Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón (veľká sála) / Tiszti Pavilon (díszeterem)
27. február 2024 od 18:00
2024. február 27. 18:00-od
Benefičný koncertný večer a ochutnávka vín pre Pétera Hengericsa

Celý výťažok venujeme na pomoc vinára a učiteľa Pétera Hengericsa, ktorý nedávno utrpel vážnu stratu – jeho vinárstvo zničil požiar.

Účinkujúci:

Szvrcsek Anita – herečka Jókaiho divadla v Komárne

Hudobná skupina Pusztaszer 2 – študenti Gymnázia Hansa Selyeho

Gál Ádám Vajk – študent Gymnázia Hansa Selyeho

Vinárstva:

BOTT Frigyes, Mužla

HENGERICS Péter, Svätý Peter

FYRMONIA, Rúbaň

Rodinné vinárstvo KASNYIK, Strekov

Rodinné vinárstvo MÁTYÁS, Nová Vieska

Organizátori:

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho

Gymnázium Hansa Selyeho