Dôstojnícky pavilón (slávnostná sála) / Tiszti Pavilon (díszterem)
2. október 2022 od 18:00
2022. október 2. 18:00-od
Autumn feelings... – Koncert Komárňanského komorného orchestra

Vstupné: 5€      

Ďalšie podujatia
11.
december 2022
Divadlo Komora: Čaj o piatej …
17:30 -
11.
december 2022
Divadelný spolok Kuttyomfitty…
16:00 -
11.
december 2022
Zapálenie tretej adventnej…
17:15 -
11.
december 2022
Tradičné adventné programy –…
15:00 -