Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Komorná sála Józsefa Kiss Pénteka / Egressy Béni Városi Művelődési Központ - Kiss Péntek József Kamaraterem
26. november 2023 od 19:00
2023. november 26. 19:00-od
Bán Zsófia: EL! – KARÁDYÁDA / Spomienkový večer na speváčku a herečku Katalin Karády

Účinkuje: Andrea Fullajtár

Predstavenie je súčasťou Komornej abonentky Egressy. Ak ste si nezakúpili abonentku, ale chceli by ste si predstavenie pozrieť, zaregistrujte sa na ticket@mskskomarno.sk!

Vstupné: 19€