Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Komorná sála Józsefa Kiss Pénteka
14. október 2022 od 13:00
2022. október 14. 13:00-od
Cena maďarskej hudby na Slovensku Harmónia (diskusia za okrúhlym stolom o maďarskom hudobnom živote na Slovensku)

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
11.
december 2022
Divadlo Komora: Čaj o piatej …
17:30 -
11.
december 2022
Divadelný spolok Kuttyomfitty…
16:00 -
11.
december 2022
Zapálenie tretej adventnej…
17:15 -
11.
december 2022
Tradičné adventné programy –…
15:00 -