Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO BÉNI EGRESSYHO
21. máj 2022
2022. máj 21.
Ágnes Nemes Nagy-Balázs Lengyel-Dániel Dobri: Iná stránka Rímu (komorná opera s herečkou Ágnes Jókai)

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO BÉNI EGRESSYHO (KOMORNÁ SÁLA JÓZSEFA KISS PÉNTEK)

Info: https://www.facebook.com/events/760453871617254?ref=newsfeed