Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho / Egressy Béni Városi Művelődési Központ
5. október 2023 od 19:00
2023. október 5. 19:00-od
Bródy János - koncert

Cena lístka: 29 €