Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón (veľká sála) / Tiszti Pavilon (díszeterem)
9. december 2023 od 18:00
2023. december 9. 18:00-od
Christmas is coming... – adventný koncert Komárňanského komorného orchestra

Výber z diel:

A. Vivaldi, G. F. Händel, G. Caccini, W. A. Mozart, P. I. Tchaikovsky, C. Franck, J. von Beliczay, L. Halmos

Účinkujúci:

KOMÁRŇANSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER: Boris Borsányi – koncertný majster, Ervin Romano Fulmek – dirigent

Eva Sýkorová – flauta

Alexandra Zsidek – soprán

Ferdinand Pastorek – husle

Zmiešaný zbor Concordia

Monika Farkasová – soprán

István Stubendek – zbormajster

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Sponzori:

KULTMINOR – Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Mesto Komárno

Základná umelecká škola v Komárne

Vstupné: 8€

Info: +421 905 892 579, ticket@mskskomarno.sk