Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
16. máj 2024 od 17:00
2024. máj 16. 17:00-od
Cineama 2024 – súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby


Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -