Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne (Štúdio Gézu Benkőa) / Komáromi Jókai Színház (Benkő Géza Stúdiószínpad)
17. november 2022 od 19:00
2022. november 17. 19:00-od
Attila Tóth: Dlane naše každodenné (dráma)

Vstupné: 12€