Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón (veľká sála) / Tiszti Pavilon (díszeterem)
22. február 2023 od 19:00
2023. február 22. 19:00-od
Cappella Istropolitana - Komorný orchester mesta Bratislavy (koncert)

Vstupné: 8€