Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Gymnázium Hansa Selyeho (slávnostná sála) / Selye János Gimnázium (aula)
27. október 2022 od 10:00
2022. október 27. 10:00-od
„Bázis” – beseda s básnikmi a prozaikmi s Mariannou Gyurász, Patrikom Baka L. a Tamásom Plonickym

Vstup zdarma.