Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
– Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
16. november 2022 od 09:00
2022. november 16. 09:00-od
Bábkové divadlo Mancsi Fabók: „A halhatatlanság országa”

Info o vstupenkách: tiket@jokai.sk