Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón (veľká sála) / Tiszti Pavilon (díszeterem)
2. marec 2024 od 14:00
2024. marec 2. 14:00-od
Boráros Imre 70 – jubilejný program