Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón (slávnostná sála) / Tiszti Pavilon (díszterem)
2. október 2022 od 18:00
2022. október 2. 18:00-od
Autumn feelings... – Koncert Komárňanského komorného orchestra

Vstupné: 5€