Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Komorná sála Józsefa Kiss Pénteka / Egressy Béni Városi Művelődési Központ - Kiss Péntek József Kamaraterem
28. október 2023 od 19:00
2023. október 28. 19:00-od
"Azt meséld el, Pista!" – život spisovateľa Istvána Örkénya...

Účinkuje: Mácsai Pál

28. októbra 2023, 19.00, Komárno, MsKS Béni Egressyho – Komorná sála Józsefa Kiss Pénteka

Vstupné: 19€


Ďalšie podujatia
26.
júl 2024
TriTon
20:00 -