeterem)
15. december 2023 od 17:30
2023. december 15. 17:30-od
Adventný koncert spev. zborov MsKS Béni Egressyho a ZŠ Móra Jókaiho

Účinkujúcimi koncertu sú spevácke zbory ZŠ Móra Jókaiho:

Kicsinyek Kórusa (diriguje Pfeiferlik Annamária)
Jókai Mór Alapiskola Gyermekkara (diriguje Juhász Mónika)
Gaudium Vegyeskar és Hangszeres Kamaraegyüttes (zbormajster: Grassl Ferdinánd, Stirber Lajos)

Hosť:
Základná umelecká škola v Komárne – flautové kvarteto Évy Fekete

Vstup zdarma!

Každého srdečne očakávame!