Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Borozó
2. september 2022 od 20:00
2022. september 2. 20:00-od
Áron Lakatos a jeho kapela (tanečný dom)

XII. FESTIVAL KÚT

Lektori: Gémesi Zoltán, Horváth Marika