Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
RÉV – Dom maďarskej kultúry / RÉV – Magyar Kultúra Háza
16. september 2023 od 21:00
2023. september 16. 21:00-od
BREAK EAT club season opening breakbeat party – DJs: Castlenick, Brando, Psycho