Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
20. január 2023 od 18:00
2023. január 20. 18:00-od
Cestovanie v čase s Tamásom Csehom - hudobný večer Tibora Tornócziho a Sándora Göbőa

Cena vstupného je ľubovoľná.