Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Sofia - Kaviareň a bar (Európske nádvorie) / Sofia - Kávéház és Bár (Európa udvar)
27. august 2023 od 18:00
2023. august 27. 18:00-od
Borbély Karesz & Past Perfect (koncert)