Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
19. október 2023 od 19:00
2023. október 19. 19:00-od
Bertolt Brecht-Kurt Weill: Opera za tri groše

Cena lístka: 20€


Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -