Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
5. december 2022 od 18:00
2022. december 5. 18:00-od
„Camino Frances” – beseda s Nikolettou Csenky o trase El Camino

Vstup zdarma.


Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -